Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 28/06/2017, 08:38 (GMT+7)
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 27-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo

Dự hội nghị có: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Trần Đơn; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Cùng dự còn có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại biểu lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các ban, bộ, ngành Trung ương; Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Từ đầu năm đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh. Với phương châm đổi mới, bám sát cơ sở, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, triển khai toàn diện công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện hiệu quả nhiều nội dung lớn, quan trọng. Các cơ quan tích cực, chủ động chỉ đạo, định hướng đơn vị triển khai thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công; chất lượng công tác tham mưu, đề xuất đã được nâng lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động phối hợp với công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Các đơn vị bộ đội chủ lực phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân đội đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và tổ chức tốt Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt Hội nghị sơ kết và gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến ba năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Quân ủy Trung ương ban hành các nghị quyết chuyên đề về tổ chức biên chế, trang bị của quân đội. Tình hình quân đội ổn định, đời sống được giữ vững và cải thiện; toàn quân kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ; làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các học viện, nhà trường triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh, giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong khu vực phòng thủ, trên từng địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các đại biểu

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng vũ trang cả nước. Thủ tướng khẳng định: Toàn quân, từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến các cơ quan, đơn vị đoàn kết, trên dưới một lòng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đã khắc phục những nhược điểm, hạn chế từ những năm trước, tạo sự tiến bộ rõ rệt. Quân đội đã chủ động nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời, thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đưa ra đối sách phù hợp, xử lý tốt các tình huống quốc phòng-an ninh. Quân đội phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm để toàn quân thực hiện trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh: Toàn quân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác xây dựng thể chế; bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án luật do Bộ Quốc phòng chủ trì, soạn thảo. Cùng với đó là làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sức chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ; chú trọng làm tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế… Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời; phải làm kiên quyết, làm đến nơi, đến chốn để đạt kết quả cao. Thủ tướng nêu rõ: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân luôn ủng hộ quân đội, tạo điều kiện tốt nhất cho quân đội trong quá trình tổ chức lực lượng, trang bị và thực hiện nhiệm vụ. Thủ tướng tin tưởng quân đội luôn phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương sự nỗ lực, kết quả đạt được của toàn quân trong 6 tháng qua. Bộ trưởng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị. Trong 6 tháng cuối năm 2017 và những năm tới, toàn quân đoàn kết, nhất trí, tập trung vào khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng; triển khai hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Toàn quân tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Triển khai hiệu quả công tác dân vận; tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu; khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nguồn: qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Chiều 01/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Bộ Công an và Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).