Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 16/03/2017, 13:15 (GMT+7)
Quân khu 1 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

Thời gian qua, Quân khu 1 đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” bằng nhiều biện pháp phù hợp, đồng bộ và đạt được kết quả tích cực.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ công tác hậu cần mà Quân ủy Trung ương xác định trong Nghị quyết 623-NQ/QUTW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 623), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Cục Hậu cần xây dựng Kế hoạch 618/KH-CHC, cụ thể hóa thực hiện với lộ trình, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp trên từng mặt công tác hậu cần, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu, tạo cơ sở để bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Cùng với đó, Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hậu cần; tích cực đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 623 của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Để đạt hiệu quả cao, Quân khu chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của ngành Hậu cần trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chỉ đạo các đơn vị gắn thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần hằng năm với lộ trình thực hiện các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết 623; trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm và đột phá khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác hậu cần, v.v. Với định hướng đúng, quyết tâm cao và biện pháp phù hợp, sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 623, công tác hậu cần của Quân khu có bước chuyển biến toàn diện, rõ nét, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, đảm bảo cho Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất.

Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ là mục tiêu cao nhất, theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 623. Thực hiện mục tiêu đó, Quân khu tập trung chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất, ưu tiên cho các địa phương, đơn vị trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, khó khăn. Ngành Hậu cần Quân khu thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện hậu cần tác chiến, trọng tâm là kế hoạch bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ A, phù hợp với phương án quân sự; đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ hậu cần sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, diễn tập hậu cần, nâng cao khả năng cơ động và bảo đảm của cơ quan, phân đội hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống, v.v.

Cùng với đó, Quân khu triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác hậu cần thường xuyên. Trước khó khăn do nhu cầu bảo đảm hậu cần lớn, yêu cầu cao, khả năng bảo đảm của cấp trên có hạn, giá cả thị trường không ổn định, tình hình thời tiết, dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, khả năng khai thác hậu cần tại chỗ hạn chế,… Quân khu đẩy mạnh đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, thực hiện phân cấp hợp lý cho đơn vị, với kết hợp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, mở rộng đấu thầu trong mua sắm, xây dựng cơ bản. Đặc biệt là nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chủ động phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn tại chỗ và thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong hoạt động hậu cần, v.v. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần của Quân khu được nâng lên, đời sống bộ đội được giữ vững và có sự cải thiện. Những năm qua, hệ thống nhà ăn, nhà bếp của các đơn vị được đầu tư đổi mới, hiện đại hóa trang, thiết bị, nâng cao một bước chất lượng phục vụ1. Kết quả nuôi dưỡng bộ đội luôn đạt và vượt quy định về định lượng, nhiệt lượng; đảm bảo tốt vệ sinh ăn uống, an toàn thực phẩm. Các đơn vị trong Quân khu đã tận dụng thế mạnh, tổ chức tăng gia sản xuất phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, đồng bộ ở các cấp theo hướng cơ bản, ổn định lâu dài, hiệu quả và có sự phân cấp hợp lý. Nhiều mô hình mới về tăng gia, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao được Quân khu chỉ đạo xây dựng, nhân rộng. Đến nay, các đơn vị cơ bản tự túc đủ rau xanh; trên 80% đơn vị tự túc 100% nhu cầu thịt các loại. Sản phẩm tăng gia sản xuất được đưa vào sử dụng tại bếp với giá thấp hơn giá thị trường từ 08% - 25%, trực tiếp góp phần cải thiện bữa ăn của bộ đội. Công tác chăm sóc sức khỏe, thu dung điều trị, phòng bệnh, phòng dịch được tăng cường, chú trọng ở tất các các tuyến. Hệ thống bệnh viện, bệnh xá được củng cố, nâng cấp toàn diện; trình độ chuyên môn, y đức của đội ngũ thầy thuốc được nâng cao. Quân y các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội từ tuyến cơ sở; đồng thời, tích cực tham gia khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, thiết thực xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Vì vậy, mặc dù trên địa bàn xuất hiện nhiều mầm bệnh, khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, nhưng Quân khu không để dịch bệnh lớn xảy ra; quân số khỏe luôn đạt trên 98,9%.

Công tác bảo đảm xăng dầu, vận tải, doanh trại của Quân khu cũng đạt kết quả tích cực, thực hiện tốt chỉ tiêu theo Kế hoạch 618/KH-CHC đề ra. Bằng những nỗ lực vượt bậc, Quân khu đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng (giai đoạn 2013 - 2015); 100% đơn vị được sử dụng điện lưới quốc gia, có công trình tắm nước nóng về mùa đông; trên 70% đơn vị được sử dụng nước sạch. Doanh trại từ cấp trung đội và tương đương trở lên đều có khuôn viên vườn hoa cây cảnh. Điều kiện sinh hoạt của bộ đội được cải thiện rõ nét. Quân khu đã đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp 50% kho xăng dầu cấp chiến dịch, sư (lữ) đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 100% các kho, trạm cấp phát xăng dầu được trang bị hệ thống công nghệ theo quy trình xuất nhập kín, bảo đảm an toàn, hao hụt thấp. Kết quả phúc tra 10 năm phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả", Quân khu đạt xuất sắc, v.v.

Xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ là một nội dung quan trọng trong Nghị quyết 623. Quán triệt sâu sắc định hướng của Quân ủy Trung ương, Quân khu chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, chú trọng kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ; quy hoạch và huy động nguồn lực, đầu tư xây dựng căn cứ hậu cần Quân khu, căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; xây dựng bệnh viện quân - dân y trên các hướng tác chiến,... bước đầu hình thành thế trận hậu cần khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, phù hợp với quy hoạch, thế trận khu vực phòng thủ của các địa phương và Quân khu. Cùng với đó, Quân khu chỉ đạo ngành Hậu cần và cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu, phối hợp với các địa phương, xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ; đẩy mạnh xây dựng lực lượng dự bị động viên hậu cần, xây dựng cơ sở hậu cần tại chỗ, nhất là trên địa bàn trọng điểm của Quân khu. Đồng thời, tổ chức khảo sát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh của Quân khu và các tỉnh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, sẵn sàng huy động khi có tình huống. Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn đã hoàn thành quy hoạch căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần và được Quân khu phê duyệt. Những năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng các địa phương đã chi hơn 260 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình trong căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần. Một số địa phương đã chủ động triển khai tăng gia sản xuất trong căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kết hợp với trông coi, bảo vệ và đạt hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, một số đơn vị trong Quân khu chưa quan tâm đúng mức đến lãnh đạo, chỉ đạo nội dung, biện pháp thực hiện Nghị quyết 623. Chất lượng tham mưu, đề xuất của cơ quan hậu cần một số đơn vị có mặt chưa cao. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, đơn vị và yêu cầu đặt ra, v.v.

Từ kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương trong những năm tới, Quân khu chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, cũng như nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp mà Quân khu đã xác định trong Kế hoạch 618/KH-CHC. Trên cơ sở đó, nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác hậu cần; đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần, với phương châm “chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”. Ngành Hậu cần Quân khu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị, đẩy mạnh thực hiện các nội dung, mục tiêu công tác hậu cần đã xác định. Thường xuyên rà soát, đối chiếu kết quả công tác hậu cần của Quân khu trong từng giai đoạn với mục tiêu, chỉ tiêu theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 623 để điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, biện pháp, đảm bảo khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn. Quân khu tiếp tục phát huy cao nhất các nguồn lực, tiềm lực để thực hiện và hoàn thành tốt chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt bảo đảm, nhất là bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội, tạo bước đột phá mới trong công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới. Phấn đấu đến năm 2020, đưa vào bữa ăn của bộ đội 300g quả tươi/người/ngày, ngoài tiêu chuẩn tiền ăn quy định; xây dựng Bệnh viện Quân y 110 đủ điều kiện làm nhiệm vụ thu dung, điều trị tương đương với tuyến trên; hoàn thành xây dựng, nâng cấp hệ thống kho xăng dầu ở các cấp đạt tiêu chuẩn chính quy; trang bị đủ 100% hệ thống máy tính ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ huy, quản lý hậu cần, v.v. Quân khu tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ cả về tiềm lực, thế trận. Chú trọng đầu tư xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, trước hết là một số công trình thiết yếu, như: hệ thống đường giao thông, công trình điện, nước, kho, hầm hậu cần bí mật, hầm phẫu thuật, sở chỉ huy. Đến năm 2020, phấn đấu có 100% cấp tỉnh, 50% cấp huyện xây dựng được từ 1-2 công trình nêu trên, vừa phục vụ dân sinh, vừa sẵn sàng bảo đảm cho quốc phòng khi có tình huống. Cùng với đó, Quân khu đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, xây dựng chính quy ngành Hậu cần; đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động hội thi, hội thao hậu cần, nhất là phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tạo động lực xây dựng ngành Hậu cần Quân khu vững mạnh toàn diện.

Nắm vững phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, Quân khu 1 tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, thiết thực góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng Quân khu vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng PHAN VĂN TƯỜNG, Phó Tư lệnh Quân khu

_____________

1 - 100% bếp có quân số ăn từ 30 người trở lên được trang bị bếp lò hơi cơ khí; trên 80% bếp được trang bị đồng bộ bàn, ghế, dụng cụ cấp dưỡng bằng inox theo mẫu mới.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...