QPTD -Thứ Năm, 07/11/2019, 15:42 (GMT+7)
Nâng cao bản lĩnh chính trị, quyết tâm chiến đấu cho bộ đội theo Chỉ thị 05 ở Vùng Cảnh sát biển 3

Nhận thức rõ giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này. Coi đây là một giải pháp quan trọng để nâng cao bản lĩnh chính trị, quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có tính chuyên nghiệp cao”, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển.

Vùng Cảnh sát biển 3 được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; duy trì thực thi pháp luật trên biển; bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang khác bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân trên vùng biển, đảo từ Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định đến bờ Bắc cửa Định An của tỉnh Trà Vinh, bao gồm quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong quá trình hoạt động, bên cạnh những thuận lợi, cán bộ chiến sĩ của Vùng gặp không ít khó khăn. Nổi lên là, vùng biển Đơn vị quản lý diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn những yếu tố khó dự báo; hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu nước ngoài gia tăng, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, khủng bố, cướp có vũ trang trên biển, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Các đối tượng này rất khôn ngoan, xảo quyệt, thậm chí còn liều lĩnh chống trả bằng “vũ khí nóng” khi bị truy đuổi. Khi làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của Vùng thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng, bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài, đối mặt với những cám dỗ vật chất, hoạt động móc nối của các loại tội phạm. Điều đó đặt ra và đòi hỏi Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng phải không ngừng xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội với đồng bộ các giải pháp; trong đó, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Cán bộ Vùng tặng tủ thuốc và áo phao cứu sinh cho ngư dân huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận

Để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng cao công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền, an ninh biển, đảo. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã tích cực giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, tầm quan trọng, tiềm năng của biển; đi sâu làm rõ các nội dung trong Chiến lược Biển; đặc điểm, tình hình hoạt động và yêu cầu đặt ra đối với đơn vị. Trong tuyên truyền, giáo dục, Vùng coi trọng phổ biến, giáo dục tình hình, nhiệm vụ, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề mới, phức tạp, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Vùng còn chú trọng bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ” - “Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về những giá trị đạo đức cốt lõi “Trách nhiệm - Kỷ cương - Nhân chính” của người chiến sĩ Cảnh sát biển; giúp bộ đội có lập trường, quan điểm vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, cám dỗ vật chất; cảnh giác và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là hành động xâm phạm chủ quyền, vi phạm luật pháp trên vùng biển được phân công quản lý.

Đảng ủy Vùng chỉ đạo các đơn vị vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức giáo dục theo hướng mở, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng các hình thức: học tập chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, đọc báo, nghe đài, diễn đàn, đối thoại trực tiếp; duy trì nghiêm Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật và nền nếp quản lý, nắm tình hình tư tưởng, tạo sự đồng bộ, tác động trực tiếp đến nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục, động viên với biện pháp hành chính; thông qua các hoạt động giao lưu kết nghĩa, thực hiện công tác dân vận,... làm cho cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động, nâng cao nhận thức về mọi mặt, xây dựng bản lĩnh chính trị, xác định quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về phương pháp, tiến hành thường xuyên, liên tục trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng, giữa giáo dục chính trị với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình để giáo dục và nắm tình hình tư tưởng bộ đội.

Để khắc phục các tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, cũng như sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, Đảng ủy, chỉ huy Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quản lý chặt chẽ tư tưởng của bộ đội. Việc nắm, quản lý, báo cáo và giải quyết tư tưởng bộ đội theo phân cấp và quyền hạn luôn được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị duy trì có nền nếp. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn đề cao trách nhiệm, bám sát hoạt động của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thực thi pháp luật trên biển, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để xảy ra đột biến. Nội dung nắm và quản lý tư tưởng bảo đảm toàn diện, với tất cả các đối tượng; tập trung vào những vấn đề, như: lập trường chính trị, thái độ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ, động cơ phấn đấu, rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ. Biện pháp quản lý tư tưởng bảo đảm đồng bộ, thông qua sinh hoạt, công tác và giải quyết các mối quan hệ: giữa đồng chí với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa gia đình và xã hội. Việc làm đó bảo đảm cho việc quản lý tư tưởng bộ đội được chặt chẽ, toàn diện, tạo được sự đồng thuận cao trong đơn vị, góp phần làm cho tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ ngày càng được củng cố, gắn bó; giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp có cơ sở để đánh giá, dự báo và xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tư tưởng phát sinh. Ngoài ra, các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi những quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những người có tính cách, hành vi cá biệt, hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm kỷ luật để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Học tập phong cách của Bác, Đảng ủy, chỉ huy Vùng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát cơ sở, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Đây được coi là nội dung quan trọng nhằm tạo môi trường thuận lợi để bồi dưỡng phẩm chất nhân cách, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, thực thi pháp luật trên biển; duy trì nghiêm các hoạt động trực chiến, trực ban, nền nếp báo cáo; các chế độ ngày, tuần, tháng,… tạo ý thức tự giác cho bộ đội trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, hình thành một chỉnh thể thống nhất, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong Đơn vị. Hoạt động thi đua của Vùng được duy trì có nền nếp, thực sự trở thành đòn bẩy để các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm đột phá vào thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”1 theo Chỉ thị 202/CT-BTL của Tư lệnh Cảnh sát biển. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng bảo đảm đúng người, đúng thành tích, tạo tâm lý phấn khởi, tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện của bộ đội. Việc xét, đề bạt quân hàm, nâng lương, bổ nhiệm chức vụ, khen thưởng, kỷ luật được Đảng ủy Vùng và cấp ủy các cấp tiến hành đúng quy chế, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Việc bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là vào các dịp lễ, Tết luôn được đơn vị quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với quân nhân và gia đình họ, nhất là đối với những trường hợp khó khăn, được thực hiện theo đúng chế độ hiện hành và điều kiện thực tế của đơn vị.

Để tinh thần Chỉ thị 05 lan tỏa trong đời sống bộ đội, Vùng yêu cầu các cấp phải có những việc làm đẹp, tình nhân ái, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội. Các đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, kịp thời giải quyết những vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của quân nhân; động viên, thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; xây nhà đồng đội; hỗ trợ quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo và con mắc bệnh bẩm sinh; hỗ trợ gia đình hiếm muộn; động viên, thăm hỏi gia đình chính sách; quyên góp ủng hộ những gia đình quân nhân vùng thiên tai. Qua đó, góp phần giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm, bồi đắp tình thương yêu đồng chí, đồng đội; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Nhờ có chủ trương đúng, triển khai thực hiện nghiêm túc, nên trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong nước và yêu cầu rất cao của nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 vẫn luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao; đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Vùng tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05. Trên cơ sở đó, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng ĐỖ HỒNG ĐÓ, Chính ủy Vùng
____________

1 - Bốn tốt: 1. Chính trị, tư tưởng tốt; 2. Chuyên môn nghiệp vụ tốt; 3. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; 4. Nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt.

Bốn không: 1. Không đánh cờ, bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tài sản không có khả năng chi trả; 2. Không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 3. Không sử dụng rượu, bia sai quy định; 4. Không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng.

Bốn chống: 1. Chống can thiệp; 2. Chống tiếp tay; 3. Chống bao che; 4. Chống làm ngơ.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470