Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 11/05/2017, 07:46 (GMT+7)
Công tác giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang - kết quả và kinh nghiệm

Thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW, ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này một cách nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả và rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Nhận thức rõ công tác giáo dục chính trị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh vững mạnh toàn diện, những năm qua, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác giáo dục chính trị theo đúng quy chế, quy định, phù hợp với trình độ nhận thức của các đối tượng. Nhờ đó, nền nếp công tác giáo dục chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh được duy trì nghiêm túc; tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ, nhân viên có nhận thức đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; có tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị ổn định về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm; năm 2015 và 2016, được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng”. Nhiều đơn vị có chất lượng công tác giáo dục chính trị tốt, như: Phòng Chính trị, Phòng Kỹ thuật, Trường Quân sự Tỉnh, Trung đoàn 831, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện: Lục Nam, Sơn Động.

Từ kết quả và thực tiễn tiến hành công tác giáo dục chính trị của lực lượng vũ trang Tỉnh trong thời gian qua, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, phát huy vai trò của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp trong công tác giáo dục chính trị. Xác định đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại Đơn vị, nên ngay sau khi có Chỉ thị 124 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức đảng các cấp phải coi giáo dục chính trị là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được triển khai đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, người chỉ huy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, khả năng và sở trường của từng đối tượng. Phát huy tốt vai trò chủ trì, trung tâm phối hợp, hiệp đồng của cơ quan chính trị các cấp, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị theo đúng chương trình, kế hoạch đã xác định, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị xác định đây là trách nhiệm chính trị của mình; những biểu hiện “giao khoán” công tác giáo dục chính trị cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đã được khắc phục; sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong giáo dục chính trị được phát huy.

Hai là, chú trọng và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị giáo dục chính trị. Đây là kinh nghiệm, đồng thời là giải pháp được Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh xác định là khâu quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, kiện toàn tổ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp, bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn1, bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy chính trị các cấp, nhất là những cán bộ mới ra trường và bí thư đảng ủy, chính trị viên các xã, phường, thị trấn. Nội dung tập trung vào các vấn đề mới, còn yếu và thiếu, chú trọng tập huấn về phương pháp, tác phong giảng bài, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống sổ sách (báo cáo, đăng ký thống kê, giáo án, bài giảng,...), kinh nghiệm quản lý giáo dục chính trị tại đơn vị. Cùng với đó, Đơn vị tổ chức tốt công tác bồi dưỡng tại chức, theo phương châm: cấp trên bồi dưỡng cho cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cho cán bộ mới ra trường; bồi dưỡng thông qua hội thi, thao giảng2, v.v. Trong quá trình giáo dục chính trị, Đơn vị khắc phục triệt để tình trạng giáo dục “chay” của những năm trước, bằng cách lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa giáo án, bài giảng với đảm bảo sơ đồ, tranh vẽ, máy trình chiếu, v.v. Việc chuẩn bị giáo án, bài giảng chính trị được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, có nền nếp theo đúng quy trình, quy định; 100% cán bộ giảng dạy chính trị đều phải trực tiếp chuẩn bị bài giảng theo nội dung được phân công, không có hiện tượng dùng chung hoặc dùng bài giảng của năm trước để giảng dạy cho đối tượng mới hoặc cho năm sau. Nhiều đơn vị đã ứng dụng soạn giáo án điện tử để trình chiếu powerpoint; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ thông qua và phê duyệt giáo án theo phân cấp. Theo đó, giáo án của các đồng chí Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Tỉnh, Trung đoàn 831; chính trị viên ban chỉ huy quân sự các huyện (thành phố) chuẩn bị và nộp về Phòng Chính trị (qua Ban Tuyên huấn) trước 04 ngày lên lớp để đồng chí Chính ủy hoặc Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phê duyệt. Giáo án của các chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị các huyện (thành phố), chính trị viên ban chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn, để giảng cho lực lượng dân quân tự vệ do chính trị viên ban chỉ huy quân sự các huyện (thành phố) phê duyệt. Đề cương giới thiệu chỉ thị, nghị quyết của Đảng đều được thông qua cấp ủy hoặc Ban Chỉ đạo lớp học.

Là địa phương có nhiều khu công nghiệp, nên việc tập trung quân số huấn luyện, giáo dục chính trị đối với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ có nhiều khó khăn. Do đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương triển khai vào thời điểm phù hợp để bảo đảm quân số tham gia huấn luyện, giáo dục cao nhất; trong đó, chủ động xây dựng kế hoạch, thông báo sớm đến các cơ quan, doanh nghiệp và đối tượng để thu xếp công việc có mặt học tập theo quy định là biện pháp quan trọng. Đồng thời, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, vai trò, mục tiêu, nhiệm vụ, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong học tập chính trị.

Cán bộ, sĩ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên tìm hiểu quy định mới của pháp luật hình sự. (Ảnh: baobacgiang.com.vn)

Ba là, thực hiện giáo dục chính trị theo kế hoạch, giáo dục thường xuyên, giáo dục chính trị trong các cuộc vận động; kết hợp công tác giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và quản lý tư tưởng. Ngoài các nội dung theo quy định của Tổng cục Chính trị và Quân khu đối với từng đối tượng, hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, chủ động soạn thảo nội dung giáo dục thường xuyên theo các chuyên đề phù hợp, không dàn trải; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về truyền thống, nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, đạo đức lối sống, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, v.v. Quá trình giáo dục chính trị, kết hợp chặt chẽ với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu truyền thống, pháp luật, diễn đàn, tọa đàm, hoạt động truyền thanh nội bộ; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và quản lý tư tưởng; thực hiện mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”; kết hợp giáo dục chính trị với xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường, cảnh quan văn hóa trong sạch, lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu và trưởng thành. Thực hiện tốt việc kết hợp giữa đơn vị, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình để giáo dục, nắm và quản lý tư tưởng bộ đội; đi sâu giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc về tư tưởng do thực tiễn đặt ra. Qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội và đơn vị; nâng cao nhãn quan, nhạy bén về chính trị, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đi đôi với hành động, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị. Trong những năm qua, trên cơ sở 6 hình thức giáo dục cơ bản được xác định trong Quy chế Giáo dục chính trị, Đơn vị tích cực đổi mới hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn; trong đó, chú trọng các chuyên đề của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; thông báo chính trị - thời sự; Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở; tổ chức tọa đàm nêu một số vụ việc trong toàn quân hoặc của Quân khu để cán bộ, chiến sĩ trao đổi, tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục; tăng cường giáo dục trực quan, thông qua hệ thống bảng tin, pa-nô, khẩu hiệu, v.v. Về phương pháp, có sự đổi mới rõ là, chuyển từ phương pháp đọc - viết sang thuyết trình, giảng giải, làm rõ những vấn đề trọng tâm; tăng tính gợi mở, nêu vấn đề cho người học suy nghĩ và đối thoại với người dạy để cùng nhau giải quyết nội dung bài giảng và những vấn đề do thực tiễn đặt ra, trong đó có hình ảnh minh họa, làm sinh động, phong phú trong thực hành giảng bài. Cùng với đó, Đơn vị coi trọng đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị theo hướng “mở”. Việc làm này đòi hỏi phải vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thực tiễn nảy sinh, tập trung vào những vấn đề mới, nội dung sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; hình thức kiểm tra đa dạng, phong phú, như: viết chuyên đề, thu hoạch, trắc nghiệm, vấn đáp, v.v. Đồng thời, gắn kết quả kiểm tra giáo dục chính trị với bình xét thi đua, khen thưởng; phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng; phân loại đoàn viên, hội viên hằng năm. Khắc phục dứt điểm biểu hiện thiếu trách nhiệm, nhận thức giản đơn, bệnh “thành tích”, bớt xén nội dung, thời gian, bỏ sót đối tượng; đánh giá, báo cáo không đúng thực chất kết quả giáo dục chính trị.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong mọi tình huống.

Đại tá DƯƠNG QUANG HÙNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
____________________

1 - Trong 05 năm (2011 - 2016), Đơn vị đã tổ chức tập huấn cho 180 lượt cán bộ giảng dạy chính trị.

2 - Định kỳ tổ chức hội thi hoặc thao giảng cho cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy chính trị, 05 năm 02 lần với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; mỗi năm 01 lần với ban chỉ huy quân sự các huyện (thành phố), Trung đoàn 831, Trường Quân sự Tỉnh. Trong 05 năm (2011 - 2016), tổ chức cho 1.297 lượt đồng chí tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi các cấp, kết quả: đối với cấp Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh: 100% đạt khá giỏi (46,67% - 52,1% giỏi); đối với cấp cơ sở: 100% đạt yêu cầu, có từ 85,3% - 87,11% khá, giỏi (33% - 35% giỏi).

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.