Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

QPTD -Thứ Hai, 17/12/2012, 03:16 (GMT+7)
“Bình mới, rượu cũ” của những thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam

 

Bản chất của chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam không hề thay đổi. Các thủ đoạn mới chỉ là việc “thay hình, đổi dạng” cho phù hợp với tình hình và diễn biến của thời cuộc.

Với đường lối đổi mới đúng đắn, hơn 26 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã vượt qua tình trạng đói nghèo, kém phát triển; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định, phát triển; uy tín, vị thế của nước ta không ngừng nâng cao trên trường quốc tế. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng; an sinh xã hội được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu trên nhiều mặt... Việt Nam tiếp tục nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế nhưng, một số người có quan điểm đối lập với Đảng ta vẫn đang cấu kết với các thế lực thù địch, tiếp tục lợi dụng quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập của Việt Nam để thúc đẩy “diễn biến hòa bình” nhằm tác động, “chuyển hóa” Việt Nam, với nhiều thủ đoạn thâm độc. Nếu những năm trước đây, họ thường sử dụng biện pháp “cứng rắn” để chống phá Việt Nam, thì hiện nay, họ đã thay đổi chiến lược, chuyển sang “mềm dẻo”, vừa thúc đẩy quan hệ, hợp tác để lôi kéo, vừa răn đe, gây sức ép để tác động, “chuyển hóa” chế độ chính trị ở Việt Nam theo hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là chính. Những thay đổi đó, do một bộ phận có nhận thức đúng về những thay đổi của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; nhưng cũng có một bộ phận khác, thay đổi để dễ bề thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nhằm lái Việt Nam đi theo quỹ đạo của phương Tây.

 Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để thay đổi “chế độ chính trị” của Việt Nam, phá vỡ quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cam-pu-chia. Vì vậy, họ chủ trương dùng viện trợ kinh tế, cố vấn, chuyên gia trên các lĩnh vực, tác động hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp đến các kế hoạch, chương trình, chiến lược của Việt Nam. Thông qua các định chế quốc tế, họ thâm nhập vào các lực lượng được coi là “cấp tiến”, “dân chủ”, “cải cách” ở nước ta để làm chệch đường lối, chính sách, pháp luật Việt Nam, “làm triệt tiêu các giá trị làm nên chế độ cộng sản”. Theo họ, chừng nào còn tồn tại Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam và chế độ XHCN ở nước ta thì khi đó, vai trò và sứ mệnh xây dựng một thế giới tự do, dân chủ kiểu phương Tây vẫn chưa thành công, và họ chưa thể làm bá chủ thế giới.

Với mục tiêu chiến lược này, phương Tây  đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, thực hiện “ba bước tiến” trên lộ trình “chuyển hóa” Việt Nam. Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, từ đó phát triển kinh tế thị trường TBCN, đẩy nhanh hơn quá trình tư nhân hóa nền kinh tế Việt Nam, làm cho thành phần kinh tế nhà nước mất dần vai trò chủ đạo, dẫn đến chệch hướng XHCN. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để làm suy yếu vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam và làm xói mòn các yếu tố XHCN. Thứ hai, hình thành “xã hội dân sự” ở Việt Nam, tạo môi trường và cơ hội để các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện và hoạt động công khai, gây rối loạn trật tự, an toàn xã hội Việt Nam; làm cho Đảng, Nhà nước ta không thể kiểm soát được tình hình, buộc phải chấp nhận “dân chủ” hoặc tan vỡ do đột biến chính trị - xã hội từ bên trong, với sự hỗ trợ đắc lực của các thế lực phản động từ bên ngoài. Đây là “chìa khóa” để họ thực hiện “chuyển hóa” Việt Nam. Thứ ba, thực hiện “dân chủ hóa” chính quyền các cấp, từ trung ương đến cơ sở; từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an, từng bước gây áp lực làm cho Đảng, Nhà nước ta mất chỗ dựa tin cậy, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, đánh sập chế độ XHCN ở nước ta.

Hiện nay, họ coi “bước một” của “lộ trình” nêu trên cơ bản đã hoàn thành; và cho rằng, chỉ có đi vào Việt Nam bằng con đường hợp tác toàn diện, nhất là hợp tác, đầu tư về kinh tế, đáp ứng nhanh, kịp thời các nhu cầu mà xã hội Việt Nam đang đặt ra, người Việt Nam đang mong muốn, cần đến, thì phương Tây mới có điều kiện, môi trường và cơ hội để thực hiện “diễn biến hòa bình”. Đây là một trong những thủ đoạn mới hết sức tinh vi, thâm độc, chúng ta không thể xem thường. Một số chiến lược gia phương Tây còn cho rằng, lực lượng có tính chất quyết định, làm nòng cốt trong thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay là “những người cấp tiến” trong nội bộ Đảng, bộ máy chính quyền Nhà nước ta. Vì vậy, họ đã và đang tìm mọi cách, kể cả việc chi những khoản tiền lớn để “lôi kéo”, “mua chuộc” những người bất mãn, cơ hội, suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống nhằm xây dựng “đội ngũ mới” (lực lượng ngầm, đối lập trong Đảng và Nhà nước); từ đó, đẩy mạnh việc gieo “mầm mống dân chủ” theo mô hình phương Tây, hình thành các phe phái, khuynh hướng trong nội bộ Đảng, Nhà nước, gây rối loạn xã hội Việt Nam. Mặt khác, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách khuyến khích tham nhũng và lợi dụng việc chống tham nhũng để kích động, gây chia rẽ, tạo sự hoài nghi, mâu thuẫn trong nội bộ Đảng; đối lập Đảng với Nhà nước, Trung ương với các địa phương; chia rẽ Đảng với quần chúng nhân dân. Qua đó, từng bước thực hiện ý đồ “dùng cộng sản lật đổ cộng sản”, làm tê liệt hệ thống chính trị XHCN ở nước ta; tạo mọi điều kiện để các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động độc lập, tách dần sự quản lý của Trung ương đối với các địa phương.

