Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 20/01/2012, 06:37 (GMT+7)
Văn Chấn quán triệt Nghị quyết Đại hội XI trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương
Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói riêng, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn xác định cần tiếp tục quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, bằng những chủ trương, biện pháp cụ thể.

 

Đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP), Huyện tập trung trước hết vào tăng cường "xây dựng thế trận lòng dân vững chắc"1 tạo nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Yên Bái, những năm qua, tuy kinh tế - xã hội (KT-XH) đã có bước phát triển, nhưng so với mặt bằng chung, Văn Chấn vẫn là một huyện nghèo; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn (hiện còn 16/18 xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn). Do vậy, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được Đảng bộ Huyện xác định là một trọng tâm, nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để củng cố vững chắc "thế trận lòng dân". Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ 19, các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của Huyện, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh; đổi mới tư duy và phương pháp quản lý kinh tế; đa dạng hóa các hình thức liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cải tiến cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư tài chính, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm phát triển KT-XH nhanh và bền vững, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Huyện phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 15% trở lên; cơ cấu kinh tế đến năm 2015: công nghiệp - xây dựng đạt 42%, nông - lâm nghiệp đạt 29%, thương mại - dịch vụ đạt 29%; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 100 tỷ đồng và vào năm 2020 đạt 200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm theo chuẩn của từng thời kỳ; đưa Văn Chấn thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2020 và trở thành trung tâm động lực phát triển khu vực phía Tây của Yên Bái.

alt
Khẩu đội súng máy phòng không xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. (nguồn: baoyenbai.com.vn)
 

Quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 28-12-2007 của Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) trong tình hình mới, Huyện ủy, UBND huyện Văn Chấn đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng, nhất là Hội đồng Giáo dục QP-AN của Huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chú trọng hoàn thiện quy chế, kế hoạch, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục QP-AN phù hợp với từng đối tượng, thực tế địa bàn; kết hợp giáo dục tập trung theo chương trình quy định với giáo dục thường xuyên; giáo dục lý thuyết với thực hành, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Thông qua giáo dục, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ QP-AN theo chức trách được giao. Đặc biệt, Huyện ủy, UBND huyện coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là các ban, ngành thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong mọi hoạt động của địa phương; tạo niềm tin, sự yêu mến, gắn bó của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, củng cố "thế trận lòng dân", phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Huyện.

Thứ hai, gắn phát triển KT-XH với tăng cường thế trận QPTD, an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc. Đây là quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI. Quán triệt tinh thần đó, trong chiến lược phát triển KT-XH của Văn Chấn giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn 2020, Huyện đang tập trung đầu tư phát triển các hạng mục công trình trọng điểm, như xây dựng 3 cụm công nghiệp: Sơn Thịnh, vùng thượng huyện và vùng ngoài; xây dựng các nhà máy tuyển quặng sắt, luyện gang thép tại các xã vùng ngoài và vùng thượng huyện; xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm chè xanh, nước uống đóng chai, nước hoa quả ép từ các cây đặc sản táo mèo, cam, quýt,... nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, xay sát, chế biến gạo tại Mường Lò; xây dựng nhà máy chế biến đá xẻ, đá ốp lát, sản xuất gạch tuynel; đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác 4 công trình thủy điện, với tổng công suất thiết kế 127 MW. Trong nông nghiệp, văn hóa, xã hội, Huyện chỉ đạo tập trung sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa, các loại củ, quả có sản lượng và chất lượng cao tại khu vực Mường Lò; tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ mới để phát triển đàn đại gia súc tại các xã vùng cao; xây dựng các trung tâm thương mại và các chợ đầu mối, gắn kinh doanh - thương mại với quảng bá du lịch sinh thái suối Giàng và các điểm văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn; đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, các tuyến đường giao thông, mạng lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc vùng nội huyện và các huyện lân cận,... Việc lập quy hoạch, kế hoạch và triển khai các công trình này đều được các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan quân sự và công an phối hợp tổ chức thẩm định để các công trình đảm bảo thiết kế, quy hoạch tổng thể chung, lợi ích phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và yêu cầu nhiệm vụ QS,QP, tăng cường tiềm lực và thế trận cho KVPT của Huyện, nhất là gắn với xây dựng các công trình chiến đấu, sở chỉ huy, căn cứ hậu phương, các công trình phòng thủ khác và đảm bảo khả năng động viên phục vụ nhiệm vụ QS,QP khi có chiến tranh. Huyện cũng chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan quân sự, công an các cấp thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch phòng thủ dân sự, tác chiến - trị an, phòng chống lụt, bão, phòng chống cháy nổ, cháy rừng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thay đổi thực tế trên địa hình; đồng thời, tổ chức huấn luyện, diễn tập thuần thục các phương án, sẵn sàng xử lý các tình huống trong thời bình và khi có chiến tranh, không để bị động, bất ngờ.   

