Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Tiến tới Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 28/09/2020, 15:19 (GMT+7)
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Sáng 28/9, tại Thủ đô Hà Nội, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Phạm Văn Trà, Phùng Quang Thanh; các đồng chí Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 450 đại biểu đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, có nhiệm vụ: đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự, mang đến Đại hội những tình cảm và sự động viên to lớn. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ Quân đội đã thường xuyên coi trọng việc quán triệt, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức; có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra; trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội có chuyển biến tốt; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội từng bước được nâng lên, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Quân đội luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng về tư tưởng; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta sau hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; là cơ sở để định hướng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; tiếp tục đổi mới, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả Đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tin tưởng với tinh thần “Đoàn kết, Trí tuệ, Bản lĩnh, Dân chủ, Kỷ cương”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, truyền cảm hứng cho đại hội của các đảng bộ khác, lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tin tưởng rằng Đảng bộ Quân đội và toàn quân sẽ không ngừng phát triển, lập thêm nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng; mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Tin, ảnh: ĐÌNH BẰNG

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sáng 5-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:56 - 16/01/2021

EUR27,332.9028,727.03

GBP30,775.6532,061.10

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:48 - 16/01/2021

HCMSJC55.80056.400
Hà NộiSJC55.80056.420
Đà NẵngSJC55.80056.420