Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Sáu, 26/02/2021, 09:03 (GMT+7)
Công tác giáo dục chính trị ở Đoàn Tên lửa Trần Phú

Đoàn Tên lửa Trần Phú (Trung đoàn Tên lửa 213, thuộc Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân), hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân1, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu quản lý, bảo vệ vùng trời Đông Bắc Tổ quốc. Đóng quân phân tán trên địa bàn rộng, chủ yếu ở khu vực đồi núi cao, điều kiện đi lại, nơi ăn ở sinh hoạt của bộ đội gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị thường xuyên cơ động làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trên địa bàn phức tạp, yêu cầu ngày càng cao. Điều đó đặt ra và đòi hỏi phải không ngừng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định: công tác giáo dục chính trị là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đó có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quan trọng này.

Trước hết, Trung đoàn tập trung quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên2, trực tiếp là của Đảng ủy Sư đoàn về công tác giáo dục chính trị. Bám sát Chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng và hướng dẫn của trên, tình hình thực tiễn của Đơn vị, hằng năm, Đảng ủy Trung đoàn, các chi bộ đều ra nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, giải pháp; chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, tổ chức thực hiện. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các biện pháp cụ thể và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo cho công tác giáo dục chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực. Để nâng cao hiệu quả, Trung đoàn lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát, nắm chất lượng bộ đội; xác định nội dung giáo dục phù hợp với từng đối tượng; thành lập tổ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên; chuẩn bị giáo án, bài giảng, giảng thử, giảng mẫu, thông qua giáo án, sơ đồ hóa bài giảng và bảo đảm vật chất,... một cách chu đáo, khoa học. Các đơn vị đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên để chuẩn bị những bộ giáo án điện tử3; bổ sung phương tiện nghe nhìn, cấp phát các loại băng hình, tài liệu,… theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đồng thời, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí làm mới, sửa chữa, củng cố mô hình học cụ, thiết chế văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”, góp phần bổ trợ, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, v.v.

Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có vai trò quyết định đến nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Do đó, Trung đoàn rất chú trọng, quan tâm tới đội ngũ này, lựa chọn những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, phương pháp sư phạm,… phù hợp với từng nội dung, loại hình bài giảng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được bồi dưỡng nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục theo mô hình đã được kiểm nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, mới,… để áp dụng vào thực tiễn. Hình thức bồi dưỡng, tập huấn có sự kết hợp chặt chẽ giữa lên lớp tập trung với giới thiệu mô hình, điển hình và tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nội dung tập trung nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, nhất là về phương pháp, tác phong công tác, năng lực chỉ huy, tham mưu, quản lý bộ đội, biện pháp nắm, quản lý tư tưởng, xử lý các tình huống nảy sinh. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp được Trung đoàn coi là khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Do đặc thù của đơn vị chiến đấu, được trang bị nhiều chủng loại vũ khí, khí tài phòng không cải tiến hiện đại, Trung đoàn thường xuyên phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên bằng cách gắn giáo dục chính trị với quán triệt nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật theo chức trách được giao. Hằng tháng, chỉ huy các cấp đều xây dựng kế hoạch tự học, tự rèn, tự nghiên cứu, bồi dưỡng; đăng ký thực hiện nội dung các phong trào thi đua qua từng đợt phát động, tạo thành phong trào hành động sôi nổi, sâu rộng, thúc đẩy nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời được giao. Cùng với đó, Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần; cán bộ, chiến sĩ hành động theo Điều lệnh, khi tham gia giao thông phải có đầy đủ giấy tờ và tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không uống rượu, bia buổi trưa, không uống rượu bia say,… lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Hoạt động dân chủ được các đơn vị coi trọng; phát phiếu thăm dò, khảo sát, duy trì hòm thư góp ý được tổ chức thường xuyên,… tạo sự gần gũi, tin tưởng giữa cán bộ, chiến sĩ với lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi

