Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 22/10/2012, 13:57 (GMT+7)
Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là một bước cụ thể hoá phong trào Thi đua Quyết thắng và phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đang thực hiện trong toàn quân. Đến nay, Phong trào đã khẳng định hiệu quả to lớn và có sức lan toả rộng rãi không chỉ trong các đơn vị quân đội mà ở cả các địa phương, cơ quan, ban, ngành dân - chính - đảng và các đoàn thể xã hội.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), ngày 31-5-2002, Tổng cục Hậu cần đã phát động phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong toàn quân. Qua 10 năm triển khai thực hiện, Phong trào đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi cơ bản diện mạo doanh trại của các đơn vị, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Nổi bật là, hệ thống doanh trại các cấp được quy hoạch theo hướng: cơ bản, thống nhất, hợp lý, phân rõ chức năng các loại hình, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Công tác quy hoạch được gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đúng với Luật Đất đai và quy định của Bộ Quốc phòng. Công tác xây dựng doanh trại đạt nhiều kết quả quan trọng1, tạo sự chuyển biến rõ rệt về số lượng, chất lượng. Các đơn vị đã chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, Quân đội để đầu tư xây dựng, hạn chế thất thoát, lãng phí. Cơ quan chức năng đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành, sửa đổi thiết kế mẫu doanh trại cho các loại hình đơn vị theo hướng: hiện đại, khoa học, bảo đảm tính thống nhất, chính quy và tính thẩm mỹ cao. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, các đơn vị đã tiến hành quy hoạch, xây dựng mới hệ thống cấp điện và quan tâm đầu tư các công trình cấp nước sạch, ưu tiên các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đến nay, toàn quân có trên 78% số doanh trại được sử dụng nước sạch. Đáng chú ý là, các đơn vị đã chú trọng quy hoạch, tăng cường diện tích cây xanh, thảm cỏ, cây cảnh; khu thể thao, giải trí; khu chăn nuôi, tăng gia tập trung; khu vệ sinh...; xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”, khoa học, phù hợp với quy hoạch doanh trại. Công tác sản xuất doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt được quan tâm đầu tư đúng mức, bảo đảm đồng bộ, thống nhất về quy cách, mẫu mã; ý thức, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng được nâng lên…

alt
Doanh trại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu xanh - sạch - đẹp (Nguồn: baobaclieu.vn)
 

Có thể khẳng định: phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” đã góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để có kết quả đó, yếu tố quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự thống nhất về nhận thức và hành động của bộ đội. Cơ quan hậu cần các cấp luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu, thường xuyên chủ động đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy về nội dung, biện pháp, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Phong trào được phát động đúng thời điểm, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành Doanh trại, đáp ứng nhu cầu đang đặt ra ở các đơn vị nên được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm. Công tác tuyên truyền kịp thời, sâu, rộng, tạo sức lan toả lớn; qua đó, khơi dậy được ý thức tự giác, nhiệt tình, trách nhiệm tham gia của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị luôn chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để nâng cao hiệu quả của Phong trào bằng những biện pháp thiết thực, cụ thể…

Thời gian tới, nhu cầu xây dựng doanh trại của các đơn vị còn rất lớn, với yêu cầu cao. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã xác định mục tiêu: “Hoàn thành xây dựng doanh trại cho các trung đoàn, sư đoàn bộ binh đủ quân còn lại, kể cả khối trực thuộc; đồn biên phòng, các trung đoàn, lữ đoàn kỹ thuật đạt 60%, nhà ở cho bộ đội tàu hải quân đạt 50%, nhà ở cho học viên đạt 80-85%; xoá nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng đạt 70%; hỗ trợ nâng cấp sân đường nội bộ, điện hạ thế đạt 70%; đầu tư xây dựng, nâng số đơn vị cơ sở dùng nước sạch lên 80-85%...”. Vì thế, việc tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong toàn quân càng có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của Phong trào; từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác tham gia. Trước hết, các đơn vị cần tập trung quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-BQP, ngày 06-3-2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Về việc tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở các cấp. Tiếp tục duy trì, phát triển Phong trào đi vào chiều sâu, theo hướng: bền vững, thiết thực, hiệu quả; nhất là ở các đơn vị lẻ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các kho, trạm kỹ thuật...

