Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Năm, 04/03/2021, 07:25 (GMT+7)
Bộ đội biên phòng Đà Nẵng phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thành phố Đà Nẵng có gần 89 km bờ biển, có huyện đảo Hoàng Sa, với hàng chục nghìn hộ dân, hàng trăm nghìn nhân khẩu và nhiều cơ sở du lịch, dịch vụ có người nước ngoài điều hành, quản lý, làm việc, lưu trú,... Bên cạnh đó, tình hình trên Biển Đông những năm gần đây diễn biến phức tạp, nước ngoài tăng cường các hoạt động gây căng thẳng với hàng trăm lượt tàu được hộ tống bởi tàu quân sự, tàu ngư chính và tàu dân quân biển, xâm phạm sâu vào vùng biển nước ta để thăm dò tài nguyên, tranh lấn ngư trường, đánh bắt trộm hải sản, xua đuổi, cản trở, kiểm soát trái phép tàu cá của ngư dân ta, v.v. Điều đó gây nhiều khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho ngư dân và các hoạt động kinh tế trên biển, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Để hoàn thành nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng luôn dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân với những giải pháp thiết thực.

Trước hết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tham mưu với Thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với các cuộc vận động, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới biển vững mạnh. Triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế biển đi đôi với đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Với chức năng là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã xây dựng, ký kết chương trình, quy chế phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và cấp ủy, chính quyền các quận; cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện công tác vận động quần chúng sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả. Duy trì thực hiện có nền nếp, chất lượng các nội dung phối hợp với Công an Thành phố trong xây dựng các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn khu vực biên giới biển; chỉ đạo, hướng dẫn các Đồn Biên phòng và Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phối hợp với Công an các quận có biên giới biển đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, xây dựng “Tổ tự quản an ninh trật tự” tại các khu dân cư. Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, nhằm hoàn thiện cơ chế, phương thức huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển.

Trong thực hiện, luôn chú trọng công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nắm, hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn độc chiếm Biển Đông của nước ngoài, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển; quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông; qua đó, giúp nhân dân nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới, về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Tích cực vận động ngư dân vươn khơi, bám biển, không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác, không vi phạm pháp luật quốc tế về biển khi tham gia đánh bắt hải sản ở vùng biển chung; chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bộ đội Biên phòng Thành phố tuyên truyền cho ngư dân những quy định về hoạt động đánh bắt trên biển

Cùng với đó, chủ động phối hợp với các cấp, ngành, địa phương thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” bằng nhiều hình thức. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức Ngày Hội Biên phòng toàn dân gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sôi nổi. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển. Đó chính là cơ sở để họ tham gia có hiệu quả các hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Để tăng hiệu quả hoạt động kết hợp giữa đánh bắt hải sản đúng ngư trường với bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư trường và các hoạt động kinh tế trên biển của ngư dân, Bộ đội Biên phòng tham mưu với Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tổ chức lại các tổ, đội sản xuất, tổ đoàn kết để hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi đánh bắt hải sản; củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc trên biển giữa ngư dân với Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng. Các trạm thông tin trên bờ tích hợp định vị vệ tinh tại Bộ Chỉ huy, các Đồn Biên phòng Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đầu tư trang bị tương đối hiện đại; các tàu đánh bắt xa bờ được trang bị máy thông tin Icom. Hiện nay, Thành phố có gần 130 tổ tàu thuyền đoàn kết, với hơn 670 tàu; tất cả đều ký cam kết thông tin liên lạc với Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng, kịp thời thông báo tình hình có liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo cho các lực lượng chức năng nắm, xử lý. Từ năm 2015 đến nay, ngư dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng Thành phố và các lực lượng chức năng hàng nghìn thông tin có giá trị. Đó là cơ sở quan trọng để Bộ đội Biên phòng Thành phố tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý, giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia trên các vùng biển, đảo thuộc phạm vi của mình.

Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lập danh sách, tuyên truyền, vận động hàng trăm chủ phương tiện (thuyền trưởng) và hàng nghìn ngư dân tự giác đăng ký sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có tình huống xảy ra theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, ngày 29/3/2010 và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP, ngày 18/12/2015 của Chính phủ. Từ đó, việc huy động phương tiện, ngư dân tham gia các hoạt động phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở khu vực biên giới, vùng biển được thuận lợi hơn. Trong 05 năm qua (2015 – 2020), các lực lượng chức năng đã huy động hơn 1.100 lượt tàu cá, với gần 8.300 lượt ngư dân phối hợp tổ chức xua đuổi các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta; gần 50 lượt phương tiện, với hơn 1.550 lượt ngư dân tham gia cứu hộ, cứu nạn các trường hợp bị nạn trên biển.

Lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập và cải cách thủ tục hành chính của Đảng và Nhà nước ta, những năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm trên biển và khu vực biên giới biển của Thành phố diễn biến khá phức tạp. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ đội Biên phòng Thành phố tích cực vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển và trên vùng biển được giao. Cùng các lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, phát hiện kịp thời các dấu hiệu nhen nhóm, chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội; ngăn chặn, bắt giữ, xử lý đúng pháp luật. Thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND, ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Thành phố tổ chức hơn 40.700 lượt tuần tra trên địa bàn biên giới biển, phát hiện xử lý gần 2.300 vụ, v.v.

Để có kết quả đó, Bộ đội Biên phòng Thành phố luôn bám sát địa bàn, bám biển, bám dân, tận tụy với dân; đưa phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” vào cuộc sống bằng những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn. Thực hiện tốt việc phân công đảng viên ở các đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình; giới thiệu đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ khu dân cư ở khu vực biên giới biển; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng cốt cán vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền biên phòng toàn dân. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện các chương trình phát triến kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí khu vực biên giới biển. Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, xóa nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, chống tái mù chữ, quân - dân y kết hợp; xây dựng nhân rộng các mô hình điểm sáng văn hóa trên khu vực biên giới biển. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; xử lý giải quyết tốt những nhiệm vụ đột xuất của địa phương. Chủ động phối hợp cùng địa phương xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm, như các mô hình: “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh”, “Vùng giáo 3 không”1, “Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm”,… góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới biển.

Những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trên của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn; là tiền đề để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc trong thời gian tới.

Đại tá TÔN QUỐC KHÁNH, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố
______________

1 - Vùng giáo 3 không: 1. Không có tội phạm ma túy trong cộng đồng giáo dân; 2. Không có các loại tệ nạn xã hội; 3. Không có người trong các tín đồ tôn giáo vi phạm pháp luật.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470