Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Hai, 09/03/2020, 18:14 (GMT+7)
Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng trước thềm đại hội đảng các cấp

Đã thành “thông lệ”, trước mỗi kỳ đại hội đảng các cấp, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động lại đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm xuyên tạc, bóp méo, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì thế, nhận diện rõ những luận điệu sai trái, phản động và kiên quyết đấu tranh bác bỏ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

1. Trên thực tế, các thế lực thù địch đã và đang kết hợp chặt chẽ giữa bên trong và bên ngoài, tạo nên dàn “hợp xướng” tiến công trên nhiều hướng, từ nhiều phía với nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá. Họ thực hiện nhiều thủ đoạn nham hiểm vừa trắng trợn, vừa che dấu kín đáo, rất tinh vi, xảo quyệt. Đồng thời, triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông, thông tin hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội, kết hợp với các phương thức tuyên truyền truyền thống, tạo nên “ma trận” chống phá Đảng, Nhà nước và đại hội đảng các cấp; trong đó, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng là hướng cơ bản và nội dung chủ yếu. Các đài phát thanh RFI, VOA, BBC liên tục phát những tài liệu, các cuộc phỏng vấn những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị người Việt lưu vong ở nước ngoài để cắt xén, thổi phồng, xuyên tạc một số sự kiện ở trong nước, đưa lên mạng xã hội phát tán rộng rãi, nhằm gây khó khăn cho sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội trước thềm đại hội đảng các cấp.

2. Thực chất về toàn bộ nội dung, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội đảng các cấp.

Một là, tung ra những thông tin thất thiệt xuyên tạc công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đây là thủ đoạn được chúng thực hiện rất ráo riết, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Trên internet, mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị cố tình đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc theo kiểu “có ít xít ra nhiều”, “bé xé ra to”, bóp méo sự thật, xuyên tạc tình hình, làm cho thật giả lẫn lộn, gây nhiễu loạn thông tin, làm cho người đọc, người xem thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm dễ lầm tưởng, khó phân biệt thật giả, đúng sai. Họ cố tình dựng chuyện “quy chụp”, việc chuẩn bị đại hội là “hoạt động thay cho đại hội”, là “xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”, v.v. Trong thời điểm các tổ chức đảng đang tích cực chuẩn bị đại hội ở cấp mình theo Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, thì các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động càng tăng cường tung thông tin xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chúng rêu rao rằng: ở các địa phương và toàn Đảng, “các phe cánh trong Đảng đang thanh trừng lẫn nhau”; “trong Đảng không có dân chủ nên cần phải đa đảng”; “Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá quyết liệt tranh giành sự ảnh hưởng giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng”,… hòng gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng.

Hai là, tập trung xuyên tạc nội dung Dự thảo văn kiện của Đại hội, đặc biệt là các bước chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đây là thủ đoạn rất nham hiểm đánh vào những vấn đề “cốt lõi, then chốt” của đại hội đảng, nhằm trực tiếp hạ thấp và đi đến phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Họ ra sức thổi phồng, xuyên tạc, bịa đặt đời tư cá nhân, nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Lợi dụng một số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật và việc xử lý của chúng ta, họ kích động, “suy đoán” bừa, nhằm chia rẽ nội bộ, hình thành “phe nhóm chống đối nhau” trong nội bộ các tổ chức đảng, trong Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời tuyên truyền rằng, công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII” (!).

Ba là, ra sức thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt về những hạn chế, yếu kém của các địa phương, bộ, ngành, của Đảng và Nhà nước, nhằm phủ nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới. Thủ đoạn này được chúng rêu rao thường xuyên, nhưng trước, trong quá trình đại hội đảng các cấp, thì càng được thực hiện một cách ráo riết hơn, nhằm hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực tế tình hình đất nước, như: lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội rồi thổi phồng, cắt ghép theo ý đồ, bình luận, nhìn nhận vấn đề có thật một cách méo mó, theo hướng có lợi cho mưu đồ chống phá, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ xuyên tạc rằng, cái gọi là thành tựu của đổi mới là do Đảng, Nhà nước Việt Nam “tự vẽ lên”, “tự mình khen mình”, chứ thực chất theo họ là không có thật, đất nước vẫn trong cảnh nghèo nàn, tụt hậu, đời sống của nhân dân còn rất khó khăn. Và rằng: những thành tựu đổi mới nếu có là chỉ “chui vào túi của bọn độc tài”, bọn tham nhũng, quan tham; người dân nghèo thì không được thụ hưởng, v.v. Họ còn lên mặt ra vẻ cổ vũ cho những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được qua gần 35 năm đổi mới đất nước, nhưng lại ra sức lợi dụng những hạn chế, khó khăn để chống phá, với lập luận rằng, đổi mới tuy đã đạt được thành tựu đáng ghi nhận, nhưng đến nay nó đã “hết động lực”, đã đến lúc cần phải đổi mới theo hướng “triệt để hơn nữa”, đặc biệt là đổi mới về chính trị, có như thế thì đất nước mới phát triển! Bổ sung cho mệnh đề đó, họ đưa ra “kiến nghị” với Đại hội XIII là cần phải “xoay trục với nhân dân, với dân tộc”! Những lời lẽ đó được thổi phồng lên rồi tung hô trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng, gây nhiễu loạn thông tin và dư luận xã hội.

3. Trước sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, phản động trước thềm đại hội đảng các cấp, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, nâng cao tinh thần cảnh giác và khả năng “miễn dịch” cho các tổ chức đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch; kịp thời ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng hơn nữa đến việc “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào”1. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, trình độ lý luận, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức “đề kháng” cần thiết trước tác động tiêu cực của những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, chủ động thông tin đúng đắn, chính xác về đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Công khai, minh bạch thông tin về những chủ trương, chính sách trong giải quyết các vấn đề bức xúc, nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm trước thềm đại hội đảng các cấp. Đây là vấn đề rất quan trọng, không nên để những thông tin giả, tin đồn thất thiệt lan truyền và hoành hành trong cộng đồng xã hội, rồi mới tìm cách khắc phục theo kiểu “chạy theo” tình hình. Các phương tiện tuyên truyền của Đảng, Nhà nước cần chủ động, kịp thời, phản ánh các sự kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tuyệt đối không để công chúng hoài nghi về công tác truyền thông và không để những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc tự tung, tự tác xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá đại hội đảng các cấp mà không bị phản bác. Thông tin càng cởi mở, việc kết nối thông tin trong xã hội tới mọi người dân luôn thông suốt, thì càng có điều kiện để phòng, chống tin giả, tin xấu độc, bảo đảm thông tin chính thống giữ vững vai trò chủ đạo, định hướng dư luận. Kịp thời đấu tranh phê phán, phản bác mạnh mẽ với những thông tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Báo chí chính thống phải là hạt nhân dẫn dắt, định hướng thông tin, hạn chế, ngăn chặn, phản bác thông tin xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, gây nhiễu, chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Hệ thống báo chí nước nhà cần thống nhất, phối hợp chặt chẽ, dự báo và lường trước mọi luận điệu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, để vừa làm chủ trận địa truyền thông, vừa có đối sách thích hợp, nhanh chóng vạch trần và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Các cơ quan chức năng cần chủ động nắm bắt diễn biến tình hình đại hội đảng các cấp, nghiêm khắc xử lý mọi hành vi lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để phát tán tài liệu vu cáo, vu khống Ðảng và Nhà nước.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý nội bộ, kịp thời đấu tranh và xử lý đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị đưa ra thông tin tuyên truyền chống phá, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Làm cho mọi người dân thực sự bình tĩnh, tự mình có thể thẩm định, đánh giá các thông tin chính thống được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng, Nhà nước và các địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thể hiện trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng ở việc hình thành một “bộ lọc” khi tiếp nhận mọi thông tin; tránh tự mình trở thành “con rối”, tiếp tay cho kẻ xấu trục lợi, cho các thế lực thù địch tuyên truyền xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, cùng sự ổn định, phát triển của đất nước sẽ làm phá sản mọi mưu đồ của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, hạ thấp, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

PGS, TS. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG
_________________

1 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 199.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:06 - 27/10/2020

HCMSJC56.00056.450
Hà NộiSJC56.00056.470
Đà NẵngSJC56.00056.470

Thời tiết