QPTD -Thứ Năm, 10/05/2018, 14:03 (GMT+7)
Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 ở lực lượng vũ trang Quân khu 3

Những năm qua, trên cơ sở phát huy kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu bằng nhiều biện pháp thiết thực và đạt được kết quả tích cực.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Đảng ủy Quân khu đã bám sát Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, tổ chức xây dựng Kế hoạch 192-KH/ĐU “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân khu giai đoạn 2016 - 2021” để thống nhất triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị xây dựng, kiện toàn bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị, quy chế hoạt động và triển khai kế hoạch, chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện địa bàn, v.v. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt mục đích, hiệu quả cao, Quân khu chú trọng đề cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; chủ động cụ thể hóa, bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức, tiêu chí học tập và làm theo sát với từng đối tượng1. Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng về vị trí, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó, hướng trọng tâm vào xây dựng quyết tâm, triển khai các biện pháp thực hiện Kế hoạch 192-KH/ĐU của Đảng ủy Quân khu đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Để tiếp tục lan tỏa giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở xây dựng niềm tin, ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân trên địa bàn, Cục Chính trị Quân khu đã biên tập, phát hành ấn phẩm “Bác Hồ với quân và dân Quân khu 3” làm tài liệu giáo dục bộ đội. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hàng trăm buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên2 và xây dựng các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, pa-nô, áp phích, tờ gấp, tờ rơi, các thiết chế văn hoá ở đơn vị cơ sở. Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo cùng cấp, xây dựng quy chế phối hợp, chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nội dung các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05; gắn tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị với hoạt động nhân các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước và các địa phương, v.v. Từ thống nhất về nhận thức, Quân khu chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu thực hiện theo các tiêu chí đã xác định. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 thành nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; nội dung sinh hoạt định kỳ của các cấp ủy, chi bộ, tổ chức quần chúng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của các đơn vị thuộc quyền theo nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị. Qua đó, kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khắc phục triệt để tình trạng chung chung, hình thức, v.v.

Thực hiện phương châm: kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo, lấy làm theo là chủ yếu, bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, thời gian qua, Quân khu đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, với tinh thần “Tự soi, tự sửa”, được tổ chức từ chi bộ đến Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Quân khu và Đảng bộ quân sự các tỉnh, thành phố, trở thành nếp sống đẹp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và đạt hiệu quả thiết thực. Trong cuộc vận động này, Quân khu yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên thực hành kiểm điểm theo nội dung đăng ký phấn đấu, bảo đảm cụ thể, trung thực, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, vai trò nêu gương của cán bộ các cấp. Đối với tập thể, kiểm điểm đánh giá đúng thực trạng tình hình đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, v.v. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, nội dung, biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, giúp cấp ủy (chi bộ), cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp tự điều chỉnh hành vi của mình phù hợp yêu cầu Chỉ thị 05 đề ra; tinh thần, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được phát huy.

Lực lượng vũ trang huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) tham gia xây dựng
nông thôn mới

Không những thế, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu còn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện sai trái, lệch lạc. Điển hình như: trong huấn luyện chiến đấu có phong trào “Một tập trung, ba nắm vững, một đúng, ba dứt điểm3; trong rèn luyện, xây dựng phong cách quân nhân cách mạng có: “Bám sát cơ sở, nắm vững tình hình, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”, phong trào “Cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”. Trong công tác dân vận có các phong trào: “Thắp sáng đường quê” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình; “Đồng hành cùng em đến trường” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình; “Bát cháo tình thương”, “Hòm quỹ vì bệnh nhân nghèo” của Bệnh viện Quân y 5, Bệnh viện Quân y 7 - Cục Hậu cần; “4 cùng4 của Đoàn kinh tế - quốc phòng 327, v.v. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Quân khu còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; phòng, chống lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai và làm tốt công tác chính sách đối với người có công và gia đình chính sách trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-2017), lực lượng vũ trang Quân khu đã tham mưu và tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách; khám - chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, với số tiền trị giá hơn 4.5 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2017, lực lượng vũ trang Quân khu xây mới 255 Nhà Tình nghĩa với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng; 21 Nhà Đồng đội trị giá trên 02 tỷ đồng,... góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tin yêu.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, biện pháp phù hợp, hiệu quả, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu, tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến nay, hằng năm, chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn Quân khu không ngừng được nâng lên; trong đó, riêng nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố đạt 100% kế hoạch và 100% đơn vị tham gia đạt loại Khá, bắn chiến đấu đạt loại Giỏi. Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đến nay, 100% các tỉnh, huyện và thành phố đã hoàn thành việc xây dựng Đề án quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ và Kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, xác định rõ lộ trình thời gian, bố trí kinh phí xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng lên. Từ năm 2015 - 2017, lực lượng vũ trang Quân khu đã tham gia 62 lần hội thi, hội thao cấp toàn quân; trong đó, có 27 lần đoạt giải Nhất, 23 lần đoạt giải Nhì, 12 lần đoạt giải Ba và hàng chục huy chương Vàng, Bạc các loại. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, Đảng bộ có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; 90% tổ chức đoàn, hội phụ nữ và công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, 90% đoàn viên đạt khá và xuất sắc, 90% hội viên phụ nữ đạt tiên tiến. Tiêu biểu trong đó là các cơ quan: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng; Sư đoàn 395; Đoàn kinh tế - quốc phòng 327; Lữ đoàn Thông tin 603 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405, v.v.

Những kết quả đạt được nêu trên là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang Quân khu 3 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; cùng với phong trào Thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo sự chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng BÙI CÔNG CHỨC, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

________________

1 - 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu: (1) Trung thành, kiên định, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. (2) Kỷ cương, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (3) Tự học, tự rèn, gương mẫu về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm. (4) Dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, không tham ô lãng phí. (5) Giỏi dân vận, vững chuyên môn, sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Cùng với đó, Quân khu cũng đề ra: 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ quân sự; 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ chính trị; 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ ngành Hậu cần và 5 tiêu chí phấn đấu của cán bộ ngành Kỹ thuật.

2 - Năm 2017, 100% các chi đoàn, đoàn cơ sở đã tổ chức tọa đàm, diễn đàn với các chủ đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”; “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; “Sĩ quan trẻ nêu gương, tình thương, trách nhiệm”; “Tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Hình mẫu thanh niên thời đại mới”, v.v.

3 - Một tập trung: Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ba nắm vững: 1. Nắm vững quan điểm, chủ trương, định hư­ớng của cấp trên và tình hình đơn vị; 2. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng ngư­ời; 3. Nắm vững nguyên tắc, quy trình quy định. Một đúng: Tham m­ưu đúng, trúng, kịp thời, chất lư­ợng, hiệu quả cao. Ba dứt điểm: 1. Dứt điểm việc sai sót trong soạn thảo, ban hành văn bản; 2. Không vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong tham gia giao thông; 3. Giải quyết từng nội dung công việc.

4 - 4 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.