QPTD -Thứ Tư, 03/01/2018, 15:16 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 1-2018

KỶ NIỆM 50 NĂM TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY
XUÂN MẬU THÂN 1968

Xã luận - Mùa xuân chiến thắng.

- NGUYỄN XUÂN PHÚC - Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam.

- Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH - Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- PHẠM BÌNH MINH - Vai trò của mặt trận ngoại giao trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân.

- Trung tướng TRẦN VIỆT KHOA - Nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bài học vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

- Trung tướng DƯƠNG VĂN RÃ - Công tác hậu cần trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và hướng kế thừa, phát triển.

- Trung tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG - Lực lượng vũ trang Quân khu 4 phát huy tinh thần tiến công, nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 trong giai đoạn hiện nay.

- Thiếu tướng NGÔ TUẤN NGHĨA - Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh vận dụng bài học quý từ lịch sử vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

- Thiếu tướng ĐỖ THANH BÌNH - Vai trò của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và vấn đề xây dựng bộ đội Đặc công thời kỳ mới.

- Đại tá NGUYỄN THANH HOÀNG - Bài học về Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 đối với việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở Đà Nẵng hiện nay.

- Đại tá TRẦN NAM CHUÂN - Sự chỉ đạo chiến lược sắc bén của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PA-RI VỀ VIỆT NAM (27-01-1973 – 27-01-2018)

- NGUYỄN QUỐC DŨNG - Hiệp định Pa-ri 1973 - sự kiện khẳng định quyết tâm và tầm cao trí tuệ của ngoại giao Việt Nam.

- Trung tướng VŨ CHIẾN THẮNG - Hoạt động ngoại giao trong đàm phán, ký kết Hiệp định Pa-ri và vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- VŨ VĂN HIỀN - Về mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

- Thiếu tướng TRẦN HỒNG MINH - Lực lượng vũ trang Quân khu 1 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- NGUYỄN VĨNH THẮNG - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

- Thiếu tướng TRẦN HOÀI TRUNG - Quân chủng Hải quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- Trung tướng NGUYỄN LONG CÁNG - Lực lượng vũ trang Quân khu 5 tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Thiếu tướng NGUYỄN QUANG CƯỜNG - Quân khu 3 thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

- Thiếu tướng VŨ MẠNH TRÍ - Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến thắng trận đầu, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội Tăng thiết giáp hiện nay.

- Thiếu tướng HÀ VĂN CỬ - Binh chủng Hóa học phát huy vai trò nòng cốt trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

*** - 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2017.

- LÊ VĂN THÀNH - Chính sách của Mỹ đối với ASEAN dưới thời Tổng thống Đô-nan Trăm.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

- ĐỨC QUỲNH - Cần hiểu đúng về tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

- NGUYỄN MẠNH HƯỞNG - Thành công của Hội nghị APEC - 2017 bác bỏ mọi xuyên tạc, hạ thấp vị thế của Việt Nam.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Thiếu tướng PHẠM XUÂN THUYẾT - Quân đoàn 4 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đại tá HÀ TUẤN QUÂN - Quân khu 9 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật.

- Đại tá PHẠM KHẮC LƯỢNG - Vùng 2 Hải quân tập trung đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu.

- Đại tá TRƯƠNG QUANG NHẠN - Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kon Tum năm 2017 - kết quả và kinh nghiệm.

- Đại tá NGUYỄN VĂN MINH - Bộ đội Biên phòng Phú Yên tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu trên biển.

- NGUYỄN TIẾN HƯNG - Huyện Đông Hưng tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Đại tá NGUYỄN MINH TIẾN - Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Trung tướng NGUYỄN HỮU CHÍNH - Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Đại tá NGUYỄN VĂN VI - Mấy giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong Quân đội hiện nay.

- Đại tá NGUYỄN HUY ĐỘNG - Thiếu tá ĐOÀN HẢI YÊN - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường Quân đội.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: “Quan niệm chung của quốc tế” về giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình.

Ý kiến bạn đọc (0)