Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 11/01/2018, 08:35 (GMT+7)
Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân họp phiên đầu năm 2018
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận Hội nghị

Chiều 10-01-2018, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản năm 2017, phương hướng năm 2018. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn bám sát sự chỉ đạo của các cấp mà trực tiếp là Hội đồng Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, biên tập, tuyên truyền đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích; thể hiện rõ vai trò, chức năng là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Nổi bật là:  triển khai các bài viết làm sáng tỏ đường lối, quan điểm trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương trên nhiều khía cạnh, trọng tâm là lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân. Đồng thời, chú trọng phản ánh hoạt động quân sự, quốc phòng của các địa phương, đơn vị và những sự kiện lớn của Quân đội, đất nước và thế giới. Tuyên truyền sâu rộng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động trong Quân đội. Đặc biệt, Tạp chí là một trong những cơ quan báo chí có nhiều bài viết chất lượng, hiệu quả về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, được các cơ quan chức năng và bạn đọc đánh giá cao.

Các ý kiến của thành viên Hội đồng Chỉ đạo thống nhất đánh giá: năm 2017, Tạp chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, luôn nhạy bén, sáng tạo, tâm huyết, chủ động đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên tập; không có sai sót về quan điểm, đường lối. Quản lý tốt, vận hành có hiệu quả Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân. Đồng thời, có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất và năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Tạp chí đã đạt được trong năm qua, đồng thời đồng yêu cầu: Tạp chí tiếp tục cụ thể hóa những nội dung của Hội nghị vào kế hoạch thực hiện năm 2018, bảo đảm tuyên truyền toàn diện theo đúng tôn chỉ, mục đích, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; có tính dự báo để lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đấu tranh phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá Quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; có nhiều bài viết về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng xây dựng những cây viết nòng cốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tâm huyết với nghề; xác định những bài viết phù hợp để thể hiện tiếng nói của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trước mỗi vấn đề, sự kiện; khẳng định vị thế, uy tín của Tạp chí./.

Tin, ảnh: Phạm Tuấn

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.