Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Xuyên tạc quan điểm quốc phòng, an ninh của Đảng - thủ đoạn nham hiểm cần bác bỏ

Xuyên tạc quan điểm quốc phòng, an ninh của Đảng - thủ đoạn nham hiểm cần bác bỏ

QPTD -Thứ Năm, 19/05/2022, 08:05 (GMT+7)

Tăng cường quốc phòng, an ninh là yêu cầu tất yếu khách quan, nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, đòi hỏi phải nhận diện và đấu tranh kiên quyết.
Cảnh giác với cái gọi là "nhân danh nhân dân" của các thế lực chống phá

Cảnh giác với cái gọi là “nhân danh nhân dân” của các thế lực chống phá

QPTD -Thứ Sáu, 13/05/2022, 09:32 (GMT+7)

Nói lên tiếng nói của người dân là cách hiệu quả nhất để thuyết phục người nghe. Chính vì thế, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng cái gọi là “nhân danh nhân dân”, “đại diện cho người dân” để xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân thực hiện các mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đây là chiêu trò khá tinh vi, bài bản, đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác để nhận diện và kiên quyết đấu tranh.
Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975

Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975

QPTD -Thứ Năm, 28/04/2022, 13:15 (GMT+7)

Xuyên tạc, phủ nhận Ngày Chiến thắng 30/4/1975 là thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường đẩy mạnh mỗi khi tháng Tư hằng năm về, nhằm hạ thấp tầm vóc, ý nghĩa và giá trị cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng.
"Sa vào chủ nghĩa cá nhân" - sự suy thoái rất nguy hại đối với cán bộ, đảng viên

“Sa vào chủ nghĩa cá nhân” - sự suy thoái rất nguy hại đối với cán bộ, đảng viên

QPTD -Thứ Sáu, 15/04/2022, 08:23 (GMT+7)

Để đấu tranh chống biểu hiện này hiệu quả, cần tiến hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cả tư tưởng, tổ chức, cán bộ; trong đó, nêu cao tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương và tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên là vấn đề căn cơ, cốt lõi, lâu dài
Thủ đoạn bôi nhọ cán bộ - chiêu trò "rượu cũ" nhưng "bình mới" của các thế lực thù địch

Thủ đoạn bôi nhọ cán bộ - chiêu trò “rượu cũ” nhưng “bình mới” của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Năm, 24/03/2022, 08:15 (GMT+7)

Mục đích của họ nhằm hạ uy tín cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ nội bộ, tạo thị phi trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân. Đây là chiêu trò “rượu cũ” nhưng “bình mới” rất nguy hiểm, cần sớm nhận diện và đấu tranh loại bỏ.
Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc về lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 18/03/2022, 07:31 (GMT+7)

Với chủ đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị phát tán nhiều tài liệu xuyên tạc, cho rằng Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là “lạc đường”, đi ngược lại sự phát triển của nhân loại, v.v. Đó là luận điểm phi lý, không có cơ sở khoa học và thực tiễn, cần đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ.
Đấu tranh, bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng

Đấu tranh, bác bỏ luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng

QPTD -Thứ Ba, 15/03/2022, 07:40 (GMT+7)

Đề cao cảnh giác, nhận diện rõ và chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc và hoạt động tự phê bình và phê bình trong Đảng của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
Phải chăng muốn bảo vệ được chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc thì phải liên minh quân sự với một cường quốc

Phải chăng muốn bảo vệ được chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc thì phải liên minh quân sự với một cường quốc

QPTD -Thứ Hai, 07/03/2022, 08:22 (GMT+7)

“Không liên minh quân sự” là quan điểm và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Song, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn dùng mọi thủ đoạn, chiêu trò để hướng lái dư luận, hòng chống phá quan điểm đó, nhất là trong tình hình hiện nay.
Không thể xuyên tạc, phủ nhận tầm vóc, ý nghĩa và giá trị Ngày Chiến thắng 30/4/1975
Xuyên tạc, phủ nhận Ngày Chiến thắng 30/4/1975 là thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường đẩy mạnh mỗi khi tháng Tư hằng năm về, nhằm hạ thấp tầm vóc, ý nghĩa và giá trị cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tuy nhiên, đó chỉ là những tiếng nói lạc lõng.