Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Chủ Nhật, 06/12/2015, 15:01 (GMT+7)
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, nên những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đưa công tác này vào nền nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, cần thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực cho toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX  tại Hà Nội (ngày 01-7-2015)
(Ảnh: qdnd.vn)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng công tác thi đua, khen thưởng. Người khẳng định:“Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”1. Thực tiễn cách mạng đã chỉ rõ: tổ chức tốt phong trào thi đua sẽ lựa chọn đúng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xứng đáng để khen thưởng; ngược lại, khen thưởng đúng người, đúng việc sẽ là cơ sở để động viên, thúc đẩy phong trào thi đua, khơi dậy được lòng yêu nước, ý thức tự giác, tự lực tự cường, sức sáng tạo, ý chí quyết tâm của toàn dân, toàn quân để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đề ra chủ trương lãnh đạo đúng đắn, kịp thời đối với công tác thi đua, khen thưởng, vì thế đã phát huy vai trò động lực của công tác này, đưa phong trào hành động cách mạng lên tầm cao mới để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn.

Trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng của Bác, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội luôn gắn bó chặt chẽ với công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai có chiều sâu và có sức lan tỏa rộng lớn. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, với nhiều cách làm sáng tạo.

Những năm vừa qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội được triển khai ở tất cả các cấp, gắn kết chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, các phong trào, cuộc vận động, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động. Qua đó, thiết thực góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội luôn hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Những nét nổi bật là:

Với tinh thần “Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, có lệnh là lên đường chiến đấu được ngay, đã ra quân là đánh thắng”, phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và nhân dân, nhất là trên các tuyến biên giới, biển đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn, gian khổ. Quân đội luôn là lực lượng chủ lực trong tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ gìn và làm sáng đẹp hơn hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Dù thuận lợi hay trong khó khăn gian khổ, Quân đội luôn khẳng định và xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, phong trào Thi đua Quyết thắng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn chặt với từng lĩnh vực công tác, phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của mỗi loại hình cơ quan, đơn vị trong toàn quân và đạt hiệu quả thiết thực. Từ phong trào Thi đua Quyết thắng, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ và lòng quả cảm của "Bộ đội Cụ Hồ" - hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó là những gương sáng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những tập thể, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm "4 cùng", mang ánh sáng văn hóa của Đảng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, hướng dẫn đồng bào xây dựng nếp sống mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từ bỏ hủ tục, được nhân dân quý mến gọi tên "Bộ đội của bản", "Người con của buôn làng", "Thầy giáo mang quân hàm xanh". Nhiều gương sáng cán bộ, chiến sĩ Quân đội trắng đêm cùng dân gặt lúa chạy lũ, ngăn dòng nước lũ, không ngại hy sinh, vượt qua sóng gió, khói lửa, cứu người, cứu tài sản nhà nước và nhân dân, cứu rừng. Trong đó, tấm gương về tinh thần tận tụy, gắn bó máu thịt với dân, hết lòng vì nhân dân, như: Đội trưởng Tàu thuyền Đồn Biên phòng Cát Bà (Hải Phòng) cứu 12 người dân bị chìm tàu trong cơn bão số 8 (năm 2012); Đội 3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) chăm sóc, nuôi dưỡng 3 cháu nhỏ đồng bào Vân Kiều mồ côi; cán bộ, chiến sĩ Công binh cứu sống công nhân bị sập hầm thủy điện tại Đạ Dâng (Lâm Đồng) tháng 12-2014 là những minh chứng điển hình. Và gần đây nhất, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã không quản mưa to, lũ cuốn, đất đá sạt lở, cứu tính mạng, tài sản của nhân dân Quảng Ninh trước cơn mưa lũ lịch sử,… để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Trong Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn quân tham gia thực hiện tốt cả 5 nhóm nội dung và 19 tiêu chí, với trên 2 triệu ngày công, ủng hộ trên 1.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Bởi thế, Quân đội đã làm tròn trách nhiệm là đơn vị điểm khối các bộ, ngành Trung ương trong phong trào thi đua đầy ý nghĩa này.

Không những anh dũng trong chiến đấu, gương mẫu trong công tác, mà thông qua phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân của Quân đội đã trở thành gương điển hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, với hàng vạn công trình trọng điểm về giao thông, thủy điện, thủy lợi, y tế, giáo dục, phục vụ dân sinh được các đơn vị kinh tế - quốc phòng thi công ghi dấu ấn trên khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài. Trong đó, điển hình là Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Binh đoàn 18, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân), v.v. Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đội 5 năm qua tiếp tục tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", làm phong phú và đóng góp tích cực vào kết quả của phong trào Thi đua yêu nước của toàn quốc.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội đã nhiều đổi mới, sáng tạo, thực sự là động lực to lớn, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng vẫn còn một số hạn chế, như: một số đơn vị phong trào phát triển chưa đồng đều, thiếu chiều sâu, chưa thực sự vững chắc; hiệu quả của từng nội dung, mục tiêu thi đua chưa tạo sự chuyển biến căn bản trong thực hiện “một tập trung, ba khâu đột phá”; chưa khắc phục được tình trạng mất an toàn trong huấn luyện. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao, làm hạn chế tác dụng của phong trào. Một số đơn vị xét, đề nghị khen thưởng chưa kịp thời, còn biểu hiện khen thưởng tràn lan, khen thưởng cao hơn thành tích, v.v.

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển, yêu cầu ngày càng cao. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần phát huy kết quả của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX, nhất là những bài học kinh nghiệm được đúc kết, tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng lên một bước mới, đảm bảo thực chất, vững chắc, phát triển rộng khắp, có chiều sâu, thực sự là động lực góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng, phát huy vai trò của hội đồng (tổ) thi đua - khen thưởng các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự phát triển bền vững của công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo cho phong trào Thi đua Quyết thắng hoạt động đúng hướng, hiệu quả. Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp và lực lượng tiến hành, làm cho phong trào ngày càng phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục biểu hiện tự phát, nhỏ lẻ, thời vụ và bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, làm tốt việc tuyên truyền, giáo dục vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Phong trào thi đua chỉ có thể phát triển mạnh mẽ, vững chắc, mang lại hiệu quả thiết thực trên cơ sở ý thức tự giác của quần chúng. Bởi vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn để mọi người thống nhất nhận thức: thi đua làm cho tổ chức, cá nhân tiến bộ hơn, nhiệm vụ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm; hiệu quả từ thi đua gắn với lợi ích của chính họ. Trong đó, cần coi trọng tuyên truyền, giáo dục gương người tốt, việc tốt như lời dạy của Bác Hồ: "Lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới"2. Thực tiễn cho thấy, càng trong khó khăn, thử thách, nếu có sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm thi đua thì sẽ xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, độc đáo, hiệu quả, khi đó bất kỳ khó khăn, thử thách nào cũng sẽ vượt qua.

Ba là, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội phải được tổ chức chặt chẽ, khoa học và thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo. Thi đua là phong trào hành động cách mạng của quần chúng có lãnh đạo, chỉ đạo và phải được tổ chức một cách khoa học. Qua đó, mọi tiềm năng và thế mạnh sẽ được khơi dậy, sức mạnh của quần chúng sẽ được phát huy cao độ, tạo ra sức mạnh mới - sức mạnh của tập thể, sức mạnh của cộng đồng. Tính khoa học được thể hiện ở việc tổ chức thi đua có trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào những khâu yếu, việc khó; ở sự kết hợp sáng tạo cả về nội dung, hình thức và biện pháp, tạo ra sự phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, chức năng hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và từng ngành, từng lĩnh vực hoạt động; phù hợp với nguyện vọng, tình cảm, tâm lý của mọi người; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào, các cuộc vận động lớn, như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Toàn quân tham gia xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, nhất là Chỉ thị 03-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,v.v. Có như vậy mới đảm bảo cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, có sức sống lâu bền, thực sự lôi cuốn cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua.

Bốn là, chủ động, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thi đua Quyết thắng trong Quân đội là việc làm thường xuyên, qua đó làm xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phải được lựa chọn đúng, chăm lo bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng. Giá trị và sức sống của phong trào thi đua chính là góp phần làm cho những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến ngày càng nảy nở, làm cho mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là những bông hoa đẹp, cả nước ta là một rừng hoa đẹp, như Bác Hồ đã dạy; từ đó, thi đua sẽ thực sự có sức thuyết phục, lôi cuốn được các tập thể, cá nhân khác học tập, làm theo.

Năm là, luôn gắn chặt giữa thi đua và khen thưởng; thi đua là cơ sở, căn cứ, tiêu chí của khen thưởng; khen thưởng là điều kiện, là động lực để thúc đẩy phong trào thi đua. Việc biểu dương, khen thưởng phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, có sự vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị; chú trọng tính chính xác trong khen thưởng, khen đúng người, đúng việc; coi trọng khen thưởng từng mặt, khen thưởng đột xuất, quan tâm làm tốt việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác ở những nơi khó khăn, gian khổ, biên giới, hải đảo. Kiên quyết đấu tranh phê phán, khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là bệnh thành tích, bởi đây là lực cản lớn nhất của thi đua, khen thưởng.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn quân cần tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng lên một tầm cao mới. Trong đó, tập trung hướng vào quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
C
hủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng
_______________

1 - Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Đảng, Bác Hồ với thi đua yêu nước và công tác Thi đua - Khen thưởng, Nxb Lý luận chính trị, H. 2009, tr. 264.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr.672.

Ý kiến bạn đọc (0)

Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước
Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:44 - 23/05/2018

EUR26721.1127040.53

GBP30319.0930805.11

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 15:08 - 22/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết