Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

"Đổi mới kinh tế đến mức không thể không thay đổi chế độ chính trị" - luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

“Đổi mới kinh tế đến mức không thể không thay đổi chế độ chính trị” - luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Ba, 27/07/2021, 17:05 (GMT+7)

Công cuộc đổi mới ở nước ta thực chất là một cuộc cách mạng mới, sâu sắc, toàn diện. Nhưng, để thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực cơ hội, thù địch, họ cố tình không thừa nhận và ra sức xuyên tạc về cái gọi là “đổi mới kinh tế đến mức không thể không thay đổi chế độ chính trị”.
Tự do tuyệt đối về tôn giáo - sự đòi hỏi phi lý

Tự do tuyệt đối về tôn giáo - sự đòi hỏi phi lý

QPTD -Thứ Hai, 26/07/2021, 08:50 (GMT+7)

Quyền con người nói chung, quyền “tự do tôn giáo” nói riêng là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ bởi pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Song, lợi dụng quyền tự do tôn giáo để đòi “tự do tuyệt đối về tôn giáo” (tôn giáo đứng ngoài pháp luật) dù mục đích nào cũng đều phi thực tiễn, không thể chấp nhận.
Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

QPTD -Thứ Ba, 20/07/2021, 09:36 (GMT+7)

Lợi dụng việc xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin cho rằng, việc thực hiện Đề án đó là không thực tế; cần phải bác bỏ.
Vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với Quân đội

Vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với Quân đội

QPTD -Thứ Ba, 13/07/2021, 07:57 (GMT+7)

Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam xuyên suốt từ khi thành lập đến nay là thực tiễn sinh động, không thể phủ nhận.
Đảng viên tha hóa không phụ thuộc vào độc đảng hay đa đảng

Đảng viên tha hóa không phụ thuộc vào độc đảng hay đa đảng

QPTD -Thứ Ba, 06/07/2021, 09:27 (GMT+7)

Bất kỳ chế độ xã hội nào cũng có người trong bộ máy công quyền tha hóa quyền lực, vì nó là hiện tượng gắn liền với quyền lực chính trị. Thực trạng ở các nước có chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập cũng có không ít người trong bộ máy công quyền bị tha hóa. 
Không thể phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Không thể phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

QPTD -Thứ Năm, 24/06/2021, 09:55 (GMT+7)

Thực tiễn 35 năm đổi mới đã chứng minh, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước góp phần quan trọng thúc đẩy “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện”1. Đây là điều không thể xuyên tạc, phủ nhận.
Tạp chí Quốc phòng toàn dân với việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tạp chí Quốc phòng toàn dân với việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 21/06/2021, 07:53 (GMT+7)

Trước yêu cầu cao của hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tạp chí đã tập trung tuyên truyền những bài viết có tính chất quảng bá, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng,...
RSF lại xuyên tạc, bôi nhọ trắng trợn tình hình tự do báo chí ở Việt Nam

RSF lại xuyên tạc, bôi nhọ trắng trợn tình hình tự do báo chí ở Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 18/06/2021, 07:15 (GMT+7)

Xuyên tạc tình hình, bôi nhọ tự do báo chí Việt Nam là một chiêu trò luôn được những tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí, nhất là tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) thường xuyên sử dụng.
Bài học về giành và giữ chính quyền của Công xã Pari, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Công xã Pari 1871 là cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lật đổ chính quyền tư sản, tuy chỉ tồn tại 72 ngày (18/3/1871 - 28/5/1871), nhưng đã để lại nhiều bài học sâu sắc đối với giai cấp cần lao và phong trào công nhân, phong trào cộng sản quốc tế.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:24 - 30/07/2021

EUR26,579.9627,963.10

GBP31,210.5432,514.30

USD22,820.0023,050.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:28 - 30/07/2021

HCMSJC56.70057.400
Hà NộiSJC56.70057.420
Đà NẵngSJC56.70057.420