Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 28/12/2016, 14:00 (GMT+7)
Tổng kết hoạt động tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội năm 2016
Quang cảnh hội nghị

Chiều 27-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết các hoạt động tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội năm 2016, phương hướng năm 2017. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Đại biểu Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng dự.

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, năm 2016, bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ; trang bị các phương tiện kỹ thuật; đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn, phát triển lực lượng tuyên truyền ở các cấp trong Quân đội. Trên cơ sở đó, các lực lượng, nhất là cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình các cấp trong toàn quân đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng với nhiều nội dung, phương pháp mới, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng,  nắm vững tình hình nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Từ những phân tích, đánh giá làm rõ kết quả đạt được cùng những hạn chế và nguyên nhân, Hội nghị thống nhất cho rằng, Quân đội đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Năm 2017, công tác tuyên truyền về công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội được xác định là một trong những trọng tâm. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần coi trọng công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tin, ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến bạn đọc (0)

Thanh niên cả nước hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023
Trong không khí rộn ràng của ngày hội giao, nhận quân đang diễn ra trên khắp cả nước, sáng 06/02, những thanh niên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ cả nước đã hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự.