Nghiên cứu - Tìm hiểu Nghiên cứu - Trao đổi

QPTD -Thứ Năm, 15/09/2016, 07:59 (GMT+7)
Các đơn vị Quân đội với nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Nam Bộ

Do tác động của biến đổi khí hậu, hằng năm trên địa bàn Nam Bộ phải hứng chịu nhiều cơn bão, lốc xoáy, lũ lụt, triều cường, xâm nhập mặn,… gây hậu quả hết sức nghiêm trọng. Vì vậy, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là bão, lũ vừa là nhiệm vụ chính trị của các đơn vị Quân đội, vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm của “Bộ đội Cụ Hồ” đối với nhân dân.

Nam Bộ là địa bàn chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Những năm gần đây, khu vực này thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đời sống của nhân dân. Theo số liệu thống kê, hơn 10 năm qua, trên địa bàn Nam Bộ đã xảy ra 2.073 vụ thiên tai, hậu quả để lại hết sức nặng nề. Trước tình hình đó, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn đã làm tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn. Trong các đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn, các đơn vị đã cử hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống giúp đỡ địa phương khắc phục hậu quả. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội không quản ngại hy sinh, gian khổ, dầm mình trong mưa lũ, khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nhân dân.

Đoàn Kinh tế-quốc phòng 737 giúp dân xã IaRvê ( Ea Súp, Đắk Lắk)
khắc phục hậu quả thiên tai, tháng 6-2016. (Ảnh: baoquankhu5.vn)

Dự báo trong những năm tới, do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, khu vực Nam Bộ tiếp tục phải đối mặt với các thách thức về thiên tai, bão lũ với chiều hướng ngày càng gia tăng, xảy ra trên diện rộng, tính chất phức tạp, nguy hiểm cao, mức tàn phá rất lớn, gây hậu quả rất khó lường. Để các đơn vị Quân đội trên địa bàn Nam Bộ phát huy tốt vai trò trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, theo chúng tôi, cần tập trung giải quyết tốt một số vấn đề chủ yếu sau:

1. Chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Trước hết, cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng về tầm quan trọng của nhiệm vụ giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Trọng tâm là bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào và lòng dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; giáo dục cho bộ đội có lòng tin vào trang bị, khí tài phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tin vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Trong quá trình giáo dục, các đơn vị cần phát huy vai trò của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nhất là hoạt động thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xác định rõ nội dung, biện pháp tiến hành, làm cơ sở góp phần thực hiện công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách; gắn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị với xây dựng phẩm chất chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Cán bộ, chiến sĩ phải xác định phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”; sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, thời điểm quan trọng nhất, thực hiện đúng vai trò là lực lượng chủ lực, ứng cứu nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy và các tổ chức quần chúng trong đơn vị, nhất là vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên và các lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ; chú trọng rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến qua hoạt động thực tiễn.

2. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là bão, lũ là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, thường xuyên biến động khó lường. Vì vậy, trong quá trình xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục bão, lũ, phải tập trung nghiên cứu, cập nhật, bổ sung tình hình các mặt có liên quan, nhiệm vụ được giao để điều chỉnh phương án cho phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi tình huống xảy ra. Phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai phải được thể hiện đầy đủ trong dự kiến khả năng thiên tai, mức độ thiệt hại đối với tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn; khả năng gây hậu quả đối với môi trường sinh thái trong khu vực; các biện pháp, lực lượng, phương tiện phòng, chống, khắc phục; dự kiến các tình huống bão, lũ và biện pháp ứng phó; tổ chức thực hiện. Phương án cần xác định rõ các tình huống, khu vực, sử dụng lực lượng, phương tiện xử lý trong từng giai đoạn; vị trí tập kết, đường cơ động để ứng cứu từng khu vực; nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong từng tình huống cụ thể, v.v. Đặc biệt, trong kế hoạch phải chú ý phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng theo phương châm “04 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

3. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đây là nội dung quan trọng của công tác huấn luyện, góp phần bảo đảm cho các đơn vị Quân đội hoàn thành tốt chức năng “đội quân công tác”, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các đơn vị cần chủ động xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch huấn luyện; có kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đầy đủ, cụ thể. Thực tế cho thấy, công tác này thường được thực hiện trong điều kiện khó khăn, phức tạp, tình huống diễn biến khẩn trương nên cần có sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện. Do đó, các đơn vị cần chủ động xây dựng và bổ sung chương trình, nội dung, kế hoạch huấn luyện; chú trọng luyện tập các tình huống theo phương án, kế hoạch đã xây dựng. Đối với lực lượng chuyên trách, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, kỹ năng thực hành và khả năng cơ động, phối hợp giữa các bộ phận trong xử lý các tình huống phức tạp. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên sâu, sử dụng thành thạo các loại phương tiện, nhất là các phương tiện hiện đại để xử lý các tình huống. Đối với các đơn vị kiêm nhiệm, cần căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình địa bàn để xác định nội dung huấn luyện cho phù hợp; trong đó, chú ý kết hợp huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo phương tiện trong biên chế và nắm vững các kiến thức phổ thông về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, như: cách chằng chống nhà cửa, kho tàng; sử dụng các phương tiện thô sơ, tự tạo và các phương pháp cấp cứu người tại chỗ trong điều kiện bão, lũ, thảm họa. Trong luyện tập, diễn tập, điều đáng lưu ý là phải bảo đảm sát thực tế, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn, đảm bảo vừa phòng, chống có hiệu quả, vừa làm chủ được tình hình, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với các khu vực khi bị chia cắt, cô lập trong thiên tai, thảm họa.

4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng của địa phương. Thiên tai luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ và có thể tức khắc chia cắt giao thông, gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc. Điều đó gây khó khăn lớn trong việc nắm bắt tình hình và tổ chức lực lượng ứng cứu. Vì thế, các đơn vị cần chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương để nâng cao năng lực dự báo, xây dựng kế hoạch chu đáo, linh hoạt và chuẩn bị tốt về vật chất, tinh thần, sẵn sàng tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả trong mọi thời điểm, mọi lúc, mọi nơi. Để công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, chu đáo, các đơn vị cần chủ động trao đổi thông tin về chỉ huy, hiệp đồng; xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ; công tác bảo đảm hậu cần, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện,… theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả); thực hiện tốt 3 nguyên tắc cơ bản (thống nhất chỉ huy; kiên quyết, triệt để; kịp thời, tập trung lực lượng có trọng điểm). Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, như: đài khí tượng thủy văn, trung tâm cảnh báo thiên tai, trung tâm cứu hộ,... nắm chắc tình hình, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt.

Trong thực hành phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, các đơn vị cần thống nhất chặt chẽ với địa phương từ khâu triển khai kế hoạch, phương án sử dụng lực lượng, phương tiện đến tổ chức hiệp đồng với lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách, bảo đảm cơ sở vật chất, dự kiến các tình huống có thể xảy ra để xử trí kịp thời, hiệu quả; cần hiệp đồng cụ thể, phân định rõ phạm vi, trách nhiệm và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình và chỉ đạo của trên, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện phù hợp; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thanh niên xung kích cùng tham gia. Trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, cần duy trì nghiêm kỷ luật, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; kiên quyết chống thái độ quan liêu, hách dịch, khắc phục tư tưởng lệch lạc trong quan hệ với nhân dân. Các đơn vị chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các chính sách đối với những trường hợp bị thương vong trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ và các tổ chức, gia đình, cá nhân bị thiệt hại, v.v. Phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác quân - dân y kết hợp; triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong vùng có thiên tai, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

5. Làm tốt công tác chuẩn bị về hậu cần, kỹ thuật. Tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai là hoạt động khó khăn, phức tạp, bất ngờ, cường độ cao, đòi hỏi phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Trong phòng, chống bão, lũ, các đơn vị phải tích cực, chủ động về thời gian, không gian, dự kiến và xác định chính xác địa điểm, đường cơ động, chủ động chuẩn bị các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Các đơn vị phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, tỉ mỷ, toàn diện theo nhiều phương án để đáp ứng kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật. Quá trình chuẩn bị và thực hành bảo đảm, cần chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt liên quan đến công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đặc biệt là tổ chức, sử dụng, bố trí lực lượng của các đơn vị (nhất là các đơn vị ở gần, có phương tiện và khả năng cơ động tiếp cận sớm nhất) để kịp thời điều chỉnh phương án cho phù hợp.

Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” của Quân đội. Vì vậy, các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo mọi mặt, từ con người, phương án, kế hoạch, vật chất, phương tiện,… bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thượng tá, ThS. VŨ HỒNG TÚ, Trường Sĩ quan Lục quân 2

Ý kiến bạn đọc (0)

Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội
Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh, Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài viết "Giá trị nhân văn Hồ Chí Minh - nền tảng của sự phát triển xã hội" khẳng định, với bản chất và đặc trưng phổ quát, giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng phát triển xã hội, kiến tạo hệ thống quan hệ xã hội mang đậm bản chất người và giá trị làm người chân chính.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:00 - 21/06/2018

EUR26174.7526487.51

GBP29668.5330143.97

USD2285522925

Giá vàng

Cập nhật : 15:28 - 21/06/2018

HCMSJC36.65036.830
Hà NộiSJC36.65036.850
Đà NẵngSJC36.65036.850

Thời tiết