Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Hai, 16/09/2013, 22:43 (GMT+7)
Lại những cái nhìn méo mó về tình hình tôn giáo tại Việt Nam

Tháng 5-2013, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Bản Phúc trình về “Tự do tôn giáo trên thế giới năm 2012”; trong đó, phần liên quan tới Việt Nam có nêu: “Tình hình tôn giáo tại Việt Nam đã có nhiều tiến bộ. Chính phủ Việt Nam nhìn chung đã tôn trọng quyền tự do tôn giáo của các tổ chức tôn giáo có đăng ký và một số tổ chức không đăng ký”. Thế nhưng, vẫn có những cái nhìn méo mó về tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

Trong Bản Phúc trình này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể phán xét hay viện dẫn được bất kỳ một khía cạnh nào để vu khống “Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo” theo tiêu chí mà Luật Tự do tôn giáo quốc tế năm 1998 của Mỹ xác định. Tuy nhiên, dưới áp lực của các nhóm cực đoan, phản động trong các tôn giáo, cũng như của đại diện Ủy ban Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ và số ít dân biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ, nên Bản Phúc trình vẫn đưa ra một vài đánh giá mang tính mơ hồ, thiếu khách quan, bóp méo sự thật, thậm chí quá sai lệch về tình hình thực tế tôn giáo ở Việt Nam, điển hình như cái gọi là “Việt Nam chà đạp, bắt giữ tùy tiện, vi phạm tự do tôn giáo”. Từ đó, yêu cầu Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo, cải thiện tình hình nhân quyền.

Vẫn biết, Bản Phúc trình về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới hằng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dựa trên những thông tin do các cơ quan chức năng của chính quyền Hoa Kỳ cung cấp, nhưng không vì thế mà họ cố tình khai thác những thông tin sai lệch về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam hoặc để các nhóm cực đoan, chống đối trong tôn giáo hay một số người có tư tưởng thù nghịch với Việt Nam trong chính quyền Hoa Kỳ chi phối. Để từ đó, đưa ra những nhận định thiếu thực tế, đi ngược lại chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Trở lại vấn đề “quyền tự do tôn giáo” tại Việt Nam cho thấy, công cuộc đổi mới, phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã và đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo. Đã từ lâu, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam luôn khẳng định lập trường nhất quán của mình về chính sách tôn giáo; thực sự coi trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của nhân dân và điều đó được ghi trong Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Qua mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã từng bước đổi mới, xây dựng và hoàn thiện các chính sách cho phù hợp với sự phát triển của xã hội nói chung và tôn giáo nói riêng. Vấn đề tôn giáo luôn được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Pháp lệnh của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và những quy định của Chính phủ Việt Nam, mà gần đây nhất là Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 08-11-2012 của Chính phủ... Trước tình hình phát triển của xã hội, của tôn giáo, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt và hoạt động của các tôn giáo; tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đường hướng “tốt đời, đẹp đạo”, đi vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội; nhất là, trong hoạt động của chính quyền các cấp, trong cuộc sống của mọi người dân, cũng như các tín đồ tôn giáo.

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Tôn giáo và hoạt động tôn giáo tại Việt Nam đã có thay đổi rất lớn trong vòng hơn 20 năm qua.  Điều đó cũng là một trong những yếu tố tạo nên động lực cho sự ổn định, phát triển của xã hội. Các tôn giáo ở Việt Nam có nguồn gốc đa dạng: có tôn giáo du nhập từ ngoài vào, có tôn giáo nảy sinh từ trong nước; có tôn giáo đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng có tôn giáo mới hình thành trong những thập niên gần đây; có tôn giáo với hàng triệu tín đồ, nhưng cũng có tôn giáo số lượng tín đồ không đáng kể. Mặc dù vậy, các tôn giáo và tín đồ tôn giáo luôn hòa đồng, không có mâu thuẫn, kỳ thị, tranh chấp và xung đột, đều có ảnh hưởng lớn đến đời sống, văn hóa của cả cộng đồng; thực sự đoàn kết, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa Việt Nam. Điều này không phải chính những người dân Việt Nam nhận thấy, mà ngay vị Đại sứ chuyên trách về tự do tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và vị Chủ tịch Viện Can dự toàn cầu (một tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam) cũng phải thừa nhận trong buổi “Tọa đàm về tự do tôn giáo” tại Hoa Kỳ, ngày 20-6-2013, rằng: “Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc về tự do tôn giáo và những tiến bộ về tự do tôn giáo ở Việt Nam là không thể phủ nhận”. Các số liệu được đưa ra tại cuộc Tọa đàm cho thấy, nhận thức và hoạt động tôn giáo tại Việt Nam từ khi đất nước đổi mới (năm 1986) đến nay đã có sự thay đổi rất lớn. Đời sống tôn giáo ở Việt Nam chưa bao giờ sôi động như hiện nay và đang phát triển theo hướng tích cực, tạo ra sự ổn định trong xã hội. Trong vòng 2 năm, số người theo tôn giáo đã tăng từ 22 triệu lên 25 triệu tín đồ của 37 tổ chức tôn giáo (riêng năm 2012 là 33 tổ chức); trong khi số tổ chức tôn giáo được công nhận hoặc cho đăng ký hoạt động đã tăng từ 6 lên 13 trong vòng 8 năm (riêng năm 2012 là 12 tôn giáo).

Như vậy, số lượng tôn giáo, tổ chức tôn giáo cũng như số lượng tín đồ của các tôn giáo ở Việt Nam đã tăng lên rất nhiều so với những năm gần đây. Các tôn giáo ở Việt Nam không chỉ phát triển về số lượng tín đồ mà còn phát triển cả về phạm vi, quy mô các cơ sở giáo hội, cũng như số lượng các chức sắc và nhà tu hành. Ở hầu hết các khu vực vùng sâu, vùng xa, như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đều có hoạt động của các tôn giáo và đã có một bộ phận lớn đồng bào các dân tộc thiểu số ở các khu vực này theo tôn giáo. Số lượng chức sắc, chức việc, nhà tu hành, những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp đã phát triển đáng kể so với một năm trở lại đây. Các tín đồ, chức sắc và nhà tu hành được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi lễ thờ cúng, cầu nguyện, tham gia các hoạt động xã hội và các hình thức sinh hoạt tôn giáo của mình. Hiện tại, rất nhiều tôn giáo có đại diện trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nhiều cơ sở phục vụ cho các hoạt động tôn giáo được tu bổ, xây dựng mới1. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận là hợp pháp đều được tiến hành các hoạt động theo hiến chương, điều lệ, giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo, như: thực hiện các nghi lễ tôn giáo, đại hội, hội nghị, phong chức, suy cử, bổ nhiệm, điều chuyển chức sắc, mở trường đào tạo... Nhà nước Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, từ thiện, nhân đạo. Hoạt động quốc tế của tôn giáo cũng được Nhà nước quan tâm, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và thông lệ quốc tế. Tuyệt đại đa số chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo ở Việt Nam yên tâm chăm lo việc đạo, có tinh thần dân tộc, có đường hướng tiến bộ, đồng hành cùng dân tộc, mong muốn hoạt động tôn giáo bình thường trong khuôn khổ giáo lý và pháp luật.

Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục. Điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân; trong đó, có nguyên nhân chủ quan là cán bộ cấp cơ sở một số địa phương chưa nắm vững các chính sách, pháp luật về tôn giáo. Mặt khác, trình độ dân trí ở một số vùng đồng bào tôn giáo còn thấp; ở một số nơi, do lịch sử để lại, vẫn còn số ít tín đồ có tư tưởng thành kiến, mặc cảm với cách mạng. Bên cạnh đó, một số chức sắc tôn giáo chưa thực sự nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, có hành vi, thái độ lợi dụng tôn giáo, kích động tín đồ tham gia vào các hoạt động ngoài mục đích tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Một mặt, chúng dùng mọi thủ đoạn để chi phối các tôn giáo, lôi kéo quần chúng tín đồ tôn giáo, kích động gây chia rẽ trong nội bộ tín đồ từng tôn giáo và giữa các tôn giáo, cũng như giữa tôn giáo với Đảng, Nhà nước Việt Nam; mặt khác, chúng triệt để lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là khai thác những sai sót trong việc thực hiện chính sách tôn giáo ở một số cơ sở để xuyên tạc, vu khống Nhà nước Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, chúng ra sức lợi dụng các phương tiện truyền thông, diễn đàn quốc tế và một số tổ chức quốc tế cực đoan để tuyên truyền sai lệch về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng còn lôi kéo, mua chuộc, nuôi dưỡng những đối tượng ngộ nhận, cả tin, nhận thức hạn chế về vấn đề tôn giáo và sử dụng các phần tử cực đoan, ly khai trong các tôn giáo ở trong và ngoài nước để chống phá, gây mất ổn định đất nước, chia rẽ dân tộc, hòng tạo sức ép pháp lý để tác động vào tình hình tôn giáo ở Việt Nam, nhằm “chính trị hóa vấn đề tôn giáo”. Ngoài ra, chúng còn gắn vấn đề tôn giáo với nhân quyền ở Việt Nam; đồng nhất bảo trợ hoạt động của các đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia với vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam, v.v.

Cần phải hiểu rằng, cũng giống như ở nhiều quốc gia khác, mọi sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam, dẫu là tự do, vẫn phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, nghĩa là phải theo đúng những quy định của luật pháp Việt Nam. Việc hành đạo, truyền đạo... trái với quy định của pháp luật hoặc hoạt động của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp đương nhiên không được phép. Cũng như mọi công dân bình thường khác, các chức sắc hay tín đồ của một tôn giáo, nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh theo luật định. Đó là điều bình thường ở mọi quốc gia có luật pháp. Không thể dẫn ra một vài vụ mà ở đó người ta lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tập hợp và kích động tín đồ của một tôn giáo nào đó thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, khiến các lực lượng chức năng buộc phải can thiệp và xử lý theo pháp luật để nói rằng: chính quyền “sách nhiễu”, “sử dụng vũ lực thái quá” hoặc “ngăn cản tự do tín ngưỡng”. Cách làm đó, trước hết không phản ánh đúng bản chất của vấn đề (do người ta chỉ căn cứ vào hiện tượng, lại dựa trên những thông tin sai lệch), đồng thời cũng thể hiện một tư duy được “lập trình” theo định kiến có sẵn, nên thiếu khách quan trong việc nhận xét, đánh giá một sự việc cụ thể, dẫn đến việc nhìn nhận méo mó về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Có thể khẳng định rằng, tất cả các vụ việc mà một số tổ chức mang danh “nhân quyền” và “tôn giáo”, cũng như một số chức sắc mượn danh tôn giáo trong thời gian qua đề cập để viện dẫn, tố cáo “Việt Nam bắt giữ tùy tiện giáo dân, vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo”, đều là những vụ việc cụ thể, do các cơ quan chức năng Việt Nam xử lý các công dân Việt Nam có các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều này, thiết nghĩ, chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải hiểu rõ và có cái nhìn thực tế hơn về tình hình tôn giáo ở Việt Nam; không nên đưa ra những đánh giá sai lệch, thiếu căn cứ, có phương hại đến mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam đang phát triển theo chiều hướng tích cực.

Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo; giữ vững và phát huy những giá trị đích thực của tín ngưỡng, tôn giáo, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân; nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia chính là tư tưởng nhất quán trong chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Mọi mưu đồ xuyên tạc và đi ngược lại chính sách đó cần phải đấu tranh, bác bỏ.

CỐC VŨ
______

1 - Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những năm gần đây, khu vực Tây Bắc đã có hơn 15.000 cơ sở thờ tự của các tôn giáo được tu sửa và xây dựng mới; trong khi đó, tại Tây Nguyên có hơn 50.000 cơ sở và Tây Nam Bộ là 80.000 cơ sở.

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết