Nghiên cứu - Tìm hiểu Tìm hiểu truyền thống quân sự

Nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trong trận Như Nguyệt (năm 1077)

Nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trong trận Như Nguyệt (năm 1077)

QPTD -Thứ Năm, 19/01/2017, 09:06 (GMT+7)

Cách đây 940 năm, quân và dân Đại Việt đã đánh tan 30 vạn quân Tống xâm lược, kết thúc chiến tranh. Thắng lợi đó để lại nhiều bài học quý về nghệ thuật quân sự, trong đó nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng là nét nổi bật...
Xây dựng Căn cứ địa Việt Bắc chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến và bài học kinh nghiệm        

Xây dựng Căn cứ địa Việt Bắc chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến và bài học kinh nghiệm        

QPTD -Thứ Năm, 08/12/2016, 07:49 (GMT+7)

Sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, năm 1941, Lãnh tụ Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chọn Cao Bằng làm căn cứ,...
Nét đặc sắc về nghệ thuật tổ chức trận then chốt trong Chiến dịch Sa Thầy năm 1966

Nét đặc sắc về nghệ thuật tổ chức trận then chốt trong Chiến dịch Sa Thầy năm 1966

QPTD -Thứ Năm, 17/11/2016, 08:42 (GMT+7)

Cánh đây 50 năm, Chiến dịch Sa Thầy năm 1966 tại chiến trường Tây Nguyên đã diễn ra. Đó là một chiến dịch có quy mô không lớn, nhưng đã tiêu diệt một lực lượng khá lớn quân địch,....
Nghệ thuật tạo lập thế trận trong Khởi nghĩa Ba Đình năm 1886

Nghệ thuật tạo lập thế trận trong Khởi nghĩa Ba Đình năm 1886

QPTD -Thứ Hai, 14/11/2016, 13:29 (GMT+7)

Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887) là một trong những cuộc khởi nghĩa thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, tinh thần quật khởi, quyết tâm đánh giặc giữ nước của dân tộc ta. Tuy quân số ít, vũ khí trang bị thô sơ, nhưng với nghệ thuật tạo lập thế trận độc đáo, Nghĩa quân đã đánh lui nhiều đợt tiến công của địch, khiến chúng phải khiếp sợ...
Bài học kinh nghiệm từ huyền thoại Đường Hồ Chí minh trên biển

Bài học kinh nghiệm từ huyền thoại Đường Hồ Chí minh trên biển

QPTD -Thứ Ba, 01/11/2016, 17:07 (GMT+7)

Sau 55 năm nhìn lại, chúng ta càng thấy sự thần kỳ của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Đường Hồ Chí Minh trên biển đã để lại nhiều bài học hết sức quý báu; trong đó và trước hết là bài học về xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ...
"Chúng chí thành thành" - quan điểm chủ đạo trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc thời nhà Trần

“Chúng chí thành thành” - quan điểm chủ đạo trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc thời nhà Trần

QPTD -Thứ Hai, 10/10/2016, 08:03 (GMT+7)

Với quan điểm nhất quán: lòng dân là bức tường thành vững chắc nhất trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc, nhà Trần đã phát huy cao nhất sức mạnh từ nhân dân - sức mạnh lòng dân - nhờ đó đã ba lần đánh bại đạo quân xâm lược Nguyên - Mông hùng mạnh nhất bấy giờ, bảo vệ vững chắc nền độc lập...
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, giành thắng lợi to lớn trong cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, giành thắng lợi to lớn trong cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945

QPTD -Thứ Tư, 17/08/2016, 08:41 (GMT+7)

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để lại nhiều bài học quý, nổi bật là bài học về phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Bài học đó còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay,...
Nghệ thuật lập thế ta, phá thế địch trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971

Nghệ thuật lập thế ta, phá thế địch trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971

QPTD -Thứ Năm, 11/08/2016, 14:25 (GMT+7)

Cách đây 65 năm, với quyết tâm đánh bại cuộc hành quân chiến lược “Lam Sơn 719” của địch, bảo vệ vững chắc tuyến vận tải và cơ sở hậu cần chiến lược ở khu vực Sê-pôn, quân ta đã mở chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào và giành thắng lợi to lớn. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, với nhiều nét nghệ thuật đặc sắc...
"Sự kiện Vịnh Bắc Bộ" năm 1964 và bài học Chiến thắng trận đầu của quân, dân miền Bắc
Ngày 05-8-1964, với việc dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, đế quốc Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân, hòng đè bẹp ý chí chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Song, chúng đã bị quân và dân miền Bắc giáng trả những đòn thích đáng, với những nét nghệ thuật đặc sắc.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết