Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Sáu, 06/09/2013, 21:37 (GMT+7)
Tổng Bí thư tiếp Quốc vương Malaysia

Ngày 06-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Quốc vương Malaysia Apdul Halim Muadzam Shah đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Quốc vương Malaysia Apdul Halim Muadzam Shah

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực, trong đó có Malaysia.

Tổng Bí thư tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của Quốc vương Apdul Halim Muadzam Shah sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaysia; đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hoá, du lịch và giao lưu nhân dân.

Quốc vương Apdul Halim Muadzam Shah bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Bí thư dành cho Quốc vương và Đoàn; chúc mừng Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.

Quốc vương thông báo với Tổng Bí thư kết quả cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong đó hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợ