Bình luận - Phê phán Sinh hoạt tư tưởng

QPTD -Thứ Năm, 11/04/2013, 22:13 (GMT+7)
Khen thưởng kiểu “luân phiên”!

Khen thưởng sau khi sơ kết hoặc tổng kết một cuộc vận động, một phong trào thi đua không ngoài mục đích động viên các tập thể và cá nhân có thành tích tốt tiếp tục đóng góp xứng đáng vào kết quả chung của mỗi đơn vị, địa phương, ngành, đoàn thể… Đó là việc nên làm và phải được thực hiện chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng việc, đúng người, đúng thành tích. Tuy nhiên, trên thực tế, ở nơi này, địa phương nọ, ban ngành kia vẫn tồn tại nhiều cách xét chọn, khen thưởng “không giống ai”.

Ở nhiều Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) có tình trạng, khi bình xét khen thưởng, các thành viên không tỏ rõ chính kiến, bởi vì muốn lấy thiện cảm của đơn vị hoặc cá nhân được xét khen thưởng. Hiện tượng “giơ cao đánh khẽ” đã trở thành “kinh nghiệm” của nhiều Hội đồng khi xét khen thưởng. Không ít người quan niệm rằng, việc xét khen thưởng dù có nặng tình, nhẹ lý đến mấy thì cũng “chẳng chết ai” (?!); thậm chí còn coi đây là dịp để tạo “lợi thế” cho các mối quan hệ sau này. Mặc dù Quy chế TĐKT hiện hành đã đặt ra những quy định mang tính ràng buộc để việc xét chọn, quyết định khen thưởng đáp ứng các tiêu chí đề ra, nhưng ở một số nơi có biểu hiện “tặc lưỡi” cho qua những khuyết điểm, hạn chế của các đối tượng xét chọn, với lý do rất “có lý” là để “xây dựng thương hiệu”, “tạo dựng ngọn cờ” cho địa phương, ngành… Quy chế TĐKT cũng định ra tỷ lệ khen thưởng phù hợp để tránh tình trạng khen thưởng tràn lan và đạt mục đích đề ra, nhưng trong thực tế đã xảy ra tình trạng khá phổ biến là “trật tự thì anh nào cũng có, lộn xộn thì anh có anh không”. Vậy là, đã diễn ra những “thỏa thuận ngầm” theo kiểu “cơ chế luân phiên” như thể “luật bất thành văn” do Hội đồng TĐKT “vận dụng”, làm cho các đơn vị, địa phương được hoặc không được khen thưởng nhiều khi phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Những người biết chuyện như trên chỉ biết than thở:“Nếu cứ tồn tại kiểu khen thưởng như thế này, thì phong trào thi đua yêu nước sẽ đi tới đâu?”.

Thiết nghĩ, để việc khen thưởng thực sự đảm bảo ý nghĩa là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương và đơn vị cần phải chú trọng chỉ đạo thực hiện thật tốt các khâu, các bước của công tác TĐKT; từ việc xây dựng quy chế đến xét chọn, kiểm tra, đánh giá và quyết định khen thưởng đều phải bảo đảm chặt chẽ, đúng người, đúng thành tích. Những người thực hiện công tác TĐKT phải làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, kịp thời và chính xác, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước XHCN ngày càng phát triển đúng hướng trên tất cả các lĩnh vực. Có như vậy, mới tạo được niềm tin của mọi cấp, mọi ngành và mọi người khi đến đợt xét khen thưởng; thực hiện đúng mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc: “Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”1.

 

MAI MỘNG TƯỞNG

 

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 1995, tr.445.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:05 - 17/08/2019

EUR25550.9826397.54

GBP27734.1628178.28

USD2315023270

Giá vàng

Thời tiết