Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Sáu, 31/08/2018, 16:40 (GMT+7)
Hội thảo khoa học: “Phong trào kháng Pháp xâm lược nửa cuối thế kỷ XIX - Bài học cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Sáng 31-8, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Phong trào kháng Pháp xâm lược nửa cuối thế kỷ XIX - Bài học cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo

Với phương pháp tiếp cận phong phú, khoa học, các tham luận đã cung cấp những tư liệu cùng nhận thức mới ở nhiều góc độ khác nhau, nhằm làm sáng rõ hơn âm mưu, thủ đoạn xâm lược của thực dân Pháp và mô hình nhà nước quân chủ chuyên chế lỗi thời; đồng thời, làm sống động lòng yêu nước, ý chí quật cường, cách thức vận dụng thế thiên hiểm của địa hình và tổ chức chiến tranh du kích để chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Hội thảo đã một lần nữa khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của Phong trào kháng Pháp xâm lược nửa cuối thế kỷ XIX của nhân dân ta; rút ra một số bài học kinh nghiệm để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, như: phát huy lòng yêu nước; ý chí giữ vững độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết, kiên cường bền bỉ; chiến lược và sách lược tiến hành kháng chiến chống ách đô hộ và áp bức của chủ nghĩa đế quốc, v.v. Qua đó, góp phần quan trọng giáo dục truyền thống yêu nước; khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; trên cơ sở đó, xây dựng quyết tâm, trách nhiệm cùng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông cáo đặc biệt về lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:40 - 24/09/2018

EUR27288.3827613.98

GBP30616.9231107.05

USD2329023370

Giá vàng

Cập nhật : 08:52 - 22/09/2018

HCMSJC36.52036.670
Hà NộiSJC36.52036.690
Đà NẵngSJC36.52036.690

Thời tiết