Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Tư, 13/09/2017, 15:33 (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010

Ngày 13-9-2017, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010 trong Quân đội ở 92 điểm cầu, với 1.230 đại biểu tham dự. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì và khai mạc Hội nghị. Dự Hội nghị có các đại biểu là thủ trưởng, lãnh đạo: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Vụ Thanh tra, Vụ Pháp chế Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cán bộ Ngành Thanh tra, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Với 14 tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, cùng những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc tổ chức thi hành Luật; đồng thời, nêu những đề xuất, kiến nghị cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn sau 6 năm toàn quân thi hành Luật Thanh tra năm 2010 trong Quân đội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm nêu rõ: công tác Thanh tra Quốc phòng là một hoạt động không thể thiếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Trong 6 năm thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra Quốc phòng bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động tham mưu đề xuất kế hoạch thanh tra và tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch đã được phê duyệt cũng như những nhiệm vụ đột xuất được giao. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo ngành Thanh tra Quốc phòng quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, hoạt động thanh tra trong Bộ Quốc phòng ngày càng chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, Bộ Quốc phòng sẽ nghiên cứu, đề xuất với Thanh tra Chính phủ để bổ sung, hoàn thiện các nghị định, văn bản hướng dẫn, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thanh tra Quốc phòng. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác Thanh tra Quốc phòng đối với việc xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Tin: Đình Phiếm

Ý kiến bạn đọc (0)

Tổng Bí thư hội đàm; Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm Việt Nam từ ngày 03 đến 07-7...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:03 - 19/07/2018

EUR26648.2426966.51

GBP29790.0830267.3

USD2301023080

Giá vàng

Cập nhật : 09:07 - 19/07/2018

HCMSJC36.57036.750
Hà NộiSJC36.57036.770
Đà NẵngSJC36.57036.770

Thời tiết