QPTD -Thứ Năm, 22/10/2020, 08:53 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang huyện Triệu Sơn tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Thấu triệt lời huấn thị của Bác: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại… Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”1, lực lượng Công an và Quân sự huyện Triệu Sơn luôn phối hợp chặt chẽ trong mọi lĩnh vực công tác, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Huyện Triệu Sơn nằm trong trục hành lang phát triển kinh tế Đông - Tây; vùng trung tâm kết nối cụm động lực Lam Sơn - Sao Vàng - thành phố Thanh Hóa, nên có vị trí trọng yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thanh Hóa và khu vực. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Triệu Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để xây dựng Huyện phát triển nhanh, bền vững. Những năm qua, tốc độ đô thị hóa, phát triển công nghiệp của Huyện ngày càng tăng; dịch vụ, du lịch phát triển mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện; kinh tế tăng trưởng bình quân trên 09%/năm, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Huyện còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Quá trình đô thị hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch đã và đang nảy sinh những vấn đề trong quản lý xã hội, như: khiếu kiện đông người; khai thác khoáng sản trái phép; vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v. Cùng với đó, các thế lực cơ hội, phản động luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tiến hành hoạt động chống phá, gây mất ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Nhận thức rõ thuận lợi và khó khăn, những năm qua, cùng với tập trung trọng tâm vào phát triển kinh tế, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn quan tâm đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự làm tốt công tác phối hợp, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quán triệt sự chỉ đạo đó và thấu suốt lời dạy của Bác Hồ: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính”2, cơ quan Công an, Quân sự Huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ (nay là Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019) về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng” bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Theo đó, hai cơ quan đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp, phù hợp với đặc thù địa bàn. Trong đó, thống nhất nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa hai lực lượng; phân rõ nhiệm vụ của các bên theo từng nội dung công tác; thống nhất chỉ huy, chỉ đạo, điều hành trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tăng cường quốc phòng,... bảo đảm đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ. Hằng năm, Công an Huyện chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự cho các sự kiện chính trị, ngày lễ và tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, như: đại hội đảng các cấp; diễn tập khu vực phòng thủ; lễ giao quân,... làm cơ sở triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và toàn dân trong thực hiện.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc

