Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 16/06/2014, 16:17 (GMT+7)
Binh đoàn Quyết thắng nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật
Kiểm tra thiết bị kiểm thử công suất động cơ tại
Tiểu đoàn 879, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 1 (Nguồn: qdnd.vn).

Là đơn vị chủ lực, cơ động dự bị chiến lược, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Binh đoàn Quyết thắng xác định công tác kỹ thuật (CTKT) có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Binh đoàn. Với nhận thức đó, Binh đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng CTKT và đạt được những kết quả tích cực.

CTKT của Binh đoàn được tiến hành trong điều kiện vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) có số lượng lớn, đa dạng về chủng loại, phần lớn đã qua nhiều năm khai thác, sử dụng, tính đồng bộ chưa cao, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa lớn. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kho tàng, trạm, xưởng, nhà xe, pháo và trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra,... Trước tình hình đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Cục Kỹ thuật đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, BTL Binh đoàn nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo CTKT, với phương châm: “phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, tập trung dứt điểm từng mặt công tác, tạo sự chuyển biến ngay từ đơn vị cơ sở”1. Trong đó, Binh đoàn đã tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp đối với CTKT. Đây là nhân tố trực tiếp, quyết định chất lượng CTKT và đảm bảo cho công tác này của Binh đoàn thực hiện đúng hướng. Binh đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo CTKT trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp và lực lượng trực tiếp làm CTKT của Binh đoàn nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của CTKT. Trên cơ sở đó, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện làm nòng cốt trong tiến hành các mặt CTKT của Binh đoàn.

Thời gian qua, ngành Kỹ thuật Binh đoàn, trước hết là Cục Kỹ thuật chủ động tham mưu cho Đảng ủy, BTL Binh đoàn và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xây dựng nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CTKT. Đảng ủy Binh đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và Chương trình hành động làm cơ sở cho cấp ủy các cấp cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ CTKT trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ. Bám sát Nghị quyết, các đơn vị gắn hoạt động CTKT với các phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động (CVĐ) "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông" (gọi tắt là CVĐ 50). Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên duy trì tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ CTKT ngày, tuần; đồng thời, coi trọng tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện CTKT,... Bằng các biện pháp đó, Binh đoàn đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đối với CTKT; phát huy được sức mạnh tổng hợp của đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác này.

Hai là, đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá: “xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Đây là hai khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo CTKT của Binh đoàn. Theo đó, Binh đoàn đã quán triệt và có các biện pháp đồng bộ xây dựng nền nếp chính quy trên tất cả các mặt CTKT. Trọng tâm là, kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật vững mạnh; duy trì chế độ CTKT trên cơ sở Điều lệ CTKT và điều lệ của các chuyên ngành kỹ thuật. Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho BTL Binh đoàn ban hành các quy chế, chỉ thị, quy định, nhằm chuẩn hóa hoạt động CTKT; nhất là phân cấp trách nhiệm trong quản lý, bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) cho VKTBKT giữa các cấp, đảm bảo quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng và đồng bộ; cả trên sổ sách và thực tế. Ngành đã đầu tư xây dựng hệ thống sổ sách, mẫu biểu đăng ký, thống kê, quản lý VKTBKT đầy đủ, thống nhất trong toàn Binh đoàn. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ, quy định trong CTKT; đặc biệt là chế độ “Giờ Kỹ thuật”, “Ngày Kỹ thuật”, thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, gắn với thực hiện CVĐ 50. Cùng với đó, Cục chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu về con người, phương tiện kỹ thuật từ cơ quan đến đơn vị cơ sở; chỉ đạo cơ quan, đơn vị coi trọng điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, v.v.

Trước thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ, tay nghề có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thời gian qua, Binh đoàn đã quan tâm tạo nguồn, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đủ khả năng làm nòng cốt trong thực hiện CTKT. Để thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ thợ đầu ngành, thợ bậc cao có trình độ chuyên môn giỏi, Cục đã phối hợp với cơ quan, đơn vị rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật ở các cấp, nhất là ở xưởng kỹ thuật Binh đoàn, trạm sửa chữa của sư đoàn, lữ đoàn. Trên cơ sở đó, Binh đoàn thực hiện đa dạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp bồi dưỡng, huấn luyện tại đơn vị với cử đi đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở, nhà trường quân đội, nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và từng bước khắc phục sự mất cân đối giữa các ngành nghề. Cùng với việc duy trì tốt nền nếp tập huấn CTKT hằng năm, trong huấn luyện chuyên ngành, Binh đoàn đẩy mạnh đổi mới phương pháp, nội dung huấn luyện sát với yêu cầu thực tiễn CTKT của từng đơn vị, chú trọng huấn luyện thực hành, tập trung vào tổ chức BĐKT cho VKTBKT mới trong điều kiện cơ động cao,... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Binh đoàn đặt ra yêu cầu cao đối với cán bộ, nhân viên kỹ thuật trên từng vị trí công tác, để mỗi cá nhân tự giác học tập, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: vững về chuyên ngành, có đủ năng lực tham mưu, tổ chức BĐKT theo cương vị đảm nhiệm. Đối với đội ngũ lái xe, lái máy yêu cầu đặt ra là, phải sử dụng thành thạo phương tiện được giao, phát huy hết tính năng kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu; biết bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất ở đơn vị theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. Đối với thợ sửa chữa ở các xưởng, trạm sửa chữa tổng hợp, phải nắm chắc tài liệu kỹ thuật, tài liệu công nghệ, quá trình công nghệ, sử dụng thành thạo các trang thiết bị bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, tăng hạn sử dụng; làm chủ công nghệ sửa chữa VKTBKT theo phân cấp,... Đến nay, 100% cán bộ ngành Kỹ thuật Binh đoàn đã qua đào tạo; trong đó, có trên 82,5% trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