Thứ ba, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ QS,QP địa phương. Quán triệt Chỉ thị số 36 của Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới, Huyện ủy đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở cấp huyện; UBND Huyện lập kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng cơ sở điểm tại 3 xã: Suối Bu, Suối Quyền, Nghĩa Sơn để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn Huyện. Đồng thời, UBND Huyện chỉ đạo các đơn vị dân quân tự vệ làm nòng cốt thực hiện "Năm dân vận chính quyền" và mô hình "Dân vận khéo" với những chủ trương, giải pháp phù hợp; qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm hạt nhân bảo vệ trận địa tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, UBND Huyện chú ý chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị làm tốt công tác sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân khu, Tỉnh về nhiệm vụ QS,QP địa phương; từ đó, đúc rút các bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, vận hành cơ chế, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ quê hương, đất nước.

Thứ tư, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, Huyện ủy, UBND Huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp trong LLVT có đủ số lượng, bảo đảm về chất lượng, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ với rèn luyện đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND Huyện lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức các đơn vị LLVT theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ưu tiên biên chế đủ cho các đơn vị thường trực, cơ động chiến đấu. Đối với dân quân tự vệ, xây dựng theo hướng "vững mạnh, rộng khắp", dân bàn, dân cử, dân chăm lo, duy trì tỷ lệ luân phiên vào, ra hằng năm từ 20 đến 25%, chú trọng phát triển đảng viên theo đúng chỉ tiêu đề ra. Đối với lực lượng dự bị động viên, làm tốt việc đăng ký, quản lý, đảm bảo quân số đạt 98,77% theo kế hoạch. Các đơn vị LLVT cũng chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là nâng cao trình độ tham mưu cho cơ quan quân sự, công an các cấp, trình độ chỉ huy tác chiến trong KVPT cho đội ngũ sĩ quan. Quán triệt Nghị quyết 191 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị 46 của Tư lệnh Quân khu "về tăng cường quản lý bộ đội, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước trong LLVT Quân khu", Nghị quyết 32 của Chính phủ về an toàn giao thông, Huyện ủy, UBND Huyện lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, trọng tâm là rèn luyện lễ tiết, tác phong quân nhân, chấp hành Điều lệnh, Điều lệ, các chế độ quy định sẵn sàng chiến đấu; giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,3 %. Các đơn vị cũng chú trọng làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông"; bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ, chăm lo công tác chính sách hậu phương quân đội để cán bộ, chiến sĩ trong LLVT yên tâm công tác.

Thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ trên, Đảng bộ, nhân dân, LLVT huyện Văn Chấn nhất định đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện tốt nhiệm vụ QS,QP, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới.

NGUYỄN VĂN LỊCH

Ủy viên BCHĐB tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy

__________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:18 - 27/02/2020

HCMSJC46.00046.700
Hà NộiSJC46.00046.720
Đà NẵngSJC46.00046.720

Thời tiết