Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 16/10/2017, 08:48 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Bình Định thực hiện công tác vận động quần chúng

Quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về công tác dân vận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định luôn xác định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Bình Định thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, bờ biển dài 134,5 km, có vị trí chiến lược về kinh tế và quốc phòng, an ninh. Tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nhất là khai thác, đánh bắt, nuôi trồng hải sản; trình độ nhận thức và đời sống của ngư dân ngày càng được nâng lên; tình hình trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình trạng tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển của ta và ngư dân ta khai thác, đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng; tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhất là ở khu vực biên giới biển, đảo vẫn còn xảy ra, v.v. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định với chức năng là lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, đảo của Tỉnh đã luôn nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tiến hành nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng và đạt được những kết quả quan trọng.

Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Xác định đây là một nội dung trọng tâm trong công tác vận động quần chúng nên Đơn vị luôn chủ động, tích cực tham mưu cho ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của toàn dân, nhất là ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo2.

Khi có những diễn biến phức tạp trên biển, đảo, như: nước ngoài tăng cường các hoạt động phi pháp trên Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam,... Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn thông tin kịp thời, chính xác để cán bộ và nhân dân nắm được tình hình. Đồng thời, làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta. Qua đó định hướng cho cán bộ, nhân dân nhận thức đúng, không có những hành động tự phát, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, làm ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đến tàu tuyên truyền cho ngư dân xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) trước khi đi biển.
(Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Ngư dân là lực lượng ngày đêm có mặt nơi tuyến đầu của Tổ quốc, trực tiếp thể hiện chủ quyền quốc gia trên biển, là “tai mắt” giúp Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình và xử lý, thực thi nhiệm vụ chấp pháp trên biển. Do vậy, một mặt, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, khuyến khích ngư dân yên tâm bám biển, gắn khai thác, đánh bắt hải sản với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Mặt khác, các đơn vị biên phòng trực tiếp tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho mỗi ngư dân, để mỗi tàu thuyền, mỗi ngư dân khi ra khơi là một “cột mốc sống” tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển. Nhờ đó, ngư dân đã tích cực, chủ động phát hiện và cung cấp thông tin cho các đồn biên phòng về tình hình có liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên biển, phục vụ cho công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn tích cực, chủ động tham gia xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp của địa phương. Bình Định là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước3, đa số ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định hoạt động trên biển. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác hải sản xa bờ, một số ngư dân đã vi phạm vùng biển nước ngoài và bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ, thậm chí bị tiêu hủy tài sản. Việc này khiến ngư dân bị thiệt hại lớn về kinh tế, tổn thất về tinh thần; đồng thời, ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước ta với các quốc gia liên quan. Để hạn chế tình trạng này, dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn chủ động phối hợp với các địa phương, sở, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân về chủ quyền quốc gia trên biển, ranh giới các vùng biển; hỗ trợ ngư dân máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS), giúp ngư dân xác định chính xác vị trí khai thác; trực tiếp phổ biến kiến thức cho thuyền trưởng, chủ tàu về chủ quyền quốc gia trên biển, ý thức tôn trọng Luật Biển quốc tế, hiểu rõ về tọa độ các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để ngư dân biết và thực hiện. Các đồn biên phòng tham mưu cho những huyện, thành phố tuyến biển tổ chức hội nghị bàn biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, đề ra các biện pháp, như: gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã ven biển với việc tàu cá và ngư dân vi phạm; đưa nội dung này vào tiêu chí xét thi đua ở địa phương. Vận động ngư dân viết cam kết không xâm phạm vùng biển các nước để đánh bắt, thu mua hải sản trái phép; ngư dân nào vi phạm sẽ không được nhận sự hỗ trợ từ các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản của Nhà nước, v.v.

Những năm gần đây, tỉnh Bình Định có nhiều công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (chủ yếu ở khu vực ven biển). Quá trình xây dựng đã nảy sinh những vấn đề phức tạp khi nhân dân không đồng thuận với chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; cho rằng dự án ảnh hưởng tới môi trường,... dẫn tới việc tụ tập đông người, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, biện pháp xử lý dứt điểm từng vụ việc. Kịp thời tăng cường lực lượng từ cơ quan, đồn biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và cán bộ Biên phòng tham gia sinh soạt đảng ở những chi bộ cơ sở thôn, xã làm tốt công tác nắm tình hình, phân loại đối tượng. Cử cán bộ trực tiếp tổ chức nhiều đợt tiếp xúc với nhân dân, kiên trì tuyên truyền vận động, giải thích cho nhân dân nhận thức đúng về quan điểm đường lối của Đảng, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và những lợi ích từ dự án mang lại cho xã hội và người dân. Qua đó, góp phần từng bước ổn định tình hình, không để cho những phần tử cơ hội, phản động lợi dụng để kích động nhân dân, tạo “điểm nóng”, gây mất ổn định chính trị - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án đúng theo yêu cầu của ủy ban nhân dân Tỉnh. Quá trình phối hợp tham gia xử lý các vụ việc đã được nhân dân đồng thuận và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Cùng với những nội dung trên, Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng trên địa bàn. Khu vực ven biển tỉnh Bình Định hiện có 05 tôn giáo đang hoạt động4, với 108 cơ sở thờ tự và hơn 42 nghìn tín đồ, chiếm 6,29% dân số. Nhìn chung, đồng bào theo đạo luôn quán triệt và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của địa phương. Nhưng bên cạnh đó, hoạt động tôn giáo rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, trên cơ sở quán triệt và thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, những năm qua, Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn xác định công tác vận động quần chúng vùng tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực ven biển của Tỉnh. Các đơn vị Biên phòng Tỉnh luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các ngành, đoàn thể tiến hành công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; sống “tốt đời, đẹp đạo”. Phối hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã khu vực ven biển của Tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn, kết hợp với tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc chấp hành nghiêm pháp luật khi tiến hành các hoạt động tôn giáo; tích cực lồng ghép hoạt động giảng đạo với phổ biến quy định của pháp luật cho tín đồ tôn giáo. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng niềm tin tôn giáo của đồng bào theo đạo để kích động, lôi kéo, hòng gây mất ổn định xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng đã góp phần quan trọng để Bộ đội Biên phòng Bình Định hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác biên phòng. Đồng thời, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng còn tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, cùng thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN NGỌC ANH, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
___
_______________

1 - Trực tiếp là Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới”, Nghị quyết 12-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Tăng cường công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng trong thời kỳ mới”.

2 - Đến nay, 100% huyện, thành phố tuyến biển đã quán triệt, triển khai Nghị định 71 và Chỉ thị 01; có 100% xã, phường khu vực biên giới biển của Tỉnh tổ chức cho tập thể và hộ gia đình ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01/CT-TTg.

3 - Toàn Tỉnh hiện có trên 6.375 tàu cá, trong đó trên một nửa khai thác xa bờ với hàng chục nghìn ngư dân.

4 - Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Tin lành, Hòa Hảo.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Quảng Ninh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 19/05/2022

Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số trong Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 17/05/2022

Quân đoàn 2 tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương 13/05/2022

Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 03/05/2022

Quán triệt quan điểm của Đảng về “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trong giáo dục, đào tạo ở Học viện Hậu cần 18/04/2022

Những định hướng về đường lối đổi mới trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” 07/04/2022

Nhận diện và ứng phó kịp thời, hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống 14/03/2022

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biên phòng và sự vận dụng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia hiện nay 03/03/2022

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nam Bộ trong tình hình mới 21/02/2022

Tỉnh Long An tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 11/02/2022

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...