QPTD -Thứ Tư, 05/05/2021, 14:08 (GMT+7)
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện “4 tốt, 4 không, 4 chống”

Cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã, đang triển khai thực hiện với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả; nổi bật là mô hình: “4 tốt, 4 không, 4 chống”1.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam
tặng túi thuốc cho ngư dân trong Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành
với ngư dân"

Những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh kiên định, vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị; Nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần, trách nhiệm cao, phương pháp, tác phong công tác khoa học, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là hoạt động của một số nước và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đã đặt ra yêu cầu cao đối với toàn Lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển ma túy, v.v. Để xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, xây dựng, ban hành Chỉ thị số 202/CT-BTL, ngày 16/01/2017 về phát động phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống” - đây là một trong các giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trước hết, tập trung nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 87-CT/QUTW và Chỉ thị số 202/CT-BTL vào chương trình giáo dục chính trị; xây dựng nội dung, chương trình học tập các chuyên đề, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với truyền thống, nhiệm vụ và nội dung, chỉ tiêu các phong trào thi đua, cuộc vận động bảo đảm sát hợp với từng đối tượng. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt phong trào “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi ngày học một điều luật”, “Mỗi tuần một tình huống pháp luật giả định”; tổ chức Hội thi tuyên truyền về Chỉ thị số 202/CT-BTL gắn với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phương châm “Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam trách nhiệm - kỷ cương - nhân chính”, v.v. Nhờ đó, làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sĩ Cảnh sát biển giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, liêm khiết, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phân biệt rõ “đối tượng”, “đối tác”; không mơ hồ, mất cảnh giác, xử lý tốt mọi tình huống, không bị động, bất ngờ; không bị móc nối, lôi kéo, làm lộ lọt thông tin bí mật của Quân đội, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ; tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần cảnh giác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh, an toàn, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế trên vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc.

Hai là, đẩy mạnh “tự soi, tự sửa”, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với tinh thần, “gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm”, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ khuyết điểm, hạn chế so với các tiêu chí mà phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống” đề ra. Từ đó, có biện pháp khắc phục tình trạng “nói không đi đôi với làm”, xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện. Đội ngũ cán bộ các cấp xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học; đọc nhiều, nghiên cứu kỹ, họp ít, khái quát cao; chủ động, sáng tạo, bám sát cơ sở; chỉ đạo quyết liệt, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện. Thường xuyên nắm chắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có kiến thức cơ bản về pháp luật, nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, làm chủ và sử dụng hiệu quả vũ khí, công cụ hỗ trợ; không tiếp tay, bao che, sa ngã trước mọi cám dỗ; không can thiệp và không để ai can thiệp vào hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; chủ động tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết đấu tranh với đối tượng vi phạm, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý là, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, kịp thời các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển. Chủ động phối hợp hiệp đồng với các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố ven biển làm tốt công tác đăng ký, sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, ngày 29/3/2010; Nghị định số 130/2015/NĐ-CP, ngày 18/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 153/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm thông tin liên lạc, giải quyết kịp thời các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, an toàn hàng hải cho tàu, thuyền hoạt động trên các vùng biển Việt Nam; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội2.

Ba là, phát huy dân chủ, đoàn kết, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thực hiện “4 tốt, 4 không, 4 chống” đã khơi dậy tinh thần làm chủ của cán bộ, chiến sĩ trên các mặt công tác. Cán bộ, chiến sĩ được biết, được bàn, được làm, được giám sát, tham gia đóng góp ý kiến vào các công việc, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; được cung cấp thông tin, nắm, giải quyết tốt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Qua đó, tạo bầu không khí dân chủ, đoàn kết; cấp dưới, quần chúng tin tưởng, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; cấp trên luôn sâu sát, gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, giúp đỡ cấp dưới, làm cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm, có chất lượng các chế độ ngày, tuần và công việc trên tàu; nền nếp xây dựng chính quy được thực hiện từ nơi ăn, ở, sinh hoạt, phòng làm việc trong tàu; bảo đảm lễ tiết, tác phong quân nhân mang mặc, xưng hô, chào hỏi, chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh Quân đội, quy định của đơn vị, không đánh cờ, bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tiền, tài sản không có khả năng chi trả; không mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện đúng quyền hạn, nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ huy thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt phương châm “làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”. Vì vậy, chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được nâng lên, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,2%, đơn vị an toàn.

Bốn là, tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển trong thực thi pháp luật trên biển. Bằng những việc làm, hành động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trấn áp các loại tội phạm vi phạm pháp luật, chống cướp biển, cướp có vũ trang; tích cực tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển bất luận trong điều kiện thời tiết khó khăn, mưa bão hoặc ở vùng biển xa bờ, v.v. Những việc làm đó, đã tạo dựng niềm tin cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn biển, đảo Tổ quốc, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - người chiến sĩ Cảnh sát biển, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Thực tế cho thấy, triển khai phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống” là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. Thông qua thực hiện phong trào, xuất hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu, rộng trong lực lượng Cảnh sát biển và có ảnh hưởng tích cực trong xã hội, như: Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển đồng hành với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, “Em yêu biển đảo quê hương”; phong trào “Thanh niên Cảnh sát biển xung kích làm chủ biển, đảo của Tổ quốc”, “Cảnh sát biển chung tay làm sạch môi trường biển”, v.v.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; hàng chục tập thể, cá nhân được Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đây là động lực quan trọng để toàn Lực lượng tiếp tục triển khai, thực hiện tốt hơn nữa phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống”, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”, thực hiện tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng DOÃN BẢO QUYẾT, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam
_______________

1 - 4 tốt: chính trị, tư tưởng tốt; chuyên môn nghiệp vụ tốt; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt. 4 không: không đánh cờ bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tài sản không có khả năng trả lại; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; không sử dụng rượu bia sai quy định; không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng. 4 chống: chống can thiệp, chống tiếp tay, chống bao che, chống làm ngơ.

2 - Từ năm 2017 - 2020, lực lượng Cảnh sát biển đã sử dụng 828 lượt chiếc tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu hàng nghìn lượt tàu thuyền nước ngoài vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam; tiếp nhận thông tin, tham mưu, báo cáo trên chỉ đạo giải quyết 34 vụ việc mất an toàn trên biển; kiểm tra, phát hiện, bắt giữ xử lý 240/279 phương tiện/1.195 đối tượng, xử phạt gần 16,5 tỷ đồng, phát mại tang vật, nộp ngân sách Nhà nước trên 519 tỷ đồng; trực tiếp và phối hợp đấu tranh 910 vụ, bắt giữ 1.406 đối tượng liên quan đến buôn bán, vận chuyển ma túy.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:34 - 27/09/2021

EUR25,993.7727,346.60

GBP30,324.2231,591.18

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:32 - 27/09/2021

HCMSJC56.35057.000
Hà NộiSJC56.35057.020
Đà NẵngSJC56.35057.020