Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Ba, 20/09/2016, 07:23 (GMT+7)
Tăng cường phối hợp giữa dân quân tự vệ với các lực lượng theo Nghị định 133 của Chính phủ

Dân quân tự vệ là thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, là một lực lượng chủ yếu bảo vệ cấp ủy, chính quyền và tính mạng, tài sản của nhân dân ở địa phương, cơ sở. Vì vậy, tăng cường phối hợp giữa dân quân tự vệ với các lực lượng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ được xác định là nội dung quan trọng và phải được tiến hành thường xuyên.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên kiểm tra công tác huấn luyện đối với dân quân biển thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: qdnd.vn)

Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc Nghị định 74/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng (gọi tắt là Nghị định 74), những năm qua, Cục Dân quân tự vệ đã phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương xây dựng quy chế phối hợp, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nổi bật là, Cục đã chủ động phối hợp với Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và cơ quan quân sự, công an cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở phối hợp với công an cấp xã xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì nghiêm chế độ giao ban, trao đổi thông tin giữa các lực lượng ở cơ sở theo định kỳ và đột xuất; kịp thời rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp hoạt động để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 74 của Chính phủ, lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực phối hợp với lực lượng công an cấp xã tuần tra, canh gác, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; ổn định các khu vực xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, v.v. Trên khu vực biên giới đất liền, lực lượng dân quân tự vệ đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới, vượt biên, xâm canh, xâm cư, khai thác tài nguyên trái phép, v.v. Cùng với đó, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực làm công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên tuyến biên giới, nhất là ở các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa. Năm 2015, có 4.576 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia phối hợp với Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới đất liền và đã thực hiện 1.476.378 ngày công. Dân quân tự vệ còn tích cực phối hợp với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Trong đó, đã xuất hiện các mô hình tiêu biểu, những “điểm sáng” về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, như: “Tổ dân quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn thôn, xóm” ở Bắc Ninh; “Nữ dân quân tham gia giải quyết điểm nóng” ở Bến Tre; “Dân quân hành quân dã ngoại làm công tác dân vận” ở Tây Ninh và Đồng Tháp, v.v.

Thực tiễn triển khai Nghị định 74 cho thấy còn tồn tại một số bất cập cần được khắc phục và bổ sung, sửa đổi văn bản cho phù hợp với tính chất nhiệm vụ của dân quân tự vệ trong hoạt động phối hợp với các lực lượng ở cơ sở. Theo đó, ngày 28-12-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133/2015/NĐ-CP, Quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng (gọi tắt là Nghị định 133) để thay thế Nghị định 74. Sau khi Nghị định 133 được ban hành, Cục Dân quân tự vệ đã phối hợp với Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) rà soát, chỉnh sửa quy chế phối hợp giữa 03 cơ quan để tăng cường công tác chỉ đạo bảo vệ an ninh trật tự và công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Dưới sự phối hợp chỉ đạo đó, đến nay, đã có 32/63 đơn vị cấp tỉnh tổ chức ký quy chế phối hợp giữa 02 cơ quan (bộ chỉ huy quân sự tỉnh với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn), 15/63 đơn vị cấp tỉnh tổ chức ký quy chế phối hợp giữa 03 cơ quan (bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn). Lực lượng Công an đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 48/CT-TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tuy nhiên, việc quán triệt, tuyên tuyền về công tác quốc phòng, an ninh ở một số địa phương, cơ sở còn hạn chế. Cá biệt, ở một số địa phương, việc xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng chất lượng chưa cao, còn mang tính hình thức; việc phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự, công an với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, đoàn thể cấp xã trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn có lúc còn lúng túng, v.v.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng theo Nghị định 133 của Chính phủ, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành về đường lối, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh của Đảng. Trước tình hình an ninh trên tuyến biên giới đất liền, biển, đảo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, đỏi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương cần tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và các văn bản pháp luật quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Trong đó, tập trung quán triệt sâu những nội dung của Nghị định 133 về nhiệm vụ, chức năng của từng lực lượng và quy định phối hợp giữa các lực lượng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

Hai là, nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động của dân quân tự vệ trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo. Trong bảo vệ biên giới đất liền, dân quân tự vệ cần tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan bằng những nội dung, biện pháp cụ thể trong bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ biên giới, vượt biên, nhập cư, cư trú trái phép; chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vũ khí, chất cháy, chất nổ, ma túy, văn hóa phẩm độc hại qua biên giới, v.v. Trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, dân quân tự vệ biển cần phối hợp với các đơn vị Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, lực lượng liên quan và ngư dân trong việc theo dõi nắm tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự, các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; tham gia tuần tra, ngăn chặn, xua đuổi, bắt giữ người, phương tiện, tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam; bảo vệ ngư dân, ngư trường và tài nguyên biển.

Ba là, tích cực tham gia phối hợp trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng liên quan thường xuyên nắm tình hình an ninh, trật tự; trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan cho ban chỉ huy quân sự và công an cấp xã; tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu theo quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Các phương án, kế hoạch phải được xây dựng cụ thể, dự kiến nhiều tình huống và chú ý việc phân công và giao nhiệm vụ cho từng lực lượng theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định; tuyệt đối không sử dụng dân quân tự vệ trực tiếp trấn áp, bắt giữ người trái phép hoặc thu giữ, phá hoại tài sản của công dân.

Trong trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các đơn vị Quân đội, Công an trên địa bàn và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo cơ quan quân sự cấp trên, phối hợp với công an cấp xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bốn là, chủ động phối hợp làm tốt công tác bảo vệ, phòng, chống cháy rừng. Trong công tác bảo vệ rừng, dân quân tự vệ chủ động phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và lực lượng liên quan tham gia tuần tra, canh gác, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tài nguyên rừng, vận chuyển, mua bán trái phép động vật rừng; tham gia cùng các lực lượng tại các trạm chốt cửa rừng. Đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế phối hợp giữa cơ quan quân sự với công an cấp xã, kiểm lâm, chủ rừng để xây dựng kế hoạch, phương án về phòng, chống cháy rừng; tích cực tham gia chữa cháy rừng, tránh tình trạng quy chế chỉ mang tính hình thức, thiếu cụ thể, không phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội và an ninh, trật tự của địa phương, cơ sở. Cùng với đó, dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp với các lực lượng, nhất là công an cấp xã, lực lượng vũ trang địa phương đóng quân trên địa bàn để tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác có liên quan.

Năm là, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công an cấp xã có chất lượng tổng hợp cao, nhất là chất lượng về chính trị. Theo đó, trước hết cần xây dựng hai lực lượng này có bản lĩnh chính trị, độ tin cậy về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn,... đảm bảo thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương, cơ sở. Muốn vậy, cơ quan quân sự các cấp cần phải quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập cho lực lượng dân quân tự vệ; đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, ngành, đoàn thể, công an cấp xã và các lực lượng có liên quan những kiến thức cần thiết trong xử lý các tình huống về quốc phòng và an ninh xảy ra trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các vụ việc nảy sinh ngay từ cở sở. Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm trong hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Nghị định 133 của Chính phủ đã khẳng định vai trò quan trọng của dân quân tự vệ trong việc phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần tổ chức quán triệt kỹ và triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo nâng cao hiệu quả phối hợp, góp phần xây dựng từng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN DUY NGUYÊN, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ

Ý kiến bạn đọc (0)

Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước
Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:34 - 20/05/2018

EUR26655.9726974.6

GBP30370.730857.53

USD2274522815

Giá vàng

Cập nhật : 09:16 - 19/05/2018

HCMSJC36.55036.750
Hà NộiSJC36.55036.770
Đà NẵngSJC36.55036.770

Thời tiết