Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 30/11/2016, 16:30 (GMT+7)
Quân ủy Trung ương xây dựng Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017
Quang cảnh Hội nghị

Sáng 30-11-2016, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2016; đồng thời, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự Hội nghị còn có các đại biểu đại diện Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Tổng Bí thư; Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy; Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định: năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội, mặc dù còn nhiều khó khăn, phức tạp, song Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, đã tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, dự báo tình hình, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; hoạt động đối ngoại quốc phòng được tăng cường và đạt hiệu quả thiết thực. Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả chiến tranh. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng lên; trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Quân đội được giữ vững và tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng cải thiện; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Toàn quân luôn vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Đồng chí nhấn mạnh: năm 2017, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với nước ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Vì vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xử lý thắng lợi các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần nâng cao vị thế Quân đội và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Bốn là, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: ĐỖ TRẤN HƯNG 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt các đại biểu tiêu biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc
Tại cuộc gặp mặt các đại biểu tiêu biểu về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc, chiều 26/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.