Gần đây, hướng tiếp cận của phương Tây qua một số tổ chức phi chính phủ (NGO) ngày càng lộ rõ mục tiêu chiến lược và ý đồ thâm độc chống phá Việt Nam. Họ đã tung tiền hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các cuộc “cách mạng màu” tại một số nước trên thế giới và đưa các tổ chức này vào Việt Nam hoạt động để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng. Các tổ chức như Quỹ Dân chủ quốc gia (NED) có kế hoạch từ nay đến năm 2020, mỗi năm sẽ đào tạo ít nhất 10 sinh viên Việt Nam tại các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, làm “hạt giống” để đưa về Việt Nam đẩy nhanh quá trình “phương Tây hóa nền văn hóa Việt Nam”; tích cực tuyên truyền về “dân chủ tư sản” và kêu gọi nhân dân hướng tới “xã hội dân sự” theo hình mẫu phương Tây,v.v.

Các thế lực thù địch cũng đặc biệt coi trọng sử dụng phương tiện truyền thông để tuyên truyền, tác động, thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hóa” ở Việt Nam. Vì vậy, phương Tây đã chi những khoản tiền lớn cho đài “Á Châu tự do” (RFA) để nâng cấp hệ thống phát thanh, truyền hình vệ tinh. Đồng thời, đẩy mạnh xâm nhập vào lĩnh vực truyền thông của Việt Nam thông qua hợp tác giáo dục, hội thảo, giao lưu để tác động, làm cho đội ngũ cán bộ thông tin truyền thông Việt Nam có nhận thức và phương pháp tác nghiệp theo kiểu phương Tây; dùng báo chí tác động vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và các tầng lớp người dân Việt Nam theo định hướng của họ.

Cổ xúy cho cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” được phương Tây sử dụng làm chiêu bài để xuyên tạc tình hình, vu cáo Việt Nam thiếu dân chủ, vi phạm nhân quyền, không có tự do tôn giáo... Họ cho rằng: Đảng, Nhà nước ta đối xử không công bằng với đồng bào các dân tộc thiểu số; không quan tâm đến đời sống của đồng bào sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó, họ tìm mọi cách đưa người vào Việt Nam với các danh nghĩa khác nhau để xúc tiến tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin, lôi kéo, hỗ trợ các lực lượng “ngầm” gây rối trên một số địa phương; đồng thời, triệt để lợi dụng vấn đề “tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

 Sau vụ gây rối ở Mường Nhé (tháng 5-2011), bằng nhiều cách, họ “hỗ trợ” nhóm phản động là người Mông ở Tây Nguyên xây dựng lực lượng, chờ cơ hội lập ra cái gọi là “Vương quốc Mông tự do”. Cùng với những việc làm trên, họ còn tài trợ, giúp đỡ, huấn luyện một số cốt cán “Tin lành Đề-ga” ở nước ngoài để đưa về Việt Nam hoạt động thông qua bình phong “tổ chức phi chính phủ”. Những việc làm của họ ít nhiều đã gây mất ổn định an ninh, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân ở một số địa phương.

Dù có che đậy tinh vi đến đâu, bản chất của các thủ đoạn trên là không thay đổi; vẫn chỉ là “bình mới, rượu cũ”. Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch đối với nước ta là thực hiện “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, làm sụp đổ chế độ XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng, đưa Việt Nam theo quỹ đạo TBCN.

Hơn ai hết, Đảng, Nhà nước, quân và dân ta hiểu rất rõ điều đó. Vì vậy, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng trên cơ sở nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là giải pháp có ý nghĩa quyết định để chúng ta làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch. Phải không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, nhất là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, làm cơ sở để lực lượng vũ trang thực sự giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân. Đồng thời, chú trọng các biện pháp nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời phát hiện các hoạt động chống phá và xâm nhập trái phép của bọn phản động, sự móc nối của chúng ở trong và ngoài nước để có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi ý đồ xâm nhập, móc nối, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nước cần bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng hệ thống truyền thông, thông tin đại chúng, đặc biệt là báo điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân, vô hiệu hóa các thông tin bịa đặt, xuyên tạc mà các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá ta. Cần rà soát, điều chỉnh một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu an sinh xã hội, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; không tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Ngoài ra, chúng ta phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, giúp họ nêu cao tinh thần yêu nước, yêu CNXH, đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, có sức “miễn dịch” trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, ngoại giao và quân sự..., tạo ra nội lực bền vững để giữ vững định hướng XHCN trong thực hiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; giữ môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đại tá, PGS, TS. NGUYỄN BÁ DƯƠNG

Phó Viện trưởng Viện KHXHNVQS, Bộ Quốc phòng

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: Hòa bình, phát triển và nhân quyền luôn thể hiện mong muốn chung của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực thực thi các chính sách về quyền con người, bao gồm cả những khuyến nghị từ lần kiểm điểm trước đó.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết