Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 19/01/2017, 10:02 (GMT+7)
Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2017

Ngày 18-01, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy; cơ quan chỉ đạo, quản lý và chủ quản báo chí; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng dự.

Đánh giá tình hình thông tin báo chí năm 2016, Hội nghị khẳng định, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, thực sự tin cậy của nhân dân. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đã góp phần vào thành công tốt đẹp Đại hội XII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhất là tuyên truyền đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ. Đặc biệt, các nhiệm vụ mới, cấp bách mà Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo được báo chí thông tin, phản ánh khách quan, thận trọng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cùng với đó, báo chí còn tích cực phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới; đấu tranh chống tham nhũng, chống “diễn biến hòa bình” và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, v.v. Hội nghị cũng đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của báo chí trong năm qua và đề ra phương hướng hoạt động báo chí trong năm tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: thời gian tới, trước thời cơ và thách thức đan xen, báo chí nước nhà cần tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các cấp, ngành, địa phương, cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cùng các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Chủ động, tích cực đấu tranh, phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí phải kiên trì phương châm: chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp; làm tốt cơ chế phản hồi thông tin; làm rõ hơn các vấn đề về kinh tế truyền thông và kinh tế báo chí để có định hướng, chỉ đạo phù hợp. Tiếp tục quan tâm hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng cả về phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và nhà báo, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ thông tin và truyền thông trong tình hình mới.

Tạ Quang thực hiện    

Ý kiến bạn đọc (0)

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 3/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư.