Nghiên cứu - Tìm hiểu Tìm hiểu truyền thống quân sự

Nghệ thuật "đánh điểm, diệt viện" trong chiến dịch Đồng Xoài

Nghệ thuật “đánh điểm, diệt viện” trong chiến dịch Đồng Xoài

QPTD -Thứ Sáu, 22/07/2022, 10:20 (GMT+7)

Quán triệt sâu sắc phương châm “đánh chắc thắng” và thực hiện “đánh điểm, diệt viện”, lấy đánh địch ứng cứu giải tỏa bằng đường bộ và đổ bộ đường không là chủ yếu, nên trong Đợt 1 của Chiến dịch, Bộ Tư lệnh đã tập trung phần lớn lực lượng để tiến công các chi khu quân sự vững chắc của địch.
Bộ luật Hồng Đức - điểm tựa trong rèn luyện quân đội triều Lê Sơ

Bộ luật Hồng Đức - điểm tựa trong rèn luyện quân đội triều Lê Sơ

QPTD -Thứ Sáu, 17/06/2022, 07:53 (GMT+7)

Vua Lê Thái Tổ đã chỉ đạo khởi thảo bộ Quốc triều Hình luật - Bộ luật Hồng Đức2 trên cơ sở kế thừa và phát triển nội dung hình luật của các triều đại trước. Có thể khẳng định, đây là bộ luật hoàn chỉnh, thành tựu nổi bật của nền pháp luật triều Lê Sơ - bộ luật gốc, nền tảng để rèn luyện quân đội, trị vì đất nước và phát triển nền pháp luật nước nhà.
Chiến thắng Quảng Trị năm 1972 - tầm vóc và bài học lịch sử

Chiến thắng Quảng Trị năm 1972 - tầm vóc và bài học lịch sử

QPTD -Thứ Hai, 23/05/2022, 08:38 (GMT+7)

Chiến thắng Quảng Trị năm 1972 đã giáng đòn mạnh mẽ vào nỗ lực thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, làm thay đổi tương quan lực lượng theo hướng có lợi cho ta. Chiến thắng khẳng định tầm nhìn, tư duy chiến lược, sự chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; sự phát triển của nghệ thuật tác chiến chiến dịch; tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta.
Nghệ thuật đánh trận then chốt trong Chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972

Nghệ thuật đánh trận then chốt trong Chiến dịch Bắc Tây Nguyên năm 1972

QPTD -Thứ Hai, 25/04/2022, 07:55 (GMT+7)

Chiến dịch tiến công Bắc Tây Nguyên năm 1972, mà trực tiếp là trận Đắk Tô - Tân Cảnh giành thắng lợi, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường Tây Nguyên theo hướng có lợi cho ta. Đây là trận đánh có hiệu suất chiến đấu cao, với nhiều nét nghệ thuật chỉ đạo, điều hành tác chiến chiến dịch đặc sắc; trong đó, nghệ thuật đánh trận then chốt mở đầu Chiến dịch là nét nổi bật.
Tính nhân văn cao cả trong lịch sử quân sự Việt Nam

Tính nhân văn cao cả trong lịch sử quân sự Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 14/03/2022, 08:58 (GMT+7)

Trong hệ thống các giá trị truyền thống văn hóa quân sự Việt Nam, tính nhân văn cao cả là giá trị nổi bật, thể hiện sâu sắc bản chất con người và dân tộc Việt Nam. Nội dung cốt lõi, xuyên suốt của tính nhân văn cao cả trong truyền thống văn hóa quân sự Việt Nam là: “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”
Nghệ thuật tạo và nắm thời cơ trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng năm 1975

Nghệ thuật tạo và nắm thời cơ trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng năm 1975

QPTD -Thứ Hai, 21/02/2022, 08:06 (GMT+7)

Chiến dịch tiến công Huế - Đà Nẵng đã phá sản âm mưu co cụm chiến lược của quân ngụy tại khu vực Duyên hải miền Trung và làm thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.
Nét đặc sắc về nghệ thuật tiến công trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972

Nét đặc sắc về nghệ thuật tiến công trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972

QPTD -Thứ Năm, 20/01/2022, 07:44 (GMT+7)

Thắng lợi của Chiến dịch đánh dấu bước phát triển của nghệ thuật chiến dịch tiến công trên chiến trường Nam Bộ, nhất là nghệ thuật chốt kết hợp với tiến công địch ngoài công sự - bài học quý cần được nghiên cứu, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Chiến dịch Phòng không tháng 12 năm 1972, mốc son của nghệ thuật tác chiến phòng không nhân dân Việt Nam

Chiến dịch Phòng không tháng 12 năm 1972, mốc son của nghệ thuật tác chiến phòng không nhân dân Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 27/12/2021, 08:10 (GMT+7)

Tháng 12 năm 1972, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ xuống Hà Nội, Hải Phòng,…
"Sự kiện Vịnh Bắc Bộ" năm 1964 và bài học Chiến thắng trận đầu của quân, dân miền Bắc
Ngày 05-8-1964, với việc dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, đế quốc Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, hòng đè bẹp ý chí chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Song, chúng đã bị quân và dân miền Bắc giáng trả những đòn thích đáng, với những nét nghệ thuật đặc sắc.