Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 05/02/2018, 13:38 (GMT+7)
Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh

Quán triệt quan điểm của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Điều đó góp phần đưa Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển, ổn định về chính trị, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Những năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân ở từng khu vực và trên toàn địa bàn, bảo đảm mỗi bước tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định: “Chú trọng kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, đối ngoại và kinh tế đối ngoại, bảo đảm giữ được thế, tạo động lực ngày càng vững chắc cho khu vực phòng thủ của Tỉnh, quan tâm đầu tư­ cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện phục vụ chiến đấu đối với lực lư­ợng vũ trang”1. Trên cơ sở đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh của mình, Tỉnh chủ trư­ơng phát triển công nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, du lịch; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng - an ninh trên địa bàn; chú trọng đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế, xã hội vùng biển, đảo. Đồng thời, nghiên cứu, đổi mới, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội; khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn.

Quá trình thực hiện, Tỉnh chú trọng đầu tư phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn, có tính l­ưỡng dụng, như: dịch vụ cảng biển, khai thác hải sản, b­ưu chính - viễn thông, y tế và giao thông - vận tải,… trước hết phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội; đồng thời, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, trực tiếp là gắn với xây dựng các công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật của khu vực phòng thủ. Hiện nay, các dự án kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu (khí đốt, hóa chất, gạch ngói, sắt thép,...) đã và đang được triển khai đều được thẩm định và gắn với bảo đảm quốc phòng - an. Cùng với lĩnh vực khai thác dầu khí, Tỉnh còn là một trong những trung tâm năng lượng và du lịch của cả nước, với hệ thống cảng biển và cảng sông có tiềm năng lớn, đang đư­ợc khai thác và phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng trên địa bàn. Tỉnh hiện đã quy hoạch được nhiều khu công nghiệp tập trung, trong đó có nhiều dự án lớn với công nghệ hiện đại, thu hút hàng chục ngàn lao động trong và ngoài Tỉnh. Hệ thống giao thông đ­ường bộ, đường thủy tư­ơng đối hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng và an ninh. Năng lực của các thành phần kinh tế được phát huy; kinh tế tư­ nhân, kinh tế hộ gia đình đ­ược coi trọng; bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới.

