Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 14/12/2016, 07:05 (GMT+7)
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Quân chính toàn quân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu
chỉ đạo Hội nghị

Ngày 13-12, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 2016 tổng kết các mặt công tác quân sự quốc phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2016; triển khai nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

​Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

"Thưa các vị đại biểu,

Thưa các đồng chí, 

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2016. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí, và qua các đồng chí, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Nhìn lại năm 2016, chúng ta nhận thấy, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, vừa có cơ hội, thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen. Đây cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thu được những kết quả bước đầu làm tiền đề cho những năm tiếp theo; tuy nhiên, những tác động tiêu cực, thiên tai, hạn hán, bão lũ đã ảnh hưởng tới đời sống của một bộ phận nhân dân. Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo toàn quân vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra.

Những kết quả đạt được của năm 2016 đã được nêu đầy đủ, toàn diện trong báo cáo của Bộ Quốc phòng, tôi chỉ nhấn mạnh thêm mấy điểm cụ thể sau đây:

Một, sau Đại hội Đảng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, bảo đảm dân chủ, đúng quy định và được sự đồng thuận cao; đồng thời bộ máy mới, con người mới đã nhanh chóng vận hành, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực.

Hai, Bộ Quốc phòng đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; dự báo đánh giá đúng tình hình, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp. Đã chú trọng xây dựng Chiến lược quân sự, Chiến lược Quốc phòng; phối hợp tốt với các ngành, các lực lượng, các địa phương triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng ngừa và tích cực tiến công làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình;" ngăn chặn, xử lý đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả các tình huống, thực sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Làm tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời đã phát huy tốt vai trò, tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Ba, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã quán triệt đường lối xây dựng Quân đội, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; từng bước làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại; nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật, nghệ thuật quân sự. Quan tâm phát triển công nghiệp quốc phòng; bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm hậu cần. Tích cực chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, nhất là những đơn vị ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bước đầu chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực ở một số đơn vị, một số doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội được nâng lên.

Bốn, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác chính trị; có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác thông tin, tuyên truyền, thông tấn, báo chí đã bám sát hoạt động của bộ đội, kịp thời tuyên truyền sâu rộng các hoạt động quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình," chống "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Năm, công tác đối ngoại quốc phòng đã được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương và đa phương; tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tốt các cuộc trao đổi đoàn cấp cao; ký kết các văn bản hợp tác về quốc phòng, duy trì tốt cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng với các nước, tạo thế cân bằng chiến lược với các đối tác, tạo ấn tượng tích cực với cộng đồng quốc tế.

Sáu, đã chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm trên biên giới, trên biển; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Làm tốt công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án thuộc thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, kiên quyết xử lý các vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để oan sai, sót, lọt tội phạm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng các đề án, văn bản và triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến Quân đội.

Những kết quả đạt được của Quân đội trong năm qua đã góp phần cùng với đồng bào cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khẳng định vai trò của Quân đội dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân trong năm qua.

Cùng với những kết quả, thành tích mà toàn quân đã đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, yếu kém như đã nêu trong báo cáo và các ý kiến của các đồng chí vừa phát biểu. Tôi đề nghị Hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, nói thẳng, nói thật, nói hết; tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân đâu là khách quan, đâu là do chủ quan và đề ra được các giải pháp đúng đắn để khắc phục. Đặc biệt, cần tập trung phân tích sâu những tồn tại có tác động trực tiếp cản trở bước phát triển, gây tác động, ảnh hưởng xấu đến bản chất, truyền thống của Quân đội.

Thưa các đồng chí,

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Bối cảnh có nhiều thuận lợi; toàn Đảng, toàn dân đ ang có khí thế, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc; yêu cầu đặt ra đối với Quân đội là rất lớn, phải thừa thắng xông lên, làm mạnh hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa trên tất cả các mặt công tác như báo cáo đã nêu.

Tôi nhấn mạnh thêm 5 việc sau đây để các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: 

Một là, phải tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, diễn biến, biến động trên các hướng, các khu vực, nhất là những khu vực trọng yếu; làm tốt hơn nữa công tác dự báo, tham mưu chiến lược, phát hiện sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương chỉ đạo ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đây là nhiệm vụ chiến lược rất quan trọng, có tính sống còn đối với Quân đội.

Hai là, tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đẩy nhanh xây dựng Chiến lược quân sự, Chiến lược Quốc phòng; chủ động hơn trong việc xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các đề án, phương án tác chiến, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung Quyết tâm A, các kế hoạch; điều chỉnh quy hoạch chốt chiến dịch và cụm điểm tựa tuyến biên giới; triển khai có hiệu quả các dự án tuần tra biên giới giai đoạn 2017 - 2020, đề án bảo đảm quốc phòng trên các hướng, các địa bàn; hoàn thành quy hoạch công trình phòng thủ các đảo gần bờ giai đoạn 2015 - 2025; tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, huấn luyện toàn diện và chuyên sâu, sát đối tượng, theo phương án và yêu cầu của chiến tranh công nghệ cao. Coi trọng huấn luyện, rèn luyện cán bộ cả về bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội. Đặc biệt, phải tập trung giáo dục, rèn luyện, quản lý, nâng cao trình độ chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật nhà nước, kiên quyết không để xẩy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức chiến đấu và bản chất truyền thống của quân đội.

Ba là, tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; sắp xếp, điều chỉnh tổ chức Quân đội, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quân phong, quân kỷ. Cổ phần hóa doanh nghiệp, sắp xếp lại doanh nghiệp làm kinh tế; quản lý đất đai, quản lý tài sản, quản lý tài chính. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng-an ninh, quốc phòng-an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng-an ninh với đối ngoại. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; chủ động thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương với các nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục ưu tiên quan hệ, hợp tác với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng đa phương, chủ động tham gia và đóng góp sáng kiến vào các cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bốn là, các đồng chí cần tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa". Quân đội phải là lực lượng tuyệt đối trung thành, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm có sự kế thừa, phát triển vững chắc; tạo nguồn tuyển chọn, nâng cao chất lượng nguồn đào tạo cán bộ ở cả trong và ngoài nước. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Có biện pháp nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đảng bộ quân đội phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm là, tiếp tục thực hiện Chương trình công nghiệp quốc phòng theo Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm; khẩn trương hoàn chỉnh Đề án "Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" với mục tiêu là công nghiệp quốc phòng phải trở thành một bộ phận quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia, có trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; có năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ thuật, chiến thuật cao, góp phần từng bước hiện đại hóa Quân đội theo yêu cầu phòng thủ, tác chiến trong điều kiện mới.

Trên đây là 5 nội dung công tác của năm 2017 cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách kiên quyết, tích cực, làm đến nơi, đến chốn, có trọng tâm, trọng điểm; có kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời, bảo đảm đạt được hiệu quả rõ rệt, thiết thực.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, niềm tin mới. Tôi tin tưởng rằng, Quân đội, lực lượng vũ trang nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ," xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2017- năm Đinh Dậu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi.

Xin cảm ơn các đồng chí"

Nguồn: TTXVN

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Sáng 22/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.