QPTD -Thứ Ba, 24/08/2021, 15:34 (GMT+7)
Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển nâng cao chất lượng nắm tình hình, bảo vệ an ninh chủ quyền

Đoàn Trinh sát số 1 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức hoạt động trinh sát nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển, đảo nhiều tỉnh, thành phố, thuộc tuyến phòng thủ quan trọng của đất nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện, nhất là công tác nắm tình hình, bảo vệ an ninh chủ quyền.

Đơn vị tổ chức trinh sát, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 2.844 thùng
thuốc lá điếu

 Trước hết, Đoàn coi trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ V, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn Trinh sát số 1 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cấp ủy (bí thư) đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu sát với tình hình thực tiễn đơn vị; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Coi trọng nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức và buông lỏng sinh hoạt Đảng. Quá trình thực hiện, xem xét chặt chẽ, khách quan, công tâm, có lý, có tình; kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao.

Kết quả trinh sát, nắm tình hình trên các vùng biển, đảo là cơ sở quan trọng giúp người chỉ huy ra quyết định chính xác, kịp thời xử trí tốt mọi tình huống. Vì thế, Đoàn coi trọng công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng. Trước huấn luyện, Đoàn chủ động rà soát, nắm chắc chất lượng cán bộ để có quyết định điều động, sắp xếp phù hợp với năng lực chuyên môn cá nhân, sát với tính chất nhiệm vụ của từng đơn vị; ưu tiên cho các đội trinh sát cả về con người và vũ khí, trang bị, nhất là các loại trang bị chuyên ngành. Trong huấn luyện, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác huấn luyện, nhất là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 397-NQ/ĐU của Đảng ủy Cảnh sát biển về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy nhiệm vụ trinh sát phát hiện mục tiêu, phòng, chống tội phạm, vi phạm, buôn lậu, gian lận thương mại làm mục tiêu huấn luyện; kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng huấn luyện chuyên ngành Trinh sát Cảnh sát biển, chuyên sâu về kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và nâng cao sức bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện từ sớm, từ xa, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp tình hình an ninh chủ quyền, đặc biệt là các hoạt động của tàu thuyền nước ngoài có hành vi vi phạm chủ quyền biển, đảo; kịp thời tham mưu, đề xuất với trên xử lý các tình huống phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Đoàn gắn kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với quản lý chất lượng chính trị nội bộ. Đây là nội dung rất quan trọng, bởi lực lượng trinh sát nắm tình hình chủ yếu làm nhiệm vụ độc lập trên các vùng biển, đảo, địa bàn phức tạp, xa sự lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Trong khi đó, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, đa dạng; nhiều đối tượng vi phạm có sự hiểu biết sâu về kiến thức pháp luật, liều lĩnh, manh động, sẵn sàng sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng khi bị ngăn chặn, bắt giữ. Từ thực tế đó, Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kiến thức cơ bản về luật và các văn bản quy phạm pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, v.v. Qua đó, không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng bản lĩnh, ý chí, niềm tin, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đi liền với đó, Đoàn quan tâm làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, cài cắm, móc nối, lôi kéo, mua chuộc, làm cản trở hoạt động thu thập tin tức tình hình; lấy phòng ngừa, ngăn chặn là cơ bản; đấu tranh là trọng yếu, thường xuyên. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đề cao trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lệch lạc về nhận thức, tư tưởng và hành động; tuyệt đối không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vào làm việc ở vị trí trọng yếu, cơ mật. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, lối sống trung thực, tận tụy với công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh; nắm chắc luật pháp, tinh thông về nghiệp vụ, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đơn vị phối hợp với Phòng PC03 Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 30 Continer quặng đồng nguyên khai.

Để nắm tình hình một cách toàn diện, Đoàn đẩy mạnh phối hợp hoạt động với các lực lượng chức năng trên địa bàn đảm nhiệm. Thực hiện nghiêm Thông tư số 15/2019/TT-BQP, ngày 11/02/2019, của Bộ Quốc phòng về quy định, quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam, Đoàn xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Hải quân, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn đảm nhiệm, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm an ninh chính trị, an ninh chủ quyền; hoạt động của giàn khoan, tàu nghiên cứu thăm dò, tàu chấp pháp, tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt thủy hải sản trái phép,... kịp thời báo cáo và tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh xử lý có hiệu quả. Tích cực bám nắm địa bàn, cùng các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại với quy mô lớn có yếu tố nước ngoài, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập từ hướng biển.

Từ năm 2015 đến 2020, Đoàn đã ký kết, phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố trên địa bàn triển khai gần 700 đợt trinh sát trên biển và địa bàn liên quan; thu thập, báo cáo cấp trên 7.329 tin các loại (báo cáo đột xuất 109 tin); phát hiện 33.176 lượt tàu cá nước ngoài hoạt động (có 1.859 lượt/chiếc tàu cá vi phạm vùng biển của ta); xây dựng 58 báo cáo chuyên đề phục vụ cho công tác nắm, tổng hợp, nghiên cứu, dự báo tình hình về hoạt động của tàu cá và tàu nghiên cứu thăm dò của nước ngoài trên vùng biển Việt Nam. Phát hiện, bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính 43 vụ/48 tàu vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật ước tính trên 30 tỷ đồng. Riêng năm 2020, Đoàn đã thu thập, xử lý, báo cáo 2.163 tin về các mục tiêu, đối tượng liên quan đến an ninh chính trị, an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn trên các vùng biển đơn vị đảm nhiệm. Với những kết quả đạt được, từ năm 2015 đến 2020, Đoàn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2017); 04 năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển đặt ra yêu cầu ngày càng cao; các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng; công tác nắm tình hình phải đối diện với nhiều rủi ro, thách thức, thậm chí phải hy sinh đến tính mạng. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nắm tình hình, bảo vệ an ninh chủ quyền, Đoàn sẽ tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của trên về tăng cường công tác nắm tình hình, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; phương pháp trinh sát, đặc điểm nhận dạng mục tiêu trên biển; quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát biển. Tăng tỷ lệ thời gian huấn luyện thực hành trên biển, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với cường độ cao, theo hướng: “Lấy pháp luật làm nền tảng, công tác trinh sát là mũi nhọn”; đột phá về nghiệp vụ, pháp luật: “Tăng cường đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động nguồn tin và nâng cao chất lượng tin tức”.

2. Sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ Trinh sát Cảnh sát biển để nắm tình hình an ninh chủ quyền, trật tự, an toàn trên biển, chú trọng hoạt động của mạng lưới bí mật; tập trung nâng cao hiệu quả công tác trinh sát kỹ thuật, khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường sự hiện diện lực lượng trên các vùng biển chồng lấn, tranh chấp để nắm tình hình, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển đề cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật; chủ động, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

3. Tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng có liên quan, như: Hải quân, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư,... và chính quyền địa phương các tỉnh ven biển trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp phải nhịp nhàng, chặt chẽ, gắn bó trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; nội dung phối hợp toàn diện, có chiều sâu; thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Thường xuyên động viên tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên biển; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác nắm tình hình an ninh, trật tự, an toàn, bảo vệ chủ quyền, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Những kết quả đã đạt được là cơ sở để Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển phát huy truyền thống Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tá NGUYỄN ĐỨC HIẾU, Đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:33 - 18/10/2021

EUR25,696.4927,112.98

GBP30,486.1631,759.89

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:25 - 18/10/2021

HCMSJC57.10057.800
Hà NộiSJC57.10057.820
Đà NẵngSJC57.10057.820