Là tỉnh ven biển, với hơn 156 km đường bờ biển, Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa có những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh. Trên biển, tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp; các hành động xâm phạm chủ quyền, đánh bắt cá trái phép của tàu thuyền nước ngoài, xâm hại môi trường biển, buôn lậu,… thường xuyên xảy ra, nếu không được giải quyết tốt sẽ là những nguy cơ gây mất ổn định. Để khắc phục tình trạng đó, Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh. Mọi chủ trương, quan điểm, nội dung, giải pháp kết hợp được cụ thể hóa trong các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ và từng năm, trong quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ của Tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương. Cùng với việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ư­ơng 4 (khóa X) Về chiến l­ược biển Việt Nam đến năm 2020, Tỉnh chủ động rà soát các chính sách, chế độ đã ban hành, kể cả việc thực hiện chủ trư­ơng kết hợp đánh bắt cá xa bờ với bảo vệ biển, đảo; thực hiện các chính sách thu hút lực lư­ợng tham gia phát triển kinh tế biển và giữ gìn an ninh, trật tự trên biển. Đồng thời, chỉ đạo phối hợp hoạt động của các lực lư­ợng­: bộ đội địa phư­ơng, Biên phòng, dân quân tự vệ biển và các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư đứng chân trên địa bàn th­ường xuyên nắm chắc tình hình phương tiện tàu, thuyền; rà soát, đăng ký, quản lý lực lư­ợng dự bị động viên theo đúng quy định. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên biển, nếu có đủ điều kiện, Tỉnh yêu cầu phải thành lập lực lư­ợng tự vệ biển phù hợp với ngành, nghề kinh doanh và ng­ư trường khai thác, đánh bắt hải sản. Tập trung xây dựng một số doanh nghiệp mạnh làm nòng cốt trong phát triển kinh tế biển của Tỉnh, gắn với tăng cường thế trận quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí, vận tải biển, khai thác và chế biến hải sản. Bên cạnh đó, Tỉnh chủ trư­ơng tiếp tục nghiên cứu, có chính sách ư­u đãi hợp lý đối với doanh nghiệp, ng­ư dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên biển, đảo; kết hợp tuyên truyền, giáo dục với quy định tàu, thuyền hoạt động trên biển phải có trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, chủ quyền vùng biển và các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi tr­ường. Đồng thời, có chính sách ư­u tiên cụ thể đối với huyện đảo, chú trọng xây dựng lực lư­ợng và động viên nhân dân trên đảo thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh theo phư­ơng châm mọi ngư­ời đều có nghĩa vụ bảo vệ biển, đảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập KB 17.
(Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là chủ trương chiến lược của Đảng, nhằm tăng cường tiềm lực mọi mặt của địa phương, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt tinh thần đó, Tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các lực lượng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với Công an, các ngành chức năng tổ chức thẩm định dự án, công trình trọng điểm ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng Cái Mép - Thị Vải và huyện Côn Đảo; các nhà máy sản xuất thép, may mặc, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, hệ thống đường giao thông, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục - đào tạo,… để những dự án, công trình này vừa đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa tăng cường quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu kỹ điều kiện địa lý tự nhiên của Tỉnh (đồi núi, đồng bằng, biển, đảo), Tỉnh coi trọng việc đầu tư xây dựng thế trận quân sự của khu vực phòng thủ, trọng tâm là xây dựng các công trình quốc phòng, công trình chiến đấu (sở chỉ huy các cấp, các điểm tựa, cụm điểm tựa, hệ thống hầm hào, công sự, trận địa chiến đấu, khu căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật,…) đảm bảo yêu cầu “thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm”, hoàn thành quy hoạch xây dựng công trình chiến đấu phòng thủ tuyến ven biển giai đoạn 2017-2025 phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương trong thời bình và thời chiến. Đồng thời, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp khu dân cư, các cụm, làng, xã chiến đấu, các chốt, trạm, đài quan sát; quản lý các công trình quốc phòng, đất quốc phòng, các hang động, điểm cao, cửa sông, địa hình ven biển, đảo có giá trị quân sự,... để tạo dựng thế trận phòng thủ “liên hoàn, vững chắc”. Cấp ủy, chính quyền xây dựng các văn kiện, kế hoạch tác chiến, động viên quốc phòng, phòng không nhân dân, phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh, huyện, chiến đấu - trị an cấp xã (phường, thị trấn) theo kế hoạch. Năm 2017, Tỉnh chỉ đạo huyện Châu Đức diễn tập khu vực phòng thủ; huyện Tân Thành diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; 17 xã (phường, thị trấn) diễn tập chiến đấu - trị an, phòng, chống lụt, bão. Thông qua các cuộc diễn tập, Tỉnh và các huyện (thị xã) kịp thời rút kinh nghiệm để tiếp tục vận hành tốt cơ chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tham mưu, phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống của các ban, ngành, đoàn thể trong Tỉnh.

Cùng với đó, Tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư­ tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trư­ờng, t­ư tưởng vững vàng, ý chí khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh chỉ đạo các đơn vị khắc phục triệt để những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào Thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo chuyển biến vững chắc trên mọi mặt công tác, rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tham mưu, chỉ huy của tổ chức đảng, chỉ huy các cấp. Tỉnh cũng chú trọng chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan quân sự các cấp, lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định. Đến nay, lực lượng dự bị động viên được xây dựng vững mạnh, hùng hậu; sắp xếp nguồn dự bị vào các đơn vị đạt 98,05% biên chế; trong đó, quân nhân dự bị hạng I đạt trên 96%. Lực lượng dân quân tự vệ của Tỉnh đạt 1,4% so với dân số; tỷ lệ đảng viên đạt 24,8% (trong dân quân đạt 20,57%), 98,8% chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn) có chi ủy. Lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ được quản lý chặt chẽ, huấn luyện chu đáo và bảo đảm chế độ, chính sách,… nên chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong mọi tình huống.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian tới, Tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập trong nhiệm vụ này, nhằm không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NGUYỄN VĂN TRÌNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
________________

1 - Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), 2015, tr 60.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:45 - 27/01/2022

EUR24,775.4326,164.36

GBP29,663.4530,930.27

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:51 - 27/01/2022

HCMSJC61.80062.400
Hà NộiSJC61.80062.420
Đà NẵngSJC61.80062.420