Những năm gần đây, tình hình tội phạm núp bóng công ty, doanh nghiệp, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê; các băng nhóm sử dụng vũ khí nóng, hung khí chống người thi hành công vụ, cướp giật, cố ý gây thương tích, trộm cắp,... trên địa bàn Huyện có xu hướng gia tăng, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân. Trước thực tế đó, lực lượng Công an chủ trì phối hợp với cơ quan Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia chặt chẽ, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức phòng ngừa, đến đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm. Đáng chú ý là, thực hiện các đề án của Ủy ban nhân dân Tỉnh về: phòng ngừa, giải quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh trật tự của người lao động trong các doanh nghiệp; phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích; phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020 và Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2017 – 2020” của Ủy ban nhân dân Huyện, lực lượng Công an và Quân sự duy trì nền nếp giao ban định kỳ, thông báo tình hình để phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất biện pháp xử lý. Mọi thông tin, vụ việc, tình huống đều được trao đổi, xác minh, thống nhất và phân loại, phân cấp, phân nhiệm chủ trì xử lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng lực lượng theo quy định của pháp luật. Trường hợp đột xuất, cấp bách, hai lực lượng tổ chức giao ban đột xuất hoặc trực tiếp thông báo bằng điện thoại qua hệ thống trực chỉ huy, trực ban, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Huyện, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, để nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, lực lượng Công an chủ động phối hợp với dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, dân phòng tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn, nhất là những địa bàn phức tạp; đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và tiến hành xác minh, điều tra kết luận, xử lý theo đúng thẩm quyền của mỗi bên. Những năm qua, lực lượng Công an, Quân sự đã tiếp nhận, trao đổi, xác minh hàng nghìn tin báo, trong đó có nhiều thông tin có giá trị, nhất là các vấn đề về lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; trộm cắp, cướp giật, ma túy, mại dâm; hoạt động của người nước ngoài; tụ tập đông người, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép3. Đáng chú ý, lực lượng Công an, Quân sự đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tuyên truyền, giải tỏa không để xảy ra 01 vụ chuẩn bị biểu tình, giải quyết 05 vụ đình công trong các doanh nghiệp FDI; ngăn chặn việc mua bán, hiến nhượng đất trái phép tại Giáo xứ Hà Nhuận - Minh Châu và 10 vụ tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người vượt cấp,... được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Thực hiện lời dạy của Bác, “Mỗi công an viên đóng chỗ nào thì cần dạy cho dân quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét giấy, phòng gian…”4, lực lượng Công an và Quân sự Huyện thường xuyên phối hợp, giúp đỡ nhau trong huấn luyện, diễn tập, nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ địa phương, cơ sở và cuộc sống bình yên của nhân dân. Theo đó, Công an, Quân sự giúp Huyện định kỳ tổ chức huấn luyện, diễn tập các kế hoạch, phương án: phòng, chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn, bắt cóc con tin; chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; diễn tập khu vực phòng thủ; bảo vệ trật tự vùng trời; thực hiện phòng thủ dân sự,... góp phần nâng cao khả năng quản lý, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong từng phương án, không để lúng túng, bất ngờ. Năm 2019, Huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả “Xuất sắc”; chỉ đạo 06 xã hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ an toàn. Đặc biệt, Huyện triển khai kịp thời Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn Triệu Sơn”; hiện đã hoàn thành đợt 01 cho 05 xã và tiếp tục chuẩn bị đợt 02 cho các xã, thị trấn còn lại. Kết quả bước đầu cho thấy, công tác phối hợp được tăng cường, đạt hiệu quả cao, giúp giải quyết nhanh, kịp thời nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, lực lượng Công an, Quân sự Huyện chú trọng phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, phòng ngừa, xử lý tận gốc các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Quán triệt, thực hiện lời huấn thị của Bác: “Chống bọn xâm lược và bọn phá hoại là nhiệm vụ của Quân đội, của Công an nói riêng và toàn dân nói chung; là nhiệm vụ mà Quân đội và Công an phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được tốt”5, lực lượng Công an, Quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh và giáo dục pháp luật cho nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tà đạo, xuất nhập cảnh trái phép; âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, phá hoại, khủng bố của các thế lực thù địch, v.v. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức xã hội và công dân làm tròn nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững mạnh. Cơ quan Công an, Quân sự tích cực chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng địa phương, đơn vị an toàn về mọi mặt; thành lập, duy trì hoạt động các tổ, đội công tác vận động quần chúng, đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các vụ việc vi phạm pháp luật. Năm 2019, lực lượng Công an thực hiện 217 tin, bài, phóng sự ảnh phát trên Đài Truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử của Huyện; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 3.000 học sinh, gần 2.000 công nhân; hàng trăm lượt chủ phương tiện, lái xe; tổ chức 03 lớp tập huấn và phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho trên 1.000 người. Hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn lan tỏa hàng nghìn lượt tuyên truyền,... đem lại hiệu quả thiết thực trong phòng ngừa, làm giảm số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng Công an và Quân sự huyện Triệu Sơn tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác phối hợp, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thượng tá NGUYỄN VĂN QUYỀN, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an Huyện
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 258.

2 - Sđd, Tập 12, tr. 153.

3 - Lực lượng Công an, Quân sự đã tiến hành hơn 1.000 lượt tuần tra chung; thu hồi 100 khẩu súng các loại, 18 quả lựu đạn, mìn, 50 viên đạn AK, kíp nổ, hơn 70 kg pháo và nhiều vũ khí thô sơ.

4 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 499.

5 - Sđd, Tập 12, tr. 154.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020