Bình luận - Phê phán Phòng, chống "DBHB" - "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Gây nhiễu loạn thông tin - chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch

Gây nhiễu loạn thông tin - chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Hai, 18/10/2021, 08:39 (GMT+7)

Những năm gần đây, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt.
Thực tiễn công tác dân vận của Quân đội bác bỏ mọi xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân

Thực tiễn công tác dân vận của Quân đội bác bỏ mọi xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân

QPTD -Thứ Năm, 14/10/2021, 09:37 (GMT+7)

Trải qua các giai đoạn cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn dựa chắc vào nhân dân, giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, chia ngọt, sẻ bùi với nhân dân và được nhân dân tin cậy, chở che, đùm bọc, suy tôn “Bộ đội Cụ Hồ”; xứng đáng là Quân đội của dân, do dân và vì dân.
Thực tiễn đất nước bác bỏ mọi sự xuyên tạc

Thực tiễn đất nước bác bỏ mọi sự xuyên tạc

QPTD -Thứ Sáu, 08/10/2021, 10:13 (GMT+7)

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh (1945 - 2021) dưới sự lãnh đạo của Đảng, bên cạnh thời cơ là thách thức không nhỏ chi phối đến quá trình phát triển của dân tộc; trong đó, nổi lên là sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đối với Đảng, chế độ.
Thực hiện lời Bác Hồ dạy "phải làm sao cho trong Quân đội ta không có tham ô lãng phí"

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “phải làm sao cho trong Quân đội ta không có tham ô lãng phí”

QPTD -Thứ Sáu, 08/10/2021, 08:21 (GMT+7)

“Phải làm sao cho trong Quân đội không có tham ô lãng phí”1 là lời căn dặn không chỉ đơn thuần có ý nghĩa trong đấu tranh chống tham ô, lãng phí trong Quân đội, mà còn có giá trị sâu sắc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội ta. Thực hiện tốt lời Bác dạy là thiết thực góp phần đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.
Tăng cường lực lượng quân đội cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 là chủ trương đúng, việc làm cấp bách và cần thiết

Tăng cường lực lượng quân đội cho Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 là chủ trương đúng, việc làm cấp bách và cần thiết

QPTD -Thứ Sáu, 24/09/2021, 10:01 (GMT+7)

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Quân đội tăng cường lực lượng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống đại dịch là việc làm thiết thực, thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - luận điệu ngày càng trở nên lỗi thời

Phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - luận điệu ngày càng trở nên lỗi thời

QPTD -Thứ Sáu, 10/09/2021, 14:21 (GMT+7)

Thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 không chỉ được Nhân dân ta, Đảng ta nỗ lực phấn đấu để có được mà còn được bạn bè và cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ngay cả những chính phủ cựu thù với chúng ta trước đây cũng đã phải công nhận. Thế nhưng, vẫn có những luận điệu lỗi thời hòng phủ nhận thành quả đó.
Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các bài viết của Người, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các bài viết của Người, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

QPTD -Thứ Ba, 10/08/2021, 07:36 (GMT+7)

Xuyên tạc, bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các bài viết của Người nhằm phủ nhận tư tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, là một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, nêu cao cảnh giác, làm thất bại thủ đoạn đó của họ là vấn đề rất quan trọng.
Phê phán quan điểm "Việt Nam đi theo chủ nghĩa tư bản mới phát triển và phù hợp với xu thế thời đại"

Phê phán quan điểm “Việt Nam đi theo chủ nghĩa tư bản mới phát triển và phù hợp với xu thế thời đại”

QPTD -Thứ Hai, 09/08/2021, 10:05 (GMT+7)

Xem xét cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, chúng ta có đủ các luận cứ xác đáng để khẳng định sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, đầy sáng tạo, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.
Bài học về giành và giữ chính quyền của Công xã Pari, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Công xã Pari 1871 là cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lật đổ chính quyền tư sản, tuy chỉ tồn tại 72 ngày (18/3/1871 - 28/5/1871), nhưng đã để lại nhiều bài học sâu sắc đối với giai cấp cần lao và phong trào công nhân, phong trào cộng sản quốc tế.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:33 - 18/10/2021

EUR25,696.4927,112.98

GBP30,486.1631,759.89

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:25 - 18/10/2021

HCMSJC57.10057.800
Hà NộiSJC57.10057.820
Đà NẵngSJC57.10057.820