Ba là, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng, củng cố nâng cao năng lực của các cơ sở kỹ thuật. Để đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT lớn, trong khi các trạm, xưởng sửa chữa của Binh đoàn cơ sở hạ tầng xuống cấp, trang thiết bị công nghệ phần lớn lạc hậu..., Cục đã tham mưu cho BTL Binh đoàn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW. Trong đó, tập trung xây dựng quy hoạch hệ thống trạm, xưởng các cấp theo hướng chính quy, thống nhất. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, củng cố, nâng cấp các cơ sở này. Trong điều kiện ngân sách bảo đảm còn hạn hẹp, Ngành thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm từng hạng mục công trình, cho từng đơn vị. Thực hiện chỉ đạo của Ngành, các đơn vị tích cực củng cố, kiện toàn hệ thống nhà kho, khu kỹ thuật, nâng cấp mặt bằng công nghệ trạm, xưởng, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo quản, cất giữ, BĐKT. Ngành còn tích cực củng cố, nâng cấp các hang, hầm để phục vụ cất giữ vật tư, đạn dược bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhưng thuận tiện trong cơ động. Đặc biệt, Binh đoàn đã tập trung nguồn lực, đầu tư chiều sâu công nghệ xây dựng Trạm Đo lường - chất lượng, Trạm Kiểm định, Xưởng bảo dưỡng - sửa chữa xe thế hệ mới; kết hợp với mua sắm, bổ sung nhiều trang, thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng, sửa chữa chuyên ngành hiện đại nâng cao năng lực sửa chữa cho trạm sửa chữa của các đơn vị,... Đến nay, hệ thống nhà kho, khu kỹ thuật, trạm xưởng của các đơn vị đã được sửa chữa, nâng cấp cơ bản, có trang, thiết bị tương đối hiện đại; đủ điều kiện sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng, cất giữ các loại VKTBK, đảm bảo duy trì được hệ số kỹ thuật theo quy định của Ngành.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện CVĐ 50 gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Binh đoàn xác định, thực hiện tốt CVĐ 50 sẽ là động lực trực tiếp nâng cao chất lượng CTKT, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu. Ban Chỉ đạo CVĐ 50 của Binh đoàn và các đơn vị thường xuyên được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, kịp thời tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy các cấp nhiều biện pháp chỉ đạo thực hiện, phù hợp với đặc điểm của Binh đoàn. Nội dung, chỉ tiêu của CVĐ 50 được các đơn vị gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các CVĐ khác. Trong đó, kết quả thực hiện các nội dung BĐKT, bảo đảm an toàn cho VKTBKT, kho tàng, trạm, xưởng, an toàn lao động và an toàn giao thông được Binh đoàn xác định là tiêu chí trong xét thi đua khen thưởng, công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện. Vì vậy, CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, những năm qua, Binh đoàn chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hội thi, hội thao kỹ thuật ở các cấp, các ngành. Kết hợp với công tác chuẩn bị cho các hội thi, hội thao, hàng trăm xe, pháo được sửa chữa đồng bộ, sơn mới; hàng ngàn mét vuông nhà kho, trạm sửa chữa được tu sửa, xây mới; tủ súng, giá súng tại các kho đại đội, tiểu đoàn đều được làm mới; hệ thống phòng, chống cháy nổ được củng cố và từng bước hoàn thiện; hàng ngàn mét tường kho, khu kỹ thuật được xây dựng, củng cố. Trong các đợt hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức, ngành Kỹ thuật Binh đoàn tham gia đều đạt giải cao. Năm 2011, Binh đoàn đoạt Giải Nhì Hội thi xưởng sửa chữa VKTBKT. Năm 2012, đoạt Giải Nhất Hội thi ngành Kỹ thuật Tăng - thiết giáp. Năm 2013, đoạt Giải Nhất Hội thi xe tốt, lái xe an toàn toàn quân và Giải Nhất Hội thi ngành Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng,... Điều đó, khẳng định chất lượng CTKT của Binh đoàn. Cũng do thực hiện tốt CVĐ 50 nên phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Quân đoàn phát triển mạnh mẽ; nhiều đề tài có giá trị được áp dụng vào thực tiễn, như: "Cải tiến súng SPG9", "Thiết bị tạo mẫu độc - kiểm tra chất lượng hộp lọc độc", "Nghiên cứu giải pháp bảo đảm an toàn giao thông các đơn vị trong Quân đội"..., góp phần nâng cao chất lượng CTKT của Binh đoàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, ngành Kỹ thuật Binh đoàn Quyết thắng tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT, góp phần để Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN TRỌNG KHOAN, Chủ nhiệm Kỹ thuật Binh đoàn
________________

1 - Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo CTKT của Đảng ủy Binh đoàn, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, Hải đoàn 128 thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển kinh tế
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn đã quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, sát cánh, đồng hành, phối hợp với cơ quan chức năng các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120