Cùng với việc tuân thủ nghiêm nội dung, chương trình giáo dục chính trị theo quy định của trên, Trung đoàn còn chủ động bổ sung nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Đơn vị. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức cho bộ đội về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghị quyết, chỉ thị của trên, của cấp mình về huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quy định của Đơn vị; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đối tượng tác chiến của Bộ đội Phòng không - Không quân, v.v. Để các nội dung giáo dục thấm sâu vào bộ đội, Trung đoàn không chỉ thực hiện tốt các hình thức giáo dục chính trị theo Quy chế Giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định 438/QĐ-CT, ngày 21/3/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), mà còn coi trọng tổ chức tuyên truyền, cổ động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn và Đơn vị; làm tờ rơi, tổng hợp các nội dung ngắn gọn cấp cho bộ đội. Phòng Hồ Chí Minh, nơi bộ đội thường xuyên học tập, công tác, có bảng ghi nhớ “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, gắn công văn, tài liệu cần phổ biến để bộ đội dễ thấy, dễ xem. Thường xuyên tổ chức các buổi diễn đàn thanh niên, hướng vào thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; thi tìm hiểu về Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và Đơn vị; sân khấu hóa nội dung giáo dục để bộ đội bớt nhàm chán, v.v. Kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với giáo dục lịch sử truyền thống, giáo dục pháp luật; giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng; làm tốt công tác quản lý tư tưởng và thực hiện các biện pháp quản lý hành chính. Các đơn vị luôn coi trọng huấn luyện cơ bản kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền cổ động tại thao trường, trận địa với nhiều mô hình, như: hộp sách, báo thao trường; tổ chức trò chơi, văn nghệ trong giờ giải lao,… tạo không khí sôi nổi, thoải mái, góp phần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện tốt nền nếp, chế độ giáo dục chính trị. Trung đoàn thường xuyên thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, duy trì các mô hình, như: “Mỗi tuần học một điều luật”, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; tổ chức hội thi, diễn đàn, tọa đàm: “Thanh niên với pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”, “Thanh niên với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông”, “Tìm hiểu truyền thống” của Đơn vị, Sư đoàn, Quân chủng, v.v. Định kỳ hằng tuần, Đơn vị tổ chức học tập chính trị cho từng đối tượng cán bộ, hạ sĩ quan, binh sĩ; hằng tháng tổ chức thông tin chuyên đề, với những nội dung được lựa chọn, biên tập sát với chức năng, nhiệm vụ đơn vị, chức trách của từng đối tượng; kết hợp giữa nội dung lên lớp với bổ trợ thông tin thông qua đọc báo, nghe đài, xem thời sự, quán triệt các chỉ thị, công điện của cấp trên. Để tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động tổ chức học tập, bảo đảm đúng, đủ nội dung, quân số tham gia, Trung đoàn đưa chương trình giáo dục chính trị vào kế hoạch chung và thống nhất nội dung thực hiện trong toàn Đơn vị; tích cực đổi mới kiểm tra nhận thức chính trị bằng nhiều hình thức.

Một trong những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị của Trung đoàn là kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với công tác tư tưởng và công tác tổ chức. Đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới,… với những tiêu chí cụ thể. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp phải gương mẫu, đi đầu về nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, duy trì nền nếp công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường công tác kiểm tra thi đua đối với các cơ quan, đơn vị, qua đó phát hiện, tháo gỡ vướng mắc, tập trung giải quyết khâu yếu, mặt yếu, rút kinh nghiệm và định hướng tư tưởng cho bộ đội. Chỉ đạo các đơn vị liên hệ chặt chẽ với gia đình, địa phương, tìm hiểu, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của từng quân nhân để có biện pháp giáo dục phù hợp và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ với chiến sĩ và gia đình chiến sĩ, cũng như giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhờ tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, Trung đoàn xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị. Kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền Trung đoàn đạt Đơn vị huấn luyện Giỏi và được tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày thành lập Trung đoàn Tên lửa 213 - Đoàn Tên lửa Trần Phú anh hùng (03/02/1964 - 03/02/2021).

Thượng tá NGUYỄN VĂN TRUNG, Chính ủy Trung đoàn
______________________

1 - Ngày 29/8/1985 Trung đoàn đ­ược Nhà n­ước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 13/01/2003 đ­ược Nhà n­ước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần

2 - Chỉ thị số 124-CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, Kế hoạch số 172/KH-BCĐĐN, ngày 25/01/2014 của Ban Chỉ đạo Đề án - Tổng cục Chính trị và Hướng dẫn số 2345/HD-TH, ngày 11/10/2013 của Cục Tuyên huấn về thực hiện Đề án.

3 - Năm 2020, các đơn vị đã chuẩn bị 12 bộ giáo án điện tử, 12 bộ sơ đồ hóa bài giảng, 08 giá để sổ sách, 06 hộp báo thao trường.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470