Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Hai, 26/11/2018, 14:25 (GMT+7)
Khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Trung tướng Đỗ Căn, phát biểu khai mạc Hội thi

Sáng 26-11, tại Học viện Hậu cần, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã khai mạc Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong Quân đội lần thứ VIII, năm 2018. Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo khai mạc Hội thi. Cùng dự có đại biểu: Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Giáo dục Lý luận chính trị công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các cơ quan của Tổng cục Chính trị.

Tham gia Hội thi lần này có 126 thí sinh là học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học, cao đẳng và sinh viên hệ dân sự đến từ 21 học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong Quân đội đã được lựa chọn từ hội thi cấp trường. Mục đích của Hội thi là nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung, nhận thức lý luận chính trị của học viên ở các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong Quân đội nói riêng. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn khoa học xã hội nhân văn của cán bộ, học viên, sinh viên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần tăng cường quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, làm cơ sở, điều kiện để cán bộ, học viên, sinh viên chủ động tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng và cách mạng nước ta; là thế giới quan, phương pháp luận khoa học, trực tiếp góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng con người khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân, đế quốc đưa nước ta quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, lợi dụng những biến đổi nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn của đất nước, chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch, phản động đang sử dụng nhiều thủ đoạn thâm độc hòng xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,… điên cuồng chống phá cách mạng nước ta. Vì vậy, nghiên cứu, học tập và trung thành, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nói chung, đối với tuổi trẻ học viên, sinh viên trong các học viện, nhà trường Quân đội nói riêng. Hội thi là nơi hội tụ những gương mặt học viên, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu nhất, đại diện các học viện, nhà trường Quân đội tham dự. Do vậy, từng thí sinh tham gia Hội thi hãy nêu cao ý thức, trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được trong nghiên cứu, học tập các môn khoa học Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tham gia đua tài để đạt được những thành tích cao nhất, mang niềm vinh quang về cho học viện, nhà trường của mình. 

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân, lần thứ VIII, năm 2018 sẽ kết thúc vào ngày 29-11-2018.

Tin, ảnh: Đình Bằng

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 28/05/2020

HCMSJC48.43048.800
Hà NộiSJC48.43048.820
Đà NẵngSJC48.43048.820

Thời tiết