Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Tiến tới Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 20/07/2020, 08:11 (GMT+7)
Hà Nam tập trung phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, những năm qua, tỉnh Hà Nam đã đột phá đổi mới tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Tỉnh phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Hà Nam nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Tỉnh đã chung sức, đồng lòng, tận dụng, phát huy tiềm năng, lợi thế,… đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nối tiếp truyền thống đó, để sánh bước với các tỉnh trong khu vực, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: “Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, trọng tâm là công nghiệp hóa nông nghiệp; mở rộng liên kết, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là dân cư nông thôn. Tăng cường, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội”. Với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Trước hết, Tỉnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội và nắm chắc đặc điểm, điều kiện, tiềm năng, lợi thế của địa phương, Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội1, đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài. Quá trình thực hiện, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng, phát triển đô thị văn minh, hiện đại gắn với nông thôn mới bền vững; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Để công nghiệp - xây dựng phát triển, đóng góp tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, Tỉnh đặc biệt chú trọng khuyến khích, thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại, tiện lợi; tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài có đủ điều kiện đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh. Hiện nay, 07/08 khu công nghiệp của Tỉnh được đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy tốt hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 75%. Điển hình là các khu công nghiệp: Đồng Văn, Châu Sơn, Hòa Mạc đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, thực sự là động lực tăng trưởng kinh tế của Tỉnh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Tỉnh chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất xanh, sạch, bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Theo quy hoạch đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, Tỉnh tập trung xây dựng vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Lý Nhân và Bình Lục; vùng nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái huyện Kim Bảng; vùng nông nghiệp đô thị sinh thái thành phố Phủ Lý. Trên cơ sở đó, Tỉnh phê duyệt đầu tư 06 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích trên 650 ha tại các huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý; tập trung nâng cấp hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phục vụ cho sản xuất; cho phép tích tụ, dồn đổi ruộng đất hợp lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản trên đất lúa. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung, chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Nhờ đó, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục, Tỉnh đã xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Tam Chúc đến năm 2030; thu hút đầu tư, khởi công xây dựng, phát triển hạ tầng các dự án lớn về thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, tạo điểm nhấn cho sự phát triển, như: khu Trung tâm y tế chất lượng cao (cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức), Đại học Nam Cao, Khách sạn Mường Thanh, Trung tâm thương mại Vincom, sân Golf Kim Bảng, Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao, v.v. Cùng với đó, Tỉnh đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, kết hợp phát triển văn hóa với du lịch; coi trọng củng cố mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm đầu tư bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, chú trọng xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, Tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay, tỉnh Hà Nam đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,2%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực: công nghiệp - xây dựng chiếm 63,5%; dịch vụ chiếm 28,1%; nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,4%; GRDP bình quân đầu người đạt 71,9 triệu đồng/năm; 100% số xã, 6/6 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao.

Thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, Tỉnh luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh trên địa bàn, cả về tiềm lực, thế trận, trọng tâm tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, các Nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ2, Tỉnh không ngừng hoàn thiện, duy trì thực hiện nghiêm cơ chế, quy chế xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức khu vực phòng thủ; đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cả trước mắt và lâu dài. Những năm qua, Tỉnh đã xây dựng và  triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ Tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; phát huy vai trò của các ngành, nhất là cơ quan quân sự, công an, thẩm định chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là dự án “nhạy cảm” về quốc phòng, an ninh, kiên quyết “không phát triển kinh tế bằng mọi giá”. Cùng với đó, Tỉnh tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết kịp thời những bức xúc, vấn đề nổi cộm, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Đồng thời, Tỉnh tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ theo quy hoạch, lộ trình đã xác định; ưu tiên xây dựng các công trình mang tính lưỡng dụng, công trình phòng thủ trọng điểm, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, hình thành thế trận liên hoàn giữa các cấp3, lãnh đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ4, được Quân khu 3 và Bộ Công an đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng quân sự, công an vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Những năm qua, Tỉnh tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh; lực lượng dự bị động viên hùng hậu; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, nhất là chất lượng chính trị. Đối với lực lượng công an, Tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế, hoàn thành việc đưa công an chính quy về các xã, thị trấn. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ; chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Những thành tựu, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở, động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

LÊ THỊ THỦY, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
_____________

1 - Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 08/4/2016 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp tốc độ cao, bền vững giai đoạn 2016 - 2025; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 08/4/2016 về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 2035; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 30/6/2016 về đẩy mạnh phát triển thương mại, dich vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025, v.v.

2 - Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

3 - Tỉnh đã đầu tư gần 56,4 tỷ đồng xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ.

4 - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh, 06 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, 07 cuộc diễn tập cấp sở, ngành theo phương án tác chiến phòng thủ và diễn tập chiến đấu phòng thủ 100% xã, phường, thị trấn.

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sáng 5-10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết