Bình luận - Phê phán Sinh hoạt tư tưởng

QPTD -Thứ Ba, 21/06/2011, 14:43 (GMT+7)
“Làm theo” và “làm thinh”

Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, do Bộ Chính trị phát động đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hưởng ứng tích cực. Tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ (2007-2010), Ban Tuyên giáo Trung ương đã có một cuộc điều tra trên toàn quốc; kết quả cho thấy: về chuyển biến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, có 82,5% số người được hỏi cho rằng đã có sự chuyển biến, trong đó 39,3% cho rằng chuyển biến tốt; về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân: mức độ chuyển biến tốt trong nông dân: 54,02%, hưu trí: 41,18%, học sinh-sinh viên: 40%, công nhân: 40%...; chuyển biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: có 51,6% ý kiến cho rằng có chuyển biến, trong đó 22,8%: chuyển biến tốt; về chống quan liêu, tham nhũng: có 66,6% người được hỏi ý kiến cho rằng có sự chuyển biến, trong đó 22,8%: chuyển biến tốt; về sự tham gia của các tầng lớp nhân dân: đa số ý kiến đánh giá đã tích cực thực hiện CVĐ, như cán bộ hưu trí: 67%, bộ đội: 61%, cán bộ công chức bình thường: 56%, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp: 51%...

Suy ngẫm về những con số trên qua 4 năm thực hiện CVĐ, bên cạnh niềm vui, chúng ta không khỏi đắn đo tự hỏi: ngoài những tập thể và cá nhân tích cực, “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, thì tỷ lệ “làm thinh” (tức là không làm theo) còn lớn. Đó có phải là những người “nói một đường làm một nẻo”; nói không đi đôi với làm, chỉ hưởng ứng cho có lệ; nhất là những cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội… không gương mẫu đi đầu, làm theo, mà chỉ hô hào suông, thậm chí còn thờ ơ, né tránh (?!)… trong thực hiện CVĐ. Họ cố tình “làm thinh”, mặc cho dòng chảy cách mạng đang cuốn hút ngày càng nhiều người tâm huyết luôn cố gắng học tập và làm theo gương sáng của Bác, luôn đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Khi nói về vấn đề “nói đi đôi với làm”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo. Mà muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình, thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu. Thế là làm cho dân tin Đảng, phục Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và của Chính phủ1. Rõ ràng, những người “làm thinh” đã không quán triệt và thực hiện lời dạy đó của Bác…

Từ yêu cầu thực tiễn, ngày 14-5-2011 vừa qua, Bộ Chính trị đề ra Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa điều đó trở thành sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; thành chương trình hành động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và chương trình tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cá nhân. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, bên cạnh những người đã tích cực, gương mẫu làm theo, sẽ tiếp tục có những việc làm tốt hơn, nhiều hơn, thì số người thuộc trường phái “làm thinh” sẽ sớm nhận ra thiếu sót, khuyết điểm của mình, để tự điều chỉnh, sửa sai với những việc làm cụ thể, thiết thực theo tấm gương đạo đức trong sáng của Người.

 MAI MỘNG TƯỞNG

________

1 -  Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2002, tr.189-190.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:22 - 20/05/2018

EUR26655.9726974.6

GBP30370.730857.53

USD2274522815

Giá vàng

Cập nhật : 09:16 - 19/05/2018

HCMSJC36.55036.750
Hà NộiSJC36.55036.770
Đà NẵngSJC36.55036.770

Thời tiết