QPTD -Thứ Sáu, 01/12/2017, 14:50 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 12-2017

KỶ NIỆM 45 NĂM CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” (12-1972 – 12-2017)

- Xã luận - Thắng lợi của chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không độc đáo, sáng tạo.

- Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH - Phát huy Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- HOÀNG TRUNG HẢI - “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân, từ thế trận lòng dân.

- NGUYỄN THỊ KIM TIẾN - Ngành Y tế trong Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và bài học kinh nghiệm về bảo đảm y tế trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Trung tướng LÊ HUY VỊNH - Chiến dịch Phòng không cuối năm 1972 - nét đặc sắc của nghệ thuật tác chiến phòng không Việt Nam.

- Thiếu tướng LÂM QUANG ĐẠI - Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” với việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội Phòng không - Không quân hiện nay.

- Trung tướng PHẠM VĂN DỸ - Nam Bộ chia lửa cùng quân dân miền Bắc trong Chiến dịch Phòng không cuối năm 1972.

- Đại tá NGUYỄN VĂN VIỆT - Công an nhân dân phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong Chiến dịch Phòng không cuối năm 1972.

- Thiếu tướng NGUYỄN DOÃN ANH - Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy giá trị Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong giai đoạn mới.

- Thiếu tướng NGUYỄN HỮU CHÍ - Công tác hậu cần trong Chiến dịch Phòng không tháng 12 - 1972.

- Đại tá NGUYỄN MẠNH KHẢI - Sư đoàn 361 phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô.

- Đại tá PHẠM VĂN TÍNH - Từ chiến thắng B-52, kế thừa và phát triển nghệ thuật tác chiến phòng không trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

- Đại tá NGUYỄN VIỆT HÙNG - Vận dụng kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Chiến dịch Phòng không cuối năm 1972 ở Sư đoàn Không quân 371 hiện nay.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- Thượng tướng TRẦN ĐƠN - Toàn quân đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

- Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA - Xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn - yếu tố quan trọng để giữ vững độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia trong quá trình tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

- Đại tá NGUYỄN VĂN ĐỊNH - Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế quân nhân.

- Đại tá NGUYỄN VĂN THĂNG - Vùng Cảnh sát biển 1 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Thượng tướng NGUYỄN CHÍ VỊNH - Giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vấn đề đặt ra khi xây dựng Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam thời kỳ mới.

- Đại tá ĐỒNG NGỌC THÀNH - Thực hiện lời Bác Hồ dạy, ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng.

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- Trung tướng NGUYỄN SONG PHI - Phát huy vai  trò cựu chiến binh trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Thiếu tướng PHÙNG SĨ TẤN - Lực lượng vũ trang Quân khu 2 phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

- Thiếu tướng BÙI TRỌNG QUỲNH - Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt xây dựng thế trận phòng không nhân dân trong khu vực phòng thủ.

- Đại tá NGUYỄN VĂN ĐIỆP - Thành phố Hải Phòng đẩy mạnh thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- KIỀU LOAN - Những biến động phức tạp trên chính trường Vê-nê-du-ê-la.

- NGÔ QUYỀN - Cục diện chính trị - quân sự thế giới năm 2017.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

- CAO ĐỨC THÁI - PHẠM VĂN BẰNG - Không thể bác bỏ thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam.

- Đại tá PHẠM VĂN BỘ - Xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội - một thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Đại tá TRỊNH QUANG ĐỈNH - Quân đoàn 2 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

- Đại tá LƯƠNG MẠNH THẮNG - Kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Hà Nam.

- Đại tá NGUYỄN NGỌC ANH - Nhà máy Z755 thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

- Thượng tá NGUYỄN NGỌC BẢO - Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị ở Trung đoàn Pháo phòng không 224.

- Đại tá PHẠM VĂN DIỆN - Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Nhà máy Z119.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Đại tá PHẠM THANH HẢI - Trường Quân sự Quân khu 3 đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Đại tá VƯƠNG VĂN VIỆT - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Thiếu tá LÊ XUÂN HUẤN - Mấy vấn đề về vận dụng phương pháp ngoại giao “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” hiện nay.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Lập trường của Việt Nam trong giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. 

Ý kiến bạn đọc (1)

Tổng Mục lục
18/12/2017 15:51
Chào BBT, các anh có thể cho em xin Tổng mục lục của Tạp chí QPTD năm 2015, 2016, 2017 được không ạ.
Nguyễn Kim Hùng