Cơ quan hậu cần, doanh trại các cấp cần tiếp tục giáo dục cho cán bộ trong Ngành làm tốt chức năng tham mưu, theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình liên quan đến Phong trào để chủ động đề xuất nội dung và giải pháp đẩy mạnh Phong trào, phù hợp với điều kiện đầu tư, bảo đảm của Quân đội và khả năng của từng đơn vị. Các đơn vị cần coi trọng khắc phục những mặt hạn chế, như: chưa chủ động, sáng tạo trong việc hướng dẫn tổ chức thực hiện; sự phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan chức năng với đơn vị triển khai thực hiện có lúc còn chậm, lúng túng...

2. Các đơn vị tập trung nâng cao tiến độ hoàn thành công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý đất quốc phòng theo hướng: chất lượng, chính quy, ổn định lâu dài, phù hợp với điều kiện địa hình, thời tiết. Từng đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương giải quyết triệt để các tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng, đẩy mạnh hợp thức hoá đất quốc phòng đúng pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng; quản lý chặt chẽ hồ sơ, ranh giới, diện tích đã được xác định. Phấn đấu đến năm 2015, 100% các đơn vị có quy hoạch tổng thể doanh trại được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt và cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở doanh trại trong toàn quân.

3. Cục Doanh trại chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh thiết kế mẫu thống nhất các loại hình doanh trại: tiểu đoàn bộ binh, đồn biên phòng, kho, trạm... Công tác xây dựng cơ bản phải tiến hành đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về trình tự thủ tục, tuân thủ mẫu thiết kế, phù hợp với địa hình, thời tiết, gắn với cảnh quan môi trường, đảm bảo tính chính quy, đồng bộ, chất lượng và thẩm mỹ. Sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa doanh trại; gắn đầu tư xây dựng công trình doanh trại với công tác quản lý, sử dụng đúng công năng nhà, công trình và trang thiết bị. Kết hợp xây dựng với thường xuyên quan tâm duy tu, bảo trì, bảo dưỡng doanh trại, nhằm giữ gìn và nâng cao tuổi thọ công trình; xây dựng hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải hợp vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường.

4. Các đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, bảo đảm điện, nước. Cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh thiết kế mẫu doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt theo hướng: bền đẹp, đồng bộ, thống nhất, chính quy, thuận tiện trong sử dụng. Duy trì nền nếp đăng ký thống kê, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong việc bảo quản, sửa chữa doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt. Đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, nước sạch theo quy hoạch; nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời và các loại năng lượng khác ở các đơn vị có điều kiện; sử dụng hợp lý các nguồn nước cho sinh hoạt và tăng gia sản xuất, bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

5. Ngành Doanh trại phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên; tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động xây dựng, sửa chữa công trình, kiểm tra, kiểm kê doanh cụ... Các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng, sửa chữa nâng cấp doanh trại, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm khí hậu, thuỷ văn vùng, miền, địa bàn đóng quân. Bên cạnh đó, cần tăng cường huy động các nguồn lực tại chỗ, sự giúp đỡ, hỗ trợ của địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp làm cho Phong trào tiếp tục phát triển nhanh, vững chắc, đạt hiệu quả thiết thực.

6. Các đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Phong trào, xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hằng năm, các cấp thực hiện tốt việc tổ chức thi, kiểm tra công tác “xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong các đơn vị thuộc quyền. Tăng cường tổ chức xây dựng mô hình điểm, tổ chức tham quan, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay cho các đơn vị học tập, vận dụng, rút kinh nghiệm. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác. Chú trọng thực hiện tốt việc đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt, thúc đẩy Phong trào ngày càng phát triển; đồng thời, khắc phục kịp thời hiện tượng nặng về phô trương, hình thức, ít hiệu quả ở một số đơn vị.

  Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của Phong trào trong giai đoạn mới, cấp ủy và chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, giáo dục, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện với những nội dung, giải pháp thiết thực, phù hợp. Với chức năng là cơ quan tham mưu, ngành Doanh trại cần chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức, hướng dẫn đơn vị thực hiện, bảo đảm cho Phong trào phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN VĨNH PHÚ

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

                  

1 - Trong 10 năm qua, toàn quân đã xây dựng doanh trại trong các trung đoàn đủ quân đạt 83%, đồn biên phòng đạt 55%, trên 70% các Sư đoàn Phòng không - Không quân và 77% các học viện, nhà trường; sửa chữa 6,7 triệu m2 nhà và công trình; nâng cấp gần 6,5 triệu m2 sân, đường nội bộ...

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:13 - 14/07/2020

HCMSJC50.17050.530
Hà NộiSJC50.17050.550
Đà NẵngSJC50.17050.550

Thời tiết