Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 21/01/2020, 07:34 (GMT+7)
Ba đột phá trong xây dựng vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Pháo binh 204

Lữ đoàn Pháo binh 204 (Binh chủng Pháo binh) là đơn vị pháo phản lực dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng; nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Lữ đoàn đứng trước không ít khó khăn do số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật quản lý lớn, gồm nhiều thế hệ, chủng loại, đã qua nhiều năm sử dụng; cường độ huấn luyện và yêu cầu đòi hỏi cao, v.v. Trong khi đó, trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở có mặt còn hạn chế, v.v. Điều đó đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị.

Thực hành bắn đạn thật

Trước thực tế đó, Lữ đoàn đã và đang triển khai quyết liệt “Ba khâu đột phá”1 nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Binh chủng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước hết, tập trung đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho thấy, vấn đề mấu chốt dẫn đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của một số cá nhân, phân đội thấp là do năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ở đơn vị đó chưa cao; vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chưa được phát huy đầy đủ. Từ kinh nghiệm rút ra, Đảng ủy Lữ đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết vững mạnh về chính trị. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Lữ đoàn tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy các cấp; quyết liệt thực hiện giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu đã chỉ ra; đẩy mạnh đổi mới quy trình, nâng cao năng lực quán triệt, triển khai nghị quyết ở các cấp. Cùng với đó, Lữ đoàn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, để họ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong đơn vị; chủ động làm tốt công tác quản lý tư tưởng, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị, Đảng bộ. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chú trọng nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ chính trị; thực hiện “chia đầu việc, nhân trách nhiệm”, gắn phân quyền với phân rõ trách nhiệm, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị làm tiêu chí chính để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Năm 2019, Đảng ủy Lữ đoàn đã kiểm tra 01 tổ chức đảng, giám sát 01 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn giám sát 02 tổ chức đảng và 04 cán bộ chủ trì; các đảng ủy bộ phận tiến hành kiểm tra 04 chi bộ và 09 cấp ủy viên, giám sát 04 chi bộ và 08 cán bộ chủ trì. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc, không để xảy ra các vụ việc vi phạm. Kết quả đánh giá, bình xét có 100% tổ chức đảng trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên và tổ chức đảng yếu kém. Đảng bộ Lữ đoàn được Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Pháo binh công nhận là tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Hai là, đẩy mạnh đột phá trong huấn luyện. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 395-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Binh chủng và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định khâu đột phá trong công tác huấn luyện năm 2019 là: “Huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị thế hệ mới; coi trọng huấn luyện theo phương án, địa bàn, đối tượng tác chiến, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, kỹ thuật binh chủng làm cơ sở và huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt”. Thực hiện khâu đột phá, Lữ đoàn tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện; phân cấp huấn luyện, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong phối hợp, hiệp đồng, tham mưu, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện. Duy trì nghiêm nền nếp công tác tập huấn cán bộ các cấp; chú trọng đối tượng cán bộ đại đội, trung đội, cán bộ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm thực tiễn. Nội dung đi sâu vào những điểm còn yếu của năm trước, nội dung mới, sửa đổi, tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành binh chủng, bắn pháo sa bàn, diễn tập chỉ huy - cơ quan trên bản đồ, ngoài thực địa, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, phương pháp soạn thảo giáo án, tổ chức thông qua giáo án, giảng thử, giảng mẫu, v.v. Đối với phân đội, do có nhiều thành phần lực lượng (pháo thủ, trinh sát, kế toán, đo đạc, thông tin,…), với yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, nhưng đòi hỏi phải hiệp đồng chặt chẽ, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát tiêu chuẩn “Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi” làm mục tiêu huấn luyện; tập trung nâng cao kỹ năng thao tác trên pháo, khí tài; chú trọng huấn luyện làm chủ, khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, đảm bảo cho bộ đội thuần thục kỹ thuật, chiến thuật pháo binh, giỏi tác chiến độc lập, tác chiến hiệp đồng; nâng cao khả năng cơ động, ngụy trang, nghi trang, nghi binh, di dịch chuyển đội hình chiến đấu,… trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, v.v.

Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt, duy trì nền nếp chế độ thông qua giáo án bằng giảng thử ngoài thực địa và tăng cường sử dụng đội mẫu trong huấn luyện chuyên ngành và chiến thuật pháo binh; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với từng cấp, từng chuyên ngành, nội dung, khoa mục, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, rút kinh nghiệm huấn luyện; duy trì nền nếp hội thi2, hội thao các cấp. Nhờ đó, kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn có chuyển biến, tiến bộ rõ nét; bộ đội thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị được biên chế, có khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao. Kết quả kiểm tra huấn luyện năm 2019, 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu trở lên, có trên 80% khá, giỏi; diễn tập vòng tổng hợp đại đội, tiểu đoàn pháo: 100% đạt khá, bắn chiến đấu đạt giỏi; có 04 đại đội, 01 tiểu đoàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Ba là, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, tạo chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật, pháp luật. Thực hiện đột phá này, Lữ đoàn tập trung trước hết làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của bộ đội về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các đơn vị đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, không để những đột biến xảy ra trong đơn vị. Đồng thời, quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, quy định của Đơn vị về vấn đề xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo sự thống nhất nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành. Ngoài ra, Lữ đoàn còn biên soạn và đưa vào chương trình giáo dục các chuyên đề về văn hóa tham gia giao thông; một số nội dung của Bộ luật Hình sự; những quy định về chấp hành pháp luật, kỷ luật, v.v. Qua đó, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức pháp luật cần thiết, góp phần ngăn ngừa, phòng tránh những hành vi vi phạm, mất an toàn có thể xảy ra. Cùng với đó, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường biện pháp nắm, quản lý cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền và các mối quan hệ xã hội của quân nhân, nhất là với đối tượng chiến sĩ mới và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý là, trước diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là trong giải quyết mối quan hệ giữa chiến sĩ cũ và chiến sĩ mới, tình trạng vay nợ không có khả năng chi trả,... dẫn đến vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị. Trong đó, Lữ đoàn yêu cầu cán bộ phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm: “Hai trước, hai sau, bốn cùng” với bộ đội3; tổ chức Lễ kết thân giữa chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới khi đón chiến sĩ mới về đơn vị; thực hiện nền nếp Quy chế Dân chủ cơ sở, duy trì có hiệu quả Hòm thư góp ý, hoạt động của “Tổ tư vấn trợ giúp tâm lý, sức khỏe và pháp luật” trong đơn vị; nâng cao chất lượng “Ngày Chính trị và văn hoá tinh thần ở cơ sở” và đối thoại dân chủ giữa chỉ huy Lữ đoàn với bộ đội vào thứ 5 tuần cuối hằng tháng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân và gia đình quân nhân để quản lý, giáo dục bộ đội.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn tích cực phát huy nội lực, củng cố cảnh quan, xây dựng môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Hằng năm, Lữ đoàn trích từ nguồn tăng gia sản xuất hàng trăm triệu đồng để tu sửa doanh trại, hệ thống dây giá, tem nhãn, biển bảng chính quy; thay thế và làm mới hệ thống chiếu sáng; mua và làm mới hàng trăm chậu cảnh, cây cảnh, con vật cảnh, cải tạo, xây dựng hàng nghìn mét vuông sân, đường nội bộ, thảm cỏ, vườn hoa,… tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp để cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị. Năm 2019, Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Với nỗ lực, quyết tâm cao và các biện pháp thiết thực trong thực hiên ba khâu đột phá, Lữ đoàn Pháo binh 204 đạt kết quả tích cực trong xây dựng vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, tạo nền tảng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá NGUYỄN ĐÌNH DU, Lữ đoàn trưởng

_____________

1 - “Ba đột phá”: Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; Hai là, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; Ba là, tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, tạo chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật, pháp luật.

2 - Năm 2019, tham gia Hội thi chủ nhiệm, phó chủ nhiệm lực lượng Pháo binh tên lửa dự bị cấp Binh chủng, Lữ đoàn đạt 01 giải Nhất toàn năng, 01 giải Ba; Hội thi cán bộ đại đội huấn luyện giỏi đạt 01 giải Ba toàn năng, 01 giải Nhất về chính trị, 01 giải Nhất về kỹ thuật, 01 giải Ba về hậu cần; Hội thi cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn huấn luyện điều lệnh giỏi, đạt giải Nhì.

3 - “Hai trước”: trước khi nói với bộ đội phải chuẩn bị các nội dung; trước khi hướng dẫn hành động phải tự mình làm trước; “hai sau”: về sau bộ đội, ngủ sau bộ đội; “bốn cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng hoạt động, cùng chia sẻ với bộ đội.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:59 - 24/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 23/01/2021

HCMSJC55.85056.400
Hà NộiSJC55.85056.420
Đà NẵngSJC55.85056.420