Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Bảy, 11/02/2017, 11:16 (GMT+7)
Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017

Sáng 10-02, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức buổi Gặp mặt báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017, đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền năm 2016 và đề xuất thống nhất những nội dung cần tập trung phối hợp tuyên truyền liên quan đến nhiệm vụ quân sự, đối ngoại quốc phòng năm 2017.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

  Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam -Tổng biên tập Báo Nhân Dân; cùng đông đảo các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan quản lý báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lương Cường cho biết, trong năm 2016, công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên báo chí được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đặc biệt quan tâm nên đã tạo sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả ở các cấp, các cơ quan, đơn vị với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Năm 2016, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với Đài Truyền hình Việt Nam và 
Đài Tiếng nói Việt Nam. Đến nay đã có 30 cơ quan, đơn vị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền với 160 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương. Công tác tuyên truyền trên báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong năm 2016 đã thực sự là binh chủng chiến đấu, là vũ khí sắc bén, hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; kịp thời động viên, cổ vũ toàn quân ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền năm 2017, Thượng tướng Lương Cường đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, trọng tâm là làm rõ tư duy mới của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 28-CQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Các cơ quan báo chí chú trọng thông tin kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; coi trọng việc tuyên truyền nâng cao ý thức quốc phòng của toàn dân, nhất là thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên; tăng cường tuyên truyền về truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Trong năm 2017, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện ba chức năng của Quân đội, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kết quả thực hiện ba khâu đột phá về tổ chức biên chế, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Các nội dung: mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân, kết quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, công tác cứu hộ, cứu nạn; vai trò của Quân đội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” cần được chú trọng tuyên truyền sâu đậm. Báo chí tuyên truyền về kết quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; kết quả xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nêu rõ: Báo chí cần tiếp tục nhân lên tính nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án, phê phán những thói xấu, tiêu cực trong đời sống xã hội. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn năm 2017, các cơ quan báo chí nói chung và báo chí trong Quân đội nói riêng tiếp tục có bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng của đất nước.

Nguồn: dangcongsan.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.