Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 14:41 (GMT+7)
Đảng ủy Quân khu 3 thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Chấp hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy Quân khu 3 đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo nội dung đã được xác định; qua đó, đề ra phương hướng khắc phục khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhận thức đúng vị trí, vai trò của kiểm điểm, tự phê bình và phê bình (TPB&PB) đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), Đảng ủy Quân khu 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa công tác này đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của các tổ chức đảng và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy coi việc kiểm điểm, TPB&PB là cơ hội để đánh giá đúng chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ CB,ĐV theo ba nội dung Nghị quyết đề ra; làm cơ sở để xác định phương hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời gian tới, nên đã tiến hành nghiêm túc theo đúng kế hoạch, lộ trình, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Tổng cục Chính trị. Đáng chú ý là, việc triển khai thực hiện kiểm điểm, TPB& PB theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã kết hợp chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. Để việc kiểm điểm, TPB&PB đạt kết quả tốt, Đảng ủy Quân khu chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành công tác chuẩn bị (từ khâu quán triệt, học tập, thành lập Bộ phận Thường trực, Tổ Biên tập, hoàn thiện các loại văn kiện, nhất là Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy và các đảng ủy viên đến việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân, chuẩn bị Báo cáo giải trình) đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, không làm lướt, qua loa, hình thức. Đảng ủy, Ban Thường vụ (BTV) và các đảng ủy viên phải nghiêm túc tự phê bình theo các nội dung đã xác định; đồng thời, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm điểm, giải trình, không chờ đến khi kiểm điểm mới thực hiện. Do đồng thời tiến hành việc kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, tổng kết năm và các nhiệm vụ đột xuất khác, khối lượng công việc nhiều, Đảng ủy yêu cầu các cơ quan chức năng phải có sự phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc khoa học, hài hòa, không chồng chéo, làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện Nghị quyết.

Xuất phát từ đặc thù của một Đảng ủy Quân sự địa phương, nên ngoài đảng ủy viên công tác trong LLVT Quân khu, thành phần của Đảng ủy còn có các đồng chí là bí thư các tỉnh (thành phố) trên địa bàn. Tuy chỉ tham gia kiểm điểm phần tập thể, nhưng các đồng chí đó cũng đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cho tập thể và các đảng ủy viên về những yêu cầu Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở đó, Đảng ủy tiếp thu và bổ sung vào nội dung kiểm điểm, giải trình của tập thể và cá nhân. Vì đây là đợt kiểm điểm, TPB&PB chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, nên nội dung chỉ tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã xác định; đi sâu làm rõ nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình của các tổ chức đảng và thực trạng đội ngũ CB,ĐV trong Đảng bộ. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, dân chủ, đoàn kết, trung thực, làm gương cho cấp dưới noi theo, Hội nghị kiểm điểm, TPB&PB của Đảng ủy Quân khu 3 đã đi đúng hướng, bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra; những ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân đều được đưa ra hội nghị phân tích, làm rõ và khẳng định có hay không có, nếu có ở mức độ nào, nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về đâu. Mọi vấn đề bức xúc, nổi cộm đều được Hội nghị thảo luận sôi nổi, thể hiện tinh thần chiến đấu cao, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, không bao che, giấu giếm khuyết điểm; đồng thời, chống khuynh hướng hình thức, xuê xoa, nể nang, né tránh hoặc thổi phồng khuyết điểm, hạ thấp uy tín của đồng chí, đồng đội với động cơ không trong sáng. Trong kiểm điểm, các đảng ủy viên đều gắn yêu cầu chung theo tinh thần Nghị quyết với thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quá trình rèn luyện của bản thân, nên có tính tự giác cao, không hình thức, đối phó. Các đồng chí được đóng góp, phê bình đều tiếp thu nghiêm túc, cởi mở, thể hiện tinh thần cầu thị; ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm được kết luận rõ ràng, đúng người, đúng việc; những nội dung cấp bách, cần làm ngay, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Qua kiểm điểm cho thấy, Đảng ủy, BTV Đảng ủy Quân khu là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước; không có suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong lãnh đạo, Đảng ủy luôn cụ thể hóa đúng đắn các quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của QUTƯ, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường công tác quản lý tình hình tư tưởng, giữ vững ổn định đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Công tác cán bộ đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, nguyên tắc của Đảng và QUTƯ; chủ động xây dựng và ban hành thực hiện Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng ủy. Mọi vấn đề về công tác cán bộ đều được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng thẩm quyền. Đội ngũ cán bộ của Quân khu hiện nay cơ bản có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phương pháp, tác phong công tác tốt, yên tâm gắn bó với đơn vị, có uy tín trước tập thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách bảo đảm nghiêm túc; các mặt công tác trọng yếu đều có quy chế lãnh đạo; các chế độ, nền nếp sinh hoạt, hoạt động của Đảng ủy, BTV được duy trì tốt; các mối quan hệ được giải quyết hài hòa, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; phong cách lãnh đạo, chỉ đạo được đổi mới, theo hướng: khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, cấp dưới.  

Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu đề ra, Đảng ủy nhận thấy còn có những hạn chế, khuyết điểm. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tình hình tư tưởng có thời điểm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, nên trong Đảng bộ vẫn còn một số CB,ĐV có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quy hoạch cán bộ chưa kiên quyết, dẫn đến có thời điểm nguồn bố trí cán bộ còn khó khăn, nhất là cán bộ cấp sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và cấp cục; nguồn cán bộ kế cận, kế tiếp còn mỏng, độ tuổi cao; công tác luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ chưa thường xuyên, chất lượng có mặt còn hạn chế. Việc giải quyết mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách có lúc, có việc chưa rõ ràng, triệt để; tính chiến đấu trong sinh hoạt TPB&PB chưa cao, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Vai trò của một số đồng chí đảng ủy viên chưa thể hiện rõ nét; năng lực, tính bao quát, khả năng xử lý, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh có mặt còn hạn chế, chưa phát huy hết tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp, tác phong công tác có lúc chưa phù hợp…. Những tồn tại, khuyết điểm trên do nhiều nguyên nhân, nhưng Đảng ủy nhận thấy nguyên nhân cơ bản, trực tiếp nhất là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, điều hành, tổ chức thực hiện có mặt còn chưa sâu, chưa sát; công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng có lúc chưa được coi trọng. Một số CB,ĐV chưa thực sự gương mẫu; ngại khó, ngại khổ, bàng quan, vô cảm trước những biểu hiện tiêu cực; còn có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thấy đúng không bảo vệ, sai không kiên quyết đấu tranh, phê bình. Trách nhiệm đó có cả của cấp ủy, cán bộ chủ trì cấp cơ sở và của các đảng ủy viên được phân công phụ trách trên các mặt công tác, nhưng trách nhiệm chính vẫn là của tập thể Đảng ủy, BTV, mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy và Tư lệnh Quân khu.

Phát huy tinh thần kiểm điểm, TPB&PB theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy yêu cầu các bộ phận tổng hợp kết quả, thông báo cho tổ chức đảng trực thuộc để quán triệt đến mọi CB,ĐV, lấy đó làm kinh nghiệm để tổ chức kiểm điểm ở cấp cơ sở đạt kết quả tốt; đồng thời, xác định những việc cần làm ngay, xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm của tập thể Đảng ủy và cá nhân đảng ủy viên theo nội dung đã kết luận. Trong đó, Đảng ủy tập trung vào một số nội dung chính sau: Thứ nhất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, đạo đức, lối sống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định về những điều đảng viên không được làm; kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng chủ quan, giản đơn, ngại học, ngại rèn, thiếu gương mẫu, trách nhiệm trong công tác, học tập. Thứ hai, tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ; tiến hành rà soát nắm chắc tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ để bổ sung quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ cho phù hợp. Đồng thời, xây dựng quy định về việc bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ; đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp trên phải qua lãnh đạo, chỉ huy cấp dưới; cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ, để cơ quan, đơn vị mình phụ trách xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, tín nhiệm thấp. Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt của Đảng ủy, BTV; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Cùng với đó, Đảng ủy phải đổi mới phong cách lãnh đạo, đẩy mạnh TPB&PB, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm các vụ việc kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tạo môi trường thuận lợi để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN THANH THƯỢC

Chính ủy Quân khu

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:00 - 31/03/2020

HCMSJC47.10048.300
Hà NộiSJC47.10048.320
Đà NẵngSJC47.10048.320

Thời tiết