Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Bảy, 16/01/2016, 11:14 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội đảng các cấp, chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần năm 2016

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2016, toàn quân, trong đó nòng cốt là ngành Hậu cần, cần quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp và bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở đó, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đã xác định.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng cục Hậu cần chụp ảnh lưu niệm cùng các
đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng bộ
Quân đội lần thứ X. (Ảnh: qdnd.vn)

Trong năm qua, với sự nỗ lực của toàn quân, công tác hậu cần quân đội đã đạt được kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và lộ trình thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hậu cần tiếp tục được nâng lên, đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất; đời sống bộ đội giữ vững ổn định; hoạt động bảo đảm có nhiều đổi mới; chế độ công tác ngày càng nền nếp, chính quy, v.v. Đặc biệt, Ngành đã bảo đảm tốt nhu cầu hậu cần cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước (A40, A70), được Chính phủ và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Năm 2015, Tổng cục Hậu cần và cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp trong toàn quân cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng, tạo cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần trong thời gian tới.

Năm 2016 là năm đầu toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội tiếp tục có sự phát triển, yêu cầu cao. Toàn quân phải triển khai nhiều nhiệm vụ, nội dung công tác quan trọng; nhu cầu bảo đảm hậu cần tăng mạnh, nhất là bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc. Nền kinh tế đất nước mặc dù khởi sắc, nhưng dự báo còn không ít khó khăn, thách thức; ngân sách bảo đảm tuy có tăng, nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu; tình hình thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ khó lường, v.v. Trước bối cảnh đó, các đơn vị trong toàn quân, trước hết là ngành Hậu cần cần nắm vững chủ trương, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các mặt công tác, tạo bước đột phá trong hoạt động bảo đảm hậu cần; trong đó, chú trọng làm tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tổ chức quán triệt và khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần đã được xác định trong nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, gắn với nội dung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 623. Đây là một nội dung trọng tâm trong công tác hậu cần năm 2016. Cơ quan hậu cần các cấp cần chủ động nắm vững tình hình mọi mặt, tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt chủ trương, quan điểm, mục tiêu hậu cần được xác định trong các nghị quyết bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của từng đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị cần gắn việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2016 với thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch, chương trình hành động nêu trên để nhanh chóng, thiết thực đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống.

Hai là, tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất; ưu tiên đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, ở các khu vực trọng điểm, địa bàn khó khăn, dễ bị chia cắt; đồng thời, sẵn sàng giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và những diễn biến phức tạp của tình hình, các đơn vị phải chủ động chuẩn bị chu đáo mọi mặt hậu cần, sẵn sàng đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Theo đó, cơ quan hậu cần các cấp cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện văn kiện hậu cần tác chiến, kế hoạch hiệp đồng hậu cần theo nhiệm vụ A…, phù hợp với điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến và sự phát triển của tình hình. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, luyện tập, diễn tập bảo đảm hậu cần theo các phương án, kế hoạch đã xác định, v.v. Các cơ quan của Tổng cục Hậu cần tiếp tục phối hợp, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ dự trữ quốc gia cho quốc phòng; báo cáo Bộ để bổ sung, bảo đảm đủ lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần sẵn sàng chiến đấu ở các cấp và chỉ đạo đẩy nhanh việc bảo đảm đồng bộ trang bị, vật chất hậu cần dã ngoại cho các đơn vị theo kế hoạch, v.v. Các cơ quan, đơn vị, nhất là hậu cần các quân khu và cơ quan quân sự địa phương tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hậu cần khu vực phòng thủ. Trong đó, chú trọng quy hoạch chi tiết xây dựng thế trận hậu cần khu vực phòng thủ; hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp, cơ chế huy động nguồn lực tại chỗ cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác hậu cần năm 2016. Toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần “tự lực, tự cường”, phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn tại chỗ, chú trọng phát huy hiệu quả của phương thức bảo đảm vật chất hậu cần trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xã hội hóa một số mặt công tác hậu cần. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm…, nhằm nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Công tác quân nhu tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm ăn, mặc của bộ đội. Theo đó, các đơn vị cần tăng cường các biện pháp khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm ổn định, vững chắc, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, kết hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm xay xát, chế biến; tăng cường cải tiến, chế biến nâng cao chất lượng bữa ăn, kiên quyết không để đời sống bộ đội giảm sút. Cục Quân nhu tiếp tục chỉ đạo thực hiện xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội và bổ sung, thay thế đồng bộ trang bị nhà ăn, nhà bếp, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lò hơi cơ khí cho các đơn vị theo kế hoạch, v.v. Mặt khác, chủ động tạo nguồn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng; trước mắt, ưu tiên bảo đảm tốt cho đón nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2016.

Phát huy kết quả đạt được, toàn quân tích cực củng cố, nhân rộng các mô hình tăng gia sản xuất ở 3 cấp theo hướng toàn diện, bền vững, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của đơn vị (kể cả bếp ăn thực hiện xã hội hóa). Trong đó, chú trọng phát triển tăng gia sản xuất ở cấp tiểu đoàn; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; triển khai tăng gia sản xuất tại các căn cứ hậu cần, gắn tăng gia sản xuất với tham gia phát triển kinh tế địa phương nơi đóng quân, nhất là ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, v.v. Toàn quân phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu tăng gia sản xuất xác định trong Chỉ lệnh công tác Hậu cần năm 2016 của Bộ Quốc phòng, thiết thực cải thiện đời sống bộ đội.

Ngành Doanh trại tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại; tích cực triển khai các công trình, dự án đã được phê duyệt; tăng cường quản lý, giám sát tiến độ và chất lượng xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Theo chỉ đạo của Bộ, năm 2016, tập trung ngân sách đầu tư xây dựng đồng bộ doanh trại cho các đơn vị theo mẫu mới; ưu tiên các công trình chuyển tiếp, hoàn thành dứt điểm trong năm 2016 và 2017; các công trình thuộc danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng giai đoạn 2015 - 2016; công trình nước sạch sinh hoạt, v.v. Hậu cần các cấp cần chủ động tạo nguồn và có biện pháp bảo đảm đủ tiêu chuẩn điện, nước, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt cho bộ đội, nhất là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Toàn quân tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp doanh trại, tạo cảnh quan môi trường, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, nâng cao điều kiện sinh hoạt của bộ đội.., phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác doanh trại theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 6231. Cùng với đó, ngành Doanh trại tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị, đẩy nhanh hợp thức đất quốc phòng; hoàn chỉnh phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo đảm nhà ở công vụ trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị bám sát định hướng của Bộ, Tổng cục Hậu cần về công tác xăng dầu và chỉ tiêu, hạn mức được giao, chủ động triển khai kế hoạch tạo nguồn ở thời điểm có lợi, bảo đảm đầy đủ xăng dầu, khí tài xăng dầu cho sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ. Mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý việc khai thác, sử dụng xăng dầu ở các cấp, thực hiện tốt việc tiết kiệm xăng dầu theo quy định, v.v. Cục Xăng dầu tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam để tạo nguồn nhiên liệu Jet A-1K và Diesel L-62 ổn định, thay thế nhiên liệu nhập khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các dự án mua sắm, đổi mới trang bị, khí tài xăng dầu và cải tạo, nâng cấp kho xăng dầu các cấp theo kế hoạch; trong đó, ưu tiên cho Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác vận tải, các đơn vị thực hiện tốt phân cấp, hiệp đồng vận chuyển; chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả phương tiện vận tải hiện có, kết hợp phát huy ưu thế của kinh tế thị trường, xã hội hóa vận chuyển tân binh, những mặt hàng thông dụng, nhằm thực hiện tốt kế hoạch vận chuyển thường xuyên và đột xuất, nhất là vận chuyển bảo đảm cho Trường Sa, Nhà giàn. Trước diễn biến phức tạp của tình hình tai nạn giao thông, các đơn vị, nhất là đơn vị vận tải cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của bộ đội về công tác bảo đảm an toàn, đặc biệt khi vận chuyển vũ khí, đạn, binh khí kỹ thuật, nhiên liệu, v.v. Thời gian tới, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực vận tải cấp chiến lược, chiến dịch, phù hợp với khả năng ngân sách, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Bốn là, coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện hậu cần, xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện. Cùng với đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế hậu cần các cấp, từng đơn vị phải có biện pháp khắc phục những vấn đề còn bất cập về chỉ huy, quản lý, sự mất cân đối về biên chế, nguồn nhân lực, nhất là ở đơn vị cơ sở. Năm 2016, tập trung làm chuyển biến toàn diện công tác xây dựng chính quy, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm ; trong đó, tiếp tục đột phá vào duy trì nền nếp chế độ công tác hậu cần; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp. Các chuyên ngành, đơn vị bám sát phương châm ‘‘cơ bản, thiết thực, vững chắc’’, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức huấn luyện hậu cần, lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan làm trung tâm; chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận hậu cần, phù hợp yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hậu cần, v.v. Cùng với đó, tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua; chuẩn bị và tổ chức tốt các hội thi, kiểm tra theo kế hoạch. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng phát huy những kinh nghiệm rút ra qua Sơ kết 5 năm (lần thứ 4) thực hiện phong trào Thi đua ‘‘Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy’’ và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, để Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trung tướng DƯƠNG VĂN RÃ, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
_________________

1 - Theo lộ trình, năm 2016, xóa 298.450 m2 nhà cấp 4 hết niên hạn sử dụng, xuống cấp nặng; cải tạo 454.733 m2 sân, đường nội bộ; cải tạo 114.315 m dây đường điện hạ thế; chống rét, chống gió lùa: 38.109 m2; xây dựng bổ sung 24.500 m2 nhà vệ sinh.

Ý kiến bạn đọc (0)

Nắm vững quan điểm của Đảng, Quân đội chủ động, tích cực tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước
Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển đất nước là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:43 - 23/05/2018

EUR26721.1127040.53

GBP30319.0930805.11

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 15:08 - 22/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết