Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Hai, 23/01/2017, 07:45 (GMT+7)
Bế mạc Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 20-01, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 6.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Thứ nhất, tại Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 8 dự án luật, gồm Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp ý (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quy hoạch; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban chủ trì thẩm tra các dự án luật phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh một bước Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội xây dựng kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau để hoàn thiện thêm trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, gồm Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Toà án quân sự về tổ chức; Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Tư pháp, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Tổng thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đối với nội dung cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, do Chính phủ chưa kịp chuẩn bị nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa cho ý kiến tại phiên họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau khi Phiên họp kết thúc, lãnh đạo các cơ quan hữu quan chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 20 đến 23-02-2017).

Nguồn: TTXVN

Ý kiến bạn đọc (0)

Toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Tiếp nối và phát huy thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao.