Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Ba, 13/07/2021, 21:25 (GMT+7)
Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chiều 13/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương và các đại biểu, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận tại Hội nghị thống nhất đánh giá: sáu tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu có hiệu quả các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Quân đội. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị của đất nước, các vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí trong Quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với báo chí của Trung ương và địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Sáu tháng cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện tốt, là: tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai các biện pháp thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” với 05 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn nghệ, ngăn chặn sự thẩm lậu của tài liệu, sản phẩm độc hại vào đơn vị. Cùng với đó, tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường, cơ quan báo chí trong biên soạn, phát hành tài liệu, tư liệu, bài viết thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tin, ảnh: LÊ PHONG

Ý kiến bạn đọc (0)

Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba
Từ ngày 18 đến 20/9/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Cuba. Trong chuyến thăm, hai bên đã Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170