Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 11/01/2021, 14:22 (GMT+7)
Toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021

Năm 2020, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những mục tiêu, yêu cầu mới rất cao và có không ít khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, với kết quả cao hơn năm 2019, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Quang cảnh Hội nghị Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021

Nổi bật là, toàn quân luôn sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động, nhạy bén làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Mặc dù thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng toàn quân đã nêu cao ý thức chính trị, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X được triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế; huấn luyện, giáo dục - đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. “Năm kỷ luật, kỷ cương” được triển khai nghiêm túc, trên tất cả các mặt công tác, đồng bộ trong các cơ quan, đơn vị. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt kết quả tích cực. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội được nâng lên. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu với nhiều sáng kiến và thích ứng linh hoạt để triển khai các hoạt động trong năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế.

Quân đội tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xung kích, nòng cốt thực hiện “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ cứu nạn và đại dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; chủ động đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ Quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 747-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, thực sự mẫu mực, tiêu biểu, tạo sự lan tỏa  trong toàn Đảng; đóng góp nhiều ý kiến có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, v.v. Cùng với đó, các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành tích cực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo; tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015 - 2020, làm điểm cho toàn quốc; tham gia tích cực hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 20201, tạo không khí phấn khởi, tự hào, niềm tin vững chắc cho toàn quân, toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những kết quả, thành tích toàn quân đạt được trong năm 2020 là rất quan trọng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Chất lượng huấn luyện, diễn tập có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác nắm, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, còn xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Giải quyết tồn đọng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng và triển khai một số dự án, đề án còn chậm, v.v. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan; trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp kịp thời khắc phục.

Năm 2021, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn giữ vai trò chủ đạo ở khu vực và trên thế giới, song dự báo tình hình sẽ có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất trắc, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, xung đột dân tộc, sắc tộc, chiến tranh cục bộ, tấn công mạng và thách thức an ninh phi truyền thống gay gắt hơn. Cộng đồng ASEAN tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức mới, nhất là giải quyết vấn đề chủ quyền biên giới, biển, đảo. Đối với nước ta, đây là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, nhất là đại dịch Covid-19. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội với thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, v.v. Trước tình hình đó, toàn quân cần quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nêu cao trách nhiệm chính trị, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với kết quả cao hơn năm 2020, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Trước hết, tăng cường cảnh giác, thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động xử lý thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Toàn quân, trước hết là cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác và sớm tình hình, nhất là ở tầm chiến lược, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có chủ trương, sách lược linh hoạt, đúng đắn, phù hợp, chủ động hóa giải các tranh chấp, mâu thuẫn, bất đồng, khác biệt; ngăn ngừa, triệt tiêu nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Trong bối cảnh nguy cơ, thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng và nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, biến động nhanh, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, nắm tình hình; tập trung nghiên cứu, đánh giá, dự báo sâu ở tầm chiến lược, nhất là về đối tượng, đối tác, hình thái chiến tranh và những điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, các nước trong khu vực. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận; xây dựng Quân đội nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, v.v. Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là những tư duy, quan điểm mới, chủ trương, giải pháp chiến lược. Đồng thời, tích cực tham mưu triển khai thực hiện thắng lợi các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án, luật đã ban hành và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn quân nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án, kế hoạch tác chiến sát với tình hình thực tiễn; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ biên giới, vùng biển, vùng trời, nội địa, địa bàn trọng điểm và không gian mạng, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Chú trọng làm tốt công tác trao đổi thông tin, xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, phòng, chống khủng bố, bạo loạn, lật đổ, trấn áp tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, hành động xâm phạm chủ quyền của nước ngoài, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trước mắt, phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các sự kiện quan trọng của đất nước.

Hai là, chủ trì phối hợp, tham mưu, phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước. Trong đó, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, cốt lõi là xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ gắn với thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chiến lược quân sự, quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Quốc phòng, Luật Biên phòng Việt Nam, v.v. Chú trọng tham mưu cho các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; rà soát kiện toàn hội đồng, ban chỉ đạo về quân sự, quốc phòng ở các cấp, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành sau đại hội đảng và bầu cử Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn kết chặt chẽ với thế phòng thủ quân khu. Tích cực chỉ đạo xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nhất là dân quân biển, thường trực và lực lượng động viên khẩn cấp. Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý về quốc phòng; chủ động rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với thẩm định chặt chẽ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương giai đoạn 2021 - 2030. Toàn quân phát huy hơn nữa chức năng “đội quân công tác”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tiến hành công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo; phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương. Đồng thời, xung kích phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, với tinh thần “Ở đâu có gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”; củng cố, phát triển các khu kinh tế - quốc phòng; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là trên các tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm, chiến lược, làm nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung, giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nhằm đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa Quân đội, đảm bảo đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất cao. Vấn đề trước hết và quan trọng hàng đầu phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Các cơ quan, đơn vị nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, lý tưởng, mục tiêu chiến đấu, bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua Quyết thắng, coi đây là giải pháp nền tảng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Mặt khác, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh với biểu hiện phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đảm bảo toàn quân là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đã đạt được, ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm 2021, toàn quân đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức biên chế; huấn luyện, đào tạo; chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành mục tiêu tổ chức lực lượng Quân đội đến năm 2021 theo Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, hoàn chỉnh Đề án tổ chức Quân đội trong tình hình mới; xác định tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại; nghiên cứu bổ sung lực lượng, trang bị, phương tiện đảm bảo ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, v.v. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện chiến đấu, nhất là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với sự phát triển tư duy của Đảng về quân sự, quốc phòng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại và “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Thực hiện huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống tác chiến; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật. Chú trọng huấn luyện khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị hiện đại; huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng cơ động, tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, bảo vệ biển, đảo, tác chiến không gian mạng trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp. Chủ động, linh hoạt kết hợp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với phòng, chống đại dịch Covid-19; thực hiện tốt năm chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả diễn tập, hội thao, hội thi ở trong nước, khu vực và quốc tế”. Các học viện, nhà trường Quân đội tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số; tập trung triển khai xây dựng một số học viện, nhà trường theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư”; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Toàn quân tiếp tục triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Quyết tâm giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn trong huấn luyện và giao thông, nhất là các vụ việc nghiêm trọng; xử lý dứt điểm tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, trước hết ở cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác: hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, kế hoạch và đầu tư, tài chính, tư pháp, cơ yếu, khoa học và công nghệ quân sự,… đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bốn là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, toàn quân chủ động quán triệt, triển khai thực hiện hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, với phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”. Trong đó, chú trọng thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương thực chất, ổn định, hiệu quả cao; ưu tiên quan hệ, hợp tác với các nước có biên giới liền kề, các nước lớn, các nước trong Cộng đồng ASEAN, bạn bè truyền thống. Đồng thời, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước có tiềm năng, tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy chiều sâu quan hệ, gia tăng đan xen lợi ích chiến lược với các nước, v.v. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, chấp hành nghiêm đường lối, nguyên tắc, phương châm đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động gắn kết hoạt động hội nhập, đối ngoại quốc phòng với các lĩnh vực khác, đảm bảo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, với hình thức, biện pháp phù hợp. Trước mắt, đẩy mạnh thực hiện Đề án “Hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên; chủ động tham gia các diễn đàn quân sự, quốc phòng, diễn tập trong lĩnh vực nhân đạo, tìm kiếm, cứu nạn; giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị với Trung Quốc, Lào và Campuchia; chuẩn bị mọi mặt để đưa Đội Công binh và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Xu-đăng, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Năm là, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vậy, cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội tuyệt đối trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, đảm bảo cho Đảng bộ Quân đội luôn gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, nâng cao tính chiến đấu; tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, v.v. Thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương; bổ sung, ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và tới đây là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc hơn nữa tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội các cấp đã đề ra.

Năm 2021, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, nặng nề hơn. Phát huy kết quả của đại hội đảng các cấp và thành công trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, toàn quân tiếp tục nêu cao trách nhiệm chính trị, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tướng NGÔ XUÂN LCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
______________

1 - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:47 - 17/05/2021

EUR27,116.3228,532.95

GBP31,681.0833,004.38

USD22,910.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/05/2021

HCMSJC56.05056.400
Hà NộiSJC56.05056.420
Đà NẵngSJC56.05056.420