QPTD -Thứ Năm, 05/01/2017, 13:39 (GMT+7)
Trao đổi ý kiến giữa Tạp chí Quốc phòng toàn dân với bạn đọc, cộng tác viên tại Quân đoàn 3

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của Tạp chí Quốc phòng toàn dân, chiều 12-12-2016, tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Ban Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức Hội nghị Trao đổi ý kiến giữa Tạp chí Quốc phòng toàn dân với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên Quân đoàn 3 và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đại tá Bùi Huy Biết - Phó Chính ủy Quân đoàn 3 và Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí đồng chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng trình bày Báo cáo đề dẫn

Sau khi trình bày Báo cáo đề dẫn, Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng gợi ý những nội dung cần tập trung trao đổi và mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của các đại biểu, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, cộng tác viên cả nước. Phát biểu mở đầu cuộc trao đổi, Đại tá Bùi Huy Biết thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và đại biểu bạn đọc, cộng tác viên của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn chúc mừng các đại biểu và cảm ơn Tạp chí đã phối hợp tổ chức; đồng thời, đánh giá cao vị thế, uy tín của Tạp chí trước xu thế phát triển của báo chí nước nhà nói chung và báo chí Quân đội nói riêng. Đồng chí Phó Chính ủy Quân đoàn nhấn mạnh: Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn thể hiện rõ vai trò là cơ quan lý luận quân sự và chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; các bài viết được đăng tải trên Tạp chí có tính lý luận, thực tiễn và chuyên sâu cao, góp phần luận giải những vấn đề liên quan đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kịp thời chuyển tải đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng đến bạn đọc, cộng tác viên. Đồng chí cũng khẳng định: Tạp chí là nguồn tài liệu quý, tin cậy, nội dung phong phú, thiết thực để cấp ủy, chỉ huy các cấp ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nói chung và Quân đoàn 3 nói riêng nghiên cứu, vận dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Ý kiến của Đại tá Hoàng Viết Khánh - Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 khẳng định: Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tình hình thực tiễn của đất nước, Quân đội và công tác quân sự, quốc phòng của các địa phương. Các bài viết trên Tạp chí thể hiện tầm chiến lược, độ tin cậy và hàm lượng khoa học cao, tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bố cục các chuyên mục và các bài viết trên Tạp chí thể hiện tính đa dạng, phong phú, rõ chủ đề; phản ánh đầy đủ hoạt động của các loại hình cơ quan, đơn vị trong toàn quân, các hoạt động công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Nguyễn Đăng Tú - Phó Chính ủy Sư đoàn 10 cho biết, Tạp chí Quốc phòng toàn dân là nguồn tư liệu chính thống cung cấp cho đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân đoàn nói chung và Sư đoàn 10 nói riêng những kiến thức, thông tin bổ ích, thiết thực về quân sự, quốc phòng, công tác quản lý, chỉ huy đơn vị, nhất là các lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục bộ đội. Cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp trong Sư đoàn luôn quan tâm, đón đọc, vận dụng có hiệu quả nội dung các bài viết trên Tạp chí vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, đã nghiên cứu, lựa chọn, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm về công tác huấn luyện của các đơn vị trong toàn quân theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và chủ trương “3 thực chất” trong huấn luyện, là: “Dạy thực chất - Học thực chất - Kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất”,... góp phần tích cực nâng cao kết quả huấn luyện của Sư đoàn. Đồng quan điểm với các ý kiến trước đó, Đại tá Bùi Văn Hiếu - Chính ủy Lữ đoàn 7 và Thượng tá Nguyễn Duy Hạnh - Phó Chính ủy Lữ đoàn 40 tiếp tục khẳng định: là mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, Tạp chí luôn có nhiều bài viết sắc sảo, nội dung cô đọng, tính chiến đấu cao; kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân trước các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lục thù địch; đồng thời, là cầu nối giữa nhà trường với đơn vị cơ sở, giữa công tác giáo dục - đào tạo với thực tiễn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị, nhà trường trong toàn quân. Tham luận về các chuyên mục: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm; Giáo dục quốc phòng và an ninh - Giáo dục pháp luật; Nghiên cứu - trao đổi,... Thượng tá Hoàng Trung Thông - Chính ủy Lữ đoàn 273 và Trung tá Dương Minh Hùng - Phó Chính ủy Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 tiếp tục nhấn mạnh: những thông tin, luận cứ, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân được đăng tải trên Tạp chí góp phần thiết thực vào nâng cao trình độ hiểu biết, kinh nghiệm,... làm cơ sở cho cấp ủy, chỉ huy các cấp vận dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cơ quan, đơn vị mình thực hiện sát với điều kiện, tình hình thực tiễn.

Các ý kiến trong buổi trao đổi đều cho rằng, Tạp chí có hình thức đẹp, kết cấu các chuyên mục hợp lý, trình bày khoa học, có tính lô-gíc cao, giúp cho bạn đọc dễ nghiên cứu và tìm hiểu. Một số chuyên mục của Tạp chí có sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn và sự phát triển lý luận, lôi cuốn nhiều độc giả. Để giữ vững vị thế là tạp chí lý luận đầu ngành về bảo vệ Tổ quốc, các đại biểu bạn đọc, cộng tác viên mong muốn: Tạp chí có nhiều bài viết ngắn gọn, sắc sảo, sức thuyết phục cao và hấp dẫn hơn nữa; đồng thời, chú trọng bài viết đấu tranh trực diện, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, kết hợp với định hướng tư tưởng, giúp bạn đọc nhận rõ hơn âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá mới của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay và nên bổ sung thêm ảnh minh họa nhằm tăng tính sinh động cho các bài viết. Đồng thời, đề nghị Tạp chí nghiên cứu mở thêm chuyên mục về “Quốc phòng, quân sự địa phương”; tăng số lượng bài viết của tác giả là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương và tác giả cấp phân đội, sĩ quan trẻ, v.v. Một số ý kiến đề nghị, Tạp chí tăng số lượng bài trong các chuyên mục: Nghiên cứu - trao đổi; Đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”; Lịch sử, kinh nghiệm và truyển thống quân sự của dân tộc; có nhiều bài viết về tấm gương “người tốt, việc tốt” trong chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tăng số lượng phát hành để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc ở các đơn vị. Một số ý kiến đánh giá: Tạp chí Điện tử Quốc phòng toàn dân có giao diện đẹp, bố trí các chuyên mục hợp lý, dễ tìm kiếm; các tin, bài đúng định hướng, tính thời sự cao. Tuy nhiên, cần tăng cường hơn nữa nội dung tuyên truyền về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, v.v.

Kết thúc trao đổi, Đại tá Nguyễn Mạnh Dũng tóm tắt các ý kiến và giải đáp những vấn đề các đại biểu đặt ra; cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp với Tạp chí tổ chức thành công cuộc trao đổi.

Văn Thảnh thực hiện

 

Ý kiến bạn đọc (0)