Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 29/07/2019, 06:14 (GMT+7)
Công tác giáo dục chính trị trong huấn luyện ở Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị nói chung và trong huấn luyện chiến đấu nói riêng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 luôn tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập, do Đơn vị phải tiến hành nhiều nhiệm vụ trong cùng một lúc, với yêu cầu cao; đối tượng huấn luyện đa dạng, nhiều chuyên ngành, phân tán nhỏ lẻ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện còn hạn chế; số cán bộ trẻ mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm; trang bị, phương tiện đảm bảo cho hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Để khắc phục những hạn chế trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục chính trị. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Đảng ủy Lữ đoàn và các đơn vị đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện gắn với công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc; phân công cấp ủy viên chịu trách nhiệm các mặt công tác, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả huấn luyện, giáo dục chính trị của đơn vị. Trên cơ sở đó, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cụ thể hóa nghị quyết, đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện; tổ chức phát động, ký kết, giao ước thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện. Do tính chất đặc thù của Lữ đoàn là hoạt động trên môi trường biển, đảo, khí hậu khắc nghiệt, phức tạp; huấn luyện các chuyên ngành đặc công đòi hỏi về thể lực, gian khổ và tính kỷ luật cao, nên Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị khi xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị phải chú trọng lựa chọn nội dung sát với từng đối tượng, nhất là Đặc công nước, Đặc công người nhái, Đặc nhiệm chống khủng bố, lực lượng làm nhiệm vụ phân tán trên các vùng biển, đảo, xa sự chỉ đạo của trên, điều kiện ăn ở, sinh hoạt học tập còn khó khăn.

Đại tá Trần Văn Nghĩa động viên bộ đội sau huấn luyện

Dưới sự chỉ đạo của Lữ đoàn, các đơn vị đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chỉ lệnh của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Nội dung giáo dục chính trị đi sâu làm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ tính chất đặc biệt của Đặc công Hải quân, những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu cao khi huấn luyện; nắm vững quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện, khâu đột phá (đột phá huấn luyện cụ thể hóa các trận đánh của Đặc công Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo). Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Lữ đoàn tập trung huấn luyện theo hướng “Tinh nhuệ, thiện chiến” với 05 tiêu chí giỏi1; coi trọng đồng bộ chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, gắn với từng đối tượng, địa bàn tác chiến, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, v.v. Đồng thời, giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của địch, đối tượng tác chiến trực tiếp của Bộ đội Hải quân; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tin vào vũ khí, trang bị hiện có, cách đánh của Đặc công Hải quân và quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ; động viên bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành thành tích cao trong huấn luyện; khắc phục những biểu hiện giảm sút ý chí phấn đấu, ngại khó, ngại khổ, ngại rèn luyện, dựa dẫm, làm việc cầm chừng, hiệu quả thấp.

Trong giáo dục chính trị, các đơn vị đã vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp: giảng bài, phân tích với sử dụng hình ảnh, mô hình, sơ đồ trực quan, băng đĩa hình, phim tài liệu bổ trợ, phim truyền thống đơn vị,... để bộ đội dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ, không bị khô cứng, gò ép, tạo không khí thoải mái cho người học, mang lại hiệu quả cao2. Song song với đó, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ thông báo chính trị - thời sự, kịp thời thông tin, định hướng những vấn đề thời sự - chính trị nổi bật, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ tình hình, có thái độ, trách nhiệm cao, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, vượt khó vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, duy trì hoạt động của Hội đồng quân nhân, thực hiện dân chủ về quân sự và chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống,... bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ luận bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ và giải quyết những ý kiến thắc mắc, băn khăn, nhằm thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến tư tưởng, hành động của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Nhờ đó, tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của bộ đội được giải quyết kịp thời, tạo mối đoàn kết, thống nhất cao, góp phần thúc đẩy Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.

Kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị là nội dung trọng tâm của công tác giáo dục chính trị trong huấn luyện. Đây là những người trực tiếp tiến hành, có vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng, nhất là trong huấn luyện. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chú trọng tuyển chọn cán bộ có trình độ, kiến thức toàn diện; có phương pháp giảng dạy tốt, tác phong công tác khoa học, là tấm gương sáng trong học tập, công tác, rèn luyện của đơn vị. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Lữ đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cấp ủy viên, cán bộ chính trị trong toàn đơn vị để thống nhất các nội dung, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị, với phương châm: “yếu khâu nào bồi dưỡng khâu đó”; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ, mới ra trường. Tập trung bồi dưỡng cách thức biên soạn giáo án, bài giảng, nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin, thuần thục giáo án trước khi thông qua và giảng bài, nhất là biên soạn giáo án điện tử, lựa chọn hình ảnh, clip,... góp phần làm phong phú thêm nội dung lên lớp cho các đối tượng. Ngoài ra, Lữ đoàn còn tổ chức tốt Hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi”, hội giảng theo Quy chế Giáo dục chính trị gắn với thực hiện các nội dung của Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp có nhận thức, kiến thức toàn diện, đầy đủ hơn, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong huấn luyện3.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong huấn luyện, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ hoạt động thi đua trong huấn luyện gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do trên phát động. Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, nhân các sự kiện lớn, các đơn vị đều tổ chức phát động thi đua, các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích nhằm động viên tinh thần, củng cố niềm tin cho bộ đội, tạo động lực, sức đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện. Tiêu biểu là phong trào: “Luyện cán, rèn binh, quyết giành thắng lợi”, “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”, “Thanh niên Hải quân xung kích, sáng tạo, đoàn kết, lập công, bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc”; thực hiện “3 chuyên cần” và “5 mẫu mực”4; các mô hình: “Đảng viên dìu dắt quần chúng” (mỗi đảng viên xây dựng 01 nòng cốt, mỗi nòng cốt giúp đỡ 01 đến 02 đồng chí khác tiến bộ theo mô hình của Quân chủng) và mô hình “Nhiều hơn một”5. Các đơn vị luôn làm tốt công tác cổ động thao trường, với khẩu hiệu “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”; tổ chức trò chơi, đọc báo trên thao trường, bãi tập trong giờ nghỉ giải lao, tạo không khí sôi nổi, vui vẻ, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”. Khi chiến sĩ có thành tích, đạt kết quả cao trong bắn súng, huấn luyện, diễn tập, các đơn vị đều có những hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời. Những việc làm đó, đã động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thi đua đạt kết quả tốt nhất trong huấn luyện. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị lồng ghép nội dung, chỉ tiêu thi đua trong huấn luyện với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, tạo cho họ có tinh thần thoải mái, yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, bình xét và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; chỉ ra những cá nhân, tập thể chưa nỗ lực cao trong huấn luyện để có biện pháp khắc phục. Nhờ đó, những năm qua, công tác huấn luyện của Lữ đoàn đã mang lại hiệu quả thiết thực6, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các mặt công tác, xây dựng Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRẦN VĂN NGHĨA, Chính ủy Lữ đoàn

____________

1 - Bơi, lặn giỏi; võ thuật giỏi; bắn súng giỏi; tác chiến giỏi; giỏi chịu đựng khó khăn gian khổ.

2 - Năm 2018, quân số tham gia học tập chính trị đạt 98,86%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi, Đơn vị đạt loại giỏi.

3 - Hiện nay, Lữ đoàn đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên chính trị ở các cấp, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng theo yêu cầu đổi mới công tác giáo dục chính trị (cấp Lữ đoàn có 02 tổ giáo viên, cấp tiểu đoàn có 02 tổ giáo viên cho các đối tượng).

4 - 3 chuyên cần: 1. Chuyên cần huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; 2. Chuyên cần học tập, công tác, nghiên cứu khoa học tốt; 3. Chuyên cần lao động, tăng gia sản xuất giỏi. 5 mẫu mực: 1. Mẫu mực tu dưỡng đạo đức, lối sống của người quân nhân cách mạng; 2. Mẫu mực rèn luyện nếp sống chính quy; 3. Mẫu mực đoàn kết đồng chí, đồng đội và đoàn kết quân dân; 4. Mẫu mực trong chấp hành kỷ luật; 5. Mẫu mực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

5 - Một người làm việc của nhiều người, giỏi việc mình, biết việc của cấp trên và của đồng đội, sẵn sàng thay thế, đảm nhiệm thêm một việc của người khác khi cần thiết.

6 - Năm 2018, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tặng 06 Bằng khen trong thực hiện các nhiệm vụ; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen, Cờ Thi đua, danh hiệu Đơn vị 3 tiêu biểu, Đơn vị huấn luyện giỏi; Binh chủng Đặc công tặng Bằng khen; 3 cá nhân đạt danh hiệu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết