QPTD -Thứ Sáu, 22/06/2018, 11:30 (GMT+7)
Lời cảm ơn

Đảng ủy, Ban Biên tập, Chi hội Nhà báo, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân chân thành cảm ơn Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, địa phương và các cộng tác viên, bạn đọc đã gửi hoa, điện, cử các đoàn đại biểu đến chúc mừng Tạp chí, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2018).

Toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân nguyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích và không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm của Tạp chí, để Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn xứng đáng là Cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; đáp ứng yêu cầu của bạn đọc trong và ngoài Quân đội; xứng đáng với sự tin cậy của đồng chí, đồng nghiệp.

ĐẢNG ỦY, BAN BIÊN TẬP, CHI HỘI NHÀ BÁO

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)