QPTD -Thứ Tư, 21/02/2018, 07:04 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị 05 ở Vùng 1 Hải quân

Những năm qua, Vùng 1 Hải quân đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt được những kết quả quan trọng. Điều đó đã và đang tạo ra sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, sát với đặc điểm của Vùng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác, coi trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Hai năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Vùng có sự phát triển về tổ chức, biên chế. Khi tiếp nhận các đơn vị mới về, bên cạnh mặt tích cực, có một số hạn chế, yếu kém, nhất là trong công tác quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn,... nên năm 2016, Vùng chưa đạt vững mạnh toàn diện. Từ vấn đề trên, khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định và quyết tâm tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Vùng ra Nghị quyết chuyên đề “Lãnh đạo về tăng cường chính quy, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng cấp và đề ra các biện pháp thực hiện sát hợp với từng cơ quan, đơn vị. Bộ Tư lệnh Vùng rà soát toàn bộ các văn bản, quy định và ban hành quy định mới để thống nhất thực hiện, siết chặt kỷ cương, nền nếp công tác; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đưa mọi hoạt động vào nền nếp. Toàn Vùng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đưa nội dung này vào kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; trong đó, Vùng được chọn làm trước, với phương châm “mẫu mực, đi đầu trong kiểm điểm”, được tiến hành từ trên xuống, bảo đảm chặt chẽ, đúng hướng dẫn, quy định của trên. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm được kiểm điểm nghiêm túc; từng đảng viên có kế hoạch, quần chúng đăng ký phấn đấu và sinh hoạt trước đơn vị, cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong xây dựng kế hoạch thực hiện, Đảng ủy Vùng và các cấp ủy lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá vào hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ về học tập và làm theo; phân công trách nhiệm cụ thể, khắc phục bệnh thành tích, phô trương, không hiệu quả. Vùng luôn gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, ngành. Để triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả, Vùng tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ chính trị các cấp. Ngoài những nội dung của trên, Bộ Tư lệnh Vùng còn chỉ đạo biên soạn 6 chuyên đề sát với nhiệm vụ của Vùng, tập trung vào công tác nắm, quản lý, định hướng giải quyết tư tưởng bộ đội; bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho đoàn viên, thanh niên; triển khai thực hiện “3 mô hình”, “4 quyết tâm”1; phát huy tốt vai trò của cơ quan chức năng theo tiêu chí “3 mạnh”2, tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; gắn công tác kiểm tra của các tổ chuyên sâu bám sát cơ sở nắm tình hình đơn vị, địa bàn với phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp trong việc kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Phát huy dân chủ cơ sở, đổi mới hình thức đối thoại, hòm thư góp ý, phát phiếu trắc nghiệm, thăm dò nắm tình hình đơn vị. Các tổ chức quần chúng đẩy mạnh triển khai thực hiện các mô hình “Chi đoàn không có đoàn viên vi phạm kỷ luật”, “Chi đoàn không có khói thuốc”, v.v. Bằng các biện pháp tích cực, quyết tâm cao, Vùng đã từng bước khắc phục được khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến tiến bộ trên các lĩnh vực công tác; tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có chuyển biến tốt; Đơn vị không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, các vụ vi phạm kỷ luật thông thường giảm từ 0,3% năm 2016 xuống còn 0,14% năm 2017.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang trao giải cho các thi sinh đạt thành
tích cao tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị của Vùng 1 Hải quân.
(Ảnh: baohaiquanvietnam.vn)

Cùng với đó, Vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện. Các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên, làm rõ nội hàm, vấn đề mới, cốt lõi của Chỉ thị 05 để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, như: tổ chức học tập, thi tìm hiểu, kể chuyện, sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, khẩu hiệu, bảng tin, bảng ảnh ở các cơ quan, đơn vị. Tổ chức tốt các hoạt động, như: hội nghị sơ kết, gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; biên soạn kỷ yếu “Gương sáng Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; phổ biến, nhân rộng và phát huy hiệu quả thực hiện “3 mô hình, 4 quyết tâm”. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng còn phối hợp với Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1) Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Vùng, v.v.

Đảng bộ Vùng luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, đổi mới phong cách lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác. Học tập và làm theo Bác, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là tổ chức đảng còn yếu, chưa đạt trong sạch, vững mạnh. Duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đổi mới phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, trí tuệ, sát thực tiễn; nói đi đôi với làm, nhận thức gắn liền với hành động; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật một cách nghiêm túc, thông báo kịp thời, có tác dụng răn đe, giáo dục tốt, v.v. Vùng coi trọng xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo tiêu chí “4 tốt”3; đội ngũ cán bộ “5 đề cao”4; nâng cao chất lượng công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên gắn với “tự phê bình và phê bình”, “tự soi”, “tự sửa”, “nêu gương”, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Vùng đưa Chỉ thị 05 vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tăng cường tuần tra, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được phân công. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra chung và diễn tập cứu hộ cứu nạn với Hải quân Trung Quốc; qua đó, nâng cao hiểu biết, mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, giảm căng thẳng trên biển. Vùng luôn duy trì lực lượng trực trên các vùng biển trọng điểm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng, chống cháy rừng, thiên tai; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống, v.v. Các cấp luôn bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đột phá vào huấn luyện “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng và phương án tác chiến; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, đặc biệt là vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Chú trọng gắn công tác huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Kết quả huấn luyện: 100% khá, giỏi, có 53,48% giỏi; huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho khối bờ, khối tàu 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi; bắn ngư lôi tập đạt giỏi; đặc biệt, Vùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn tên lửa P-28M, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân biểu dương, khen thưởng.

Làm theo Bác, Vùng luôn thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh Vùng luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; triển khai thực hiện hiệu quả đột phá “Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội tàu, chăm sóc sức khỏe bộ đội”; phát huy hiệu quả mô hình “Tăng gia sản xuất tập trung, chuyên canh” ở các lữ đoàn, hải đội, tiểu đoàn; “Vườn, ao, chuồng, giàn” ở các đơn vị đóng quân độc lập, phân tán, v.v. Tích cực xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được coi trọng theo tiêu chuẩn “Đơn vị quân y 5 tốt”, bảo đảm quân số khỏe đạt 99,1%. Việc thực hành tiết kiệm có nhiều chuyển biến; ý thức tiết kiệm điện, nước, xăng dầu, cơ sở vật chất của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Công tác kỹ thuật được thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là kỹ sư, thợ kỹ thuật nêu cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” được thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Bằng những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác, năm 2017, Vùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ thi đua. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN QUANG, Chính ủy Vùng
____________

1 - 3 mô hình: cán bộ giáo dục chính trị giỏi; tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân; mỗi tuần học một điều luật. 4 quyết tâm: quyết tâm thực hiện nghiêm nền nếp chế độ; không vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; không bị động, bất ngờ về tư tưởng; bảo đảm an toàn tuyệt đối.

2 - 3 mạnh: mạnh về nắm tình hình, tham mưu đề xuất; mạnh về chỉ đạo, hướng dẫn; mạnh về tổ chức thực hiện.

3 - 4 tốt: nhận thức trách nhiệm tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; tự phê bình và phê bình tốt.

4 - 5 đề cao: trách nhiệm; tự học; tự phê bình; tình thương; kỷ luật.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:06 - 26/10/2021

EUR25,732.9927,151.49

GBP30,514.9531,789.89

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:01 - 26/10/2021

HCMSJC57.90058.600
Hà NộiSJC57.90058.620
Đà NẵngSJC57.90058.620