QPTD -Thứ Sáu, 02/02/2018, 13:55 (GMT+7)
TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2018

 - Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG - Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

- Thượng tướng NGUYỄN CHÍ VỊNH - Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2017, định hướng năm 2018.

- Thiếu tướng LƯU SỸ QUÝ - Phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết 513-NQ/QUTW, hoàn thành tốt công tác tài chính Quân đội năm 2018.

KỶ NIỆM 170 NĂM RA ĐỜI TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN”

(24-02-1848 – 24-02-2018)

- LÊ HỮU NGHĨA - Sức sống trường tồn của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

- Thiếu tướng NGUYỄN VĂN BẠO - “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

- Đại tá HOÀNG KIM PHỤNG - Việt Nam chủ động tổ chức lực lượng và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

- NGUYỄN VĂN TRÌNH - Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Trung tướng NGUYỄN SỸ THĂNG - Xây dựng Đảng bộ Quân khu 1 theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN QUANG - Thực hiện Chỉ thị 05 ở Vùng 1 Hải quân.

- Đại tá ĐOÀN HOÀI NAM - Sư đoàn 395 đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

- Trung tướng NGUYỄN DUY NGUYÊN - Đẩy mạnh thực hiện Luật Dân quân tự vệ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

- Thiếu tướng ĐỖ DANH VƯỢNG - Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới quốc gia.

- Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG DƯ - Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga nâng cao năng lực, chất lượng nghiên cứu khoa học ngang tầm nhiệm vụ.

- Thiếu tướng NGUYỄN VĂN SƠN - Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ N­ƯỚC NGOÀI

- Đại tá ĐẶNG ĐỒNG TIẾN - Đôi nét về xu hướng phát triển công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản.

- Đại tá LÊ THẾ MẪU - Quyết định của Tổng thống Mỹ về Giê-ru-xa-lem và những hệ lụy.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

- VINH HIỂN - “Đảng đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc” - một luận điểm xuyên tạc trắng trợn, lố bịch của những kẻ thù địch, cơ hội.

- Trung tá LƯU ĐÌNH TRANG - Nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng hiện nay.

TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

- Đại tá ĐẶNG TOÀN QUÂN - Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

- Đại tá NGUYỄN VĂN NHẠC - Sư đoàn Phòng không 375 bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu.

- Đại tá LÊ VĂN THU - Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện có hiệu quả mô hình “Đồng hành với ngư dân”.

- Đại tá NGUYỄN HẢI NINH - Công ty Hải Thành vững vàng trong cơ chế mới.

- Đại tá NGUYỄN HỒNG SƠN - Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng công tác.

- Đại tá TRẦN TIẾN DŨNG - Trung đoàn Ra-đa 294 nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu.

- Thượng tá DƯƠNG QUANG PHU - Lực lượng vũ trang huyện Đầm Hà tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Đại tá NGUYỄN VĂN HAI - Trường Quân sự Quân khu 9 nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Trung tá LÊ HUY - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thực thi pháp luật trên biển.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- Trung tướng NGUYỄN ĐỨC HẢI - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam.

- Thiếu tướng PHÙNG NGỌC SƠN - Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Bắc.

- Đại tá NGUYỄN VĂN OANH - Một số vấn đề nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn Quân khu 1.

- BÙI CHÍ HIẾU - Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng hiện nay.

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam: Vùng biển quốc tế và quyền tự do trên vùng biển quốc tế.

LỊCH SỬ, KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

- Đại tá TẠ DUY CHÍNH - Nét đặc sắc về nghệ thuật tác chiến hiệp đồng binh chủng trong trận Làng Vây năm 1968.

Ý kiến bạn